Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Monitorizarea continuă a modelelor

Obiectivul monitorizării continue a modelelor (ongoing model monitoring – OMM) este verificarea conformității continue a unei instituții cu cerințele de reglementare pentru modelele interne utilizate în scopul calculării cerințelor minime de capital ale instituției.

Autoritatea competentă evaluează, în mod continuu, dacă instituția utilizează tehnici corect elaborate și actualizate pentru modelele interne.

Printre activitățile tipice de monitorizare continuă a modelelor se numără:

  • o evaluare a conformității unei instituții cu măsurile de supraveghere impuse prin deciziile BCE, precum și a conformității unei bănci cu planurile de implementare și cu orice alte măsuri de supraveghere referitoare la model, care au fost impuse instituției;
  • o analiză a rezultatelor validărilor modelelor băncilor în cazul modelelor interne pentru riscul de credit, precum și a rezultatelor exercițiilor de testare ex-post (back-testing) și a seriilor temporale în cazul modelelor interne pentru riscul de piață;
  • o evaluare a rezultatelor exercițiului anual de analiză comparativă al ABE în cazul modelelor interne pentru riscul de piață și pentru riscul de credit;
  • o evaluare a modificărilor și extinderilor nesemnificative ale modelelor.

Monitorizarea continuă a modelelor este efectuată, în principal, de ECS. Instrucțiunile și formularele sunt, în general, furnizate de ECS băncilor (de exemplu, în cazul rezultatelor și al seriilor temporale ale testărilor ex-post pentru riscul de piață) sau sunt prevăzute de standardele tehnice de punere în aplicare ale ABE (de exemplu, în cazul exercițiilor de analiză comparativă pentru riscul de credit și pentru riscul de piață). Detalii suplimentare referitoare la raportarea privind validarea sunt prezentate în secțiunea următoare.

Raportarea privind validarea modelelor interne

Validarea internă deține un rol esențial în evaluarea fiabilității și acurateței modelelor interne ale instituțiilor semnificative. De asemenea, aceasta reprezintă o contribuție importantă la evaluarea de către BCE a conformității modelelor interne cu reglementările.

Pentru a asigura condiții de concurență echitabile, BCE impune instituțiilor semnificative furnizarea unor date specifice cu privire la validarea modelelor interne utilizate în scopul calculării cerințelor de fonduri proprii pentru riscul de credit. Această colectare de date nu înlocuiește procesele proprii de validare internă ale instituțiilor, ci stabilește, mai degrabă, un set minim comun de indicatori care trebuie transmiși anual BCE, alături de rapoartele de validare internă ale instituțiilor.

BCE impune instituțiilor semnificative care au permisiunea de a utiliza abordarea bazată pe ratinguri interne în scopul calculării cerințelor de fonduri proprii pentru riscul de credit să furnizeze informații privind modelele referitoare la probabilitatea de nerambursare, pierderea în caz de nerambursare și factorul de conversie a creditului, precum și privind abordarea referitoare la încadrare (slotting approach) pe care o aplică expunerilor provenind din finanțări specializate. Această raportare implică măsuri și teste statistice similare celor utilizate, de regulă, de astfel de instituții, care urmează a fi efectuate pentru un set standardizat de eșantioane de validare.

Documente conexe

Toate documentele conexe sunt furnizate mai jos, alături de formularele respective care trebuie completate și transmise BCE de către instituțiile semnificative.

Toate paginile din această secțiune

Avertizările de integritate