SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Løbende modelovervågning

Målet med en løbende overvågning af modeller er at efterprøve, om et institut løbende efterlever lovkravene til de interne modeller, som bruges til beregningen af bankens minimumskapitalkrav.

Den kompetente myndighed vurderer løbende, om instituttet anvender veludviklede og tidssvarende teknikker til de interne modeller.

Løbende modelovervågning omfatter typisk:

  • en vurdering af et instituts opfyldelse af tilsynskravene, som pålægges i ECB's afgørelser, samt overholdelsen af planer for gennemførelsen og andre tilsynsforanstaltninger vedrørende modellen, som instituttet er blevet pålagt
  • en analyse af bankers modelvalideringsresultater for interne modeller til beregning af kreditrisiko samt af resultaterne af backtesting og tidsserier for interne modeller til beregning af markedsrisiko
  • en vurdering af resultatet af den årlige EBA-benchmarking, hvad angår interne modeller til beregning af markeds- og kreditrisiko
  • en vurdering af ikke-væsentlige modelændringer og -udvidelser.

Den løbende overvågning foretages primært af de fælles tilsynsteam. Det er normalt de fælles tilsynsteam, der forsyner bankerne med vejledninger og skemaer (fx til backtesting-resultater og tidsserier vedrørende markedsrisiko), eller de er foreskrevet af EBA's gennemførelsesmæssige tekniske standarder (fx for benchmarkingen vedrørende kreditrisiko og markedsrisiko). Næste afsnit indeholder flere oplysninger om indberetning af validering.

Indberetning om validering af interne modeller

Den interne validering spiller en vigtig rolle, når det vurderes, om de signifikante institutters interne modeller er pålidelige og korrekte. Den er også et vigtigt bidrag til ECB's vurdering af, om en intern model opfylder lovkravene.

For at sikre lige vilkår stiller ECB krav om, at de signifikante institutter indberetter specifikke data om deres validering af interne modeller, som anvendes til at beregne deres kapitalgrundlagskrav i relation til kreditrisiko. Denne dataindsamling erstatter ikke institutternes egne interne valideringsprocedurer, men giver et fælles minimumssæt af parametre, som skal indberettes årligt til ECB sammen med institutternes interne valideringsrapporter.

ECB kræver, at signifikante institutter, der har tilladelse til at anvende den interne ratingbaserede metode til at beregne deres kapitalgrundlagskrav i relation til kreditrisiko, oplyser om deres modeller til beregning af sandsynlighed for misligholdelse, tab givet misligholdelse og kreditkonverteringsfaktoren, samt om hvilken kategoriseringsmetode de anvender til specialiseret långivning. Indberetningen omfatter statistiske mål og test svarende til dem, der normalt anvendes af disse institutter, og som skal udføres på grundlag af et standardsæt af stikprøver til valideringen.

Relaterede dokumenter

Alle dokumenter i relation hertil findes nedenfor sammen med de respektive skemaer, som de signifikante institutter skal udfylde og sende til ECB.

Alle sider i dette afsnit

Whistleblowing