Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Õigus- ja poliitikaraamistik

Töötame selgelt määratletud raamistikus

Töötame selgelt määratletud õigus- ja poliitikaraamistikus. Selles sätestatakse meie järelevalve alla kuuluvate pankade usaldatavusnõuetealased kohustused ning järelevalveasutuste volitused ja ootused. Raamistiku moodustavad ELi pangandusõigus ning spetsiifilisemad EKP õigusaktid ja poliitikadokumendid.

ELi pangandusõigus

Ülevaade järelevalveasutuste järgitavatest ELi õigusaktidest, mis reguleerivad pankade tegevust ja kriisilahendust.

ELi pangandusõigus

EKP õigusraamistik

Ülevaade EKP järelevalvevolituste õiguslikust alusest ja õigusaktidest, mida EKP võib oma järelevalvevahendite paketi raames vastu võtta.

EKP õigusraamistik

Digitaalne õigusaktide kogum

Tutvu pangandusjärelevalvet käsitlevate asjaomaste liidu õigusaktidega, mis on kättesaadavad eri keeltes EUR-Lexi veebilehel.

Digitaalne õigusaktide kogum

Järelevalvealased poliitikadokumendid

Ülevaade sellest, kuidas EKP kasutab erinevaid dokumente ja kanaleid järelevalvepoliitikaga seotud teabe ja juhiste jagamiseks.

Järelevalvealased poliitikadokumendid

Avalikud konsultatsioonid

Juhiste ja õigusnõuete kujundamisel küsime ka avalikkuse ja ekspertide arvamust. Loe lähemalt varasemate ja käimasolevate konsultatsioonide kohta, mis käsitlevad EKP õigusaktide eelnõusid ning poliitikadokumente.

Avalikud konsultatsioonid

Vastastikuse mõistmise memorandumid

Ülevaade koostöölepingutest, mille EKP on sõlminud Euroopa pangandusjärelevalve väliste järelevalveasutustega piiriüleste pankade järelevalve kooskõlastamiseks.

Vastastikuse mõistmise memorandumid
VAATA LISAKS

Veebiportaal juurdepääsuks ELi õigusaktidele ning EBA suuniste ja soovituste järgimine

EUR-Lex

Kõik EKP õigusaktid on kõigis asjakohastes ELi ametlikes keeltes kättesaadavad EUR-Lexi veebilehel, mis annab ametliku juurdepääsu ELi õigusdokumentidele.

EUR-Lex

Euroopa Pangandusjärelevalve suuniste ja soovituste järgimine

Loe lähemalt Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) suuniste ja soovituste kohta ning selle kohta, kuidas EKP neid järgib.

Euroopa Pangandusjärelevalve suuniste ja soovituste järgimine

Kõik selle jaotise teemad

Rikkumisest teatamine