Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Kontinuirano praćenje modela

Cilj je kontinuiranog praćenja modela provjeravati postupaju li institucije dosljedno u skladu s regulatornim zahtjevima za interne modele koji se upotrebljavaju za izračun minimalnih kapitalnih zahtjeva banke.

Nadležno tijelo kontinuirano procjenjuje služi li se institucija kvalitetnim i suvremenim tehnikama internih modela.

Uobičajene aktivnosti u sklopu kontinuiranog praćenja modela su, među ostalim:

  • procjena usklađenosti institucije s nadzornim mjerama koje su izrečene u ESB‑ovim odlukama te s provedbenim planovima i svim drugim nadzornim mjerama koje se odnose na model i koje su izrečene instituciji
  • analiza rezultata validacije internih modela banaka za kreditni rizik, rezultata retroaktivnog testiranja i vremenskih serija za interne modele za tržišni rizik
  • procjena rezultata godišnje EBA-ine usporedne analize internih modela za tržišni rizik i kreditni rizik
  • procjena promjena i proširenja modela koji nisu značajni.

Kontinuiranim praćenjem modela uglavnom se bave zajednički nadzorni timovi. Upute i predloške bankama obično daju zajednički nadzorni timovi (npr. rezultate retroaktivnog testiranja i vremenske serije za tržišni rizik) ili su oni propisani EBA‑inim provedbenim tehničkim standardima (npr. usporedne analize za kreditni rizik i tržišni rizik). Više pojedinosti o izvješćivanju o validaciji sadržano je u sljedećem odjeljku.

Izvješćivanje o validaciji internih modela

Interna validacija ima ključnu ulogu u procjeni pouzdanosti i točnosti internih modela značajnih institucija. Služi i kao važan ulazni podatak za ESB‑ovu procjenu regulatorne usklađenosti internih modela.

Kako bi se osigurali jednaki uvjeti, ESB od značajnih institucija zahtijeva da dostavljaju posebne podatke koji se odnose na validaciju internih modela za izračun kapitalnih zahtjeva za kreditni rizik. Takvo prikupljanje podataka ne zamjenjuje interne postupke validacije u institucijama, već se njime uspostavlja zajednički najmanji skup parametara koji će se ESB‑u dostavljati jednom godišnje uz izvješća institucija o internoj validaciji.

Od značajnih institucija kojima je odobrena primjena pristupa zasnovanog na internim rejting-sustavima za izračun kapitalnih zahtjeva za kreditni rizik ESB traži da dostavljaju informacije o svojim modelima za vjerojatnost nastanka statusa neispunjavanja obveza, gubitak zbog nastanka statusa neispunjavanja obveza i kreditni konverzijski faktor te o pristupu raspoređivanju izloženosti specijaliziranom financiranju. To izvješćivanje obuhvaća statističke mjere i testove slične onima kojima se obično služe takve institucije, koji se trebaju provoditi na standardiziranom skupu validacijskih uzoraka.

Povezani dokumenti

U nastavku se nalaze svi povezani dokumenti zajedno s odgovarajućim predlošcima koje značajne institucije trebaju popuniti i dostaviti ESB-u.

Sve stranice u ovom odjeljku

Prijava povreda, tzv. zviždanje