Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

2. samba nõuded (P2R)

2. samba nõuded (P2R) on pangapõhised kapitalinõuded, mida kohaldatakse lisaks miinimumkapitalinõuetele (1. samba nõuded), et katta riske, mis ei ole täielikult või piisavas ulatuses kaetud 1. samba nõuetega. 2. samba nõuded on siduvad ja nende rikkumine võib pankade jaoks kaasa tuua otsesed õiguslikud tagajärjed.

Need nõuded määratakse kindlaks järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessi (SREP) käigus. SREPist tulenevad kapitalinõuded hõlmavad ka 2. samba soovituslikke nõudeid (P2G). Need annavad pankadele suunised küllaldase kapitalitaseme kohta, mis on vajalik, et tagada stressiolukordadega toimetulekuks piisav kapitalipuhver. Erinevalt 2. samba nõuetest ei ole 2. samba soovituslikud nõuded õiguslikult siduvad.

Kooskõlas kapitalinõuete määruse (CRR II) artikli 431 lõikega 1, artikli 433a lõikega 1 ja artikliga 438b peavad suured krediidiasutused (nagu on määratletud kapitalinõuete määruse (CRR) artikli 4 lõike 1 punktis 146 (mida on muudetud uue kapitalinõuete määrusega CRR II)) avalikustama oma 2. samba kapitalinõuded kord aastas.

2019. aastal soovitas EKP olulistel krediidiasutustel lisaks kaaluda oma 2. samba nõuete suuruse ja koosseisu avalikustamist. Ühtlasi on EKP teatanud kavatsusest avaldada 2. samba konsolideeritud kapitalinõuded iga panga või pangagrupi kohta ja soovitanud pankadel, kes ei ole veel oma 2. samba nõudeid avalikustanud, anda nende avalikustamiseks nõusolek EKP-le. 28. jaanuaril 2020 avaldas EKP esimest korda pangapõhised 2. samba kapitalinõuded.

Seoses koroonaviiruse pandeemiaga otsustas EKP 12. märtsil 2020 anda pankadele loa kasutada oma 2. samba nõuete täitmisel osaliselt kapitaliinstrumente, mis ei kvalifitseeru esimese taseme põhiomavahenditesse (CET1) kuuluvate instrumentidena, näiteks täiendavatesse esimese taseme omavahenditesse ja teise taseme omavahenditesse kuuluvaid instrumente. Selle otsuse kohaldamise kuupäevast alates võisid krediidiasutused seega kasutada oma 2. samba kapitalinõuete täitmisel vähemalt 56,25% ulatuses esimese taseme põhiomavahendeid ja vähemalt 75% ulatuses esimese taseme omavahendeid.

2020. aasta SREPi tsükli pragmaatilisele lähenemisviisile tuginedes otsustas EKP hoida pankade 2. samba nõuded 2021. aastal stabiilsena, välja arvatud juhul, kui muudatuste tegemine on põhjendatud konkreetset panka mõjutavate erakorraliste asjaoludega.

Allolevas tabelis on loetletud oluliste krediidiasutuste nimed ja nende 2. samba nõuded 2020. ja 2021. aastaks. Iga SREPi tsükli kohta on näidatud minimaalne osa 2. samba nõuetest (arvestades EKP 12. märtsi 2020. aasta otsust), mida tuleb hoida esimese taseme põhiomavahenditesse kuuluvate instrumentidena. Nõusolekut 2. samba nõuete avalikustamiseks on ajakohastatud nende pankade puhul, kelle 2. samba nõuded on 2019. aasta SREPi tsükliga võrreldes muutunud. Uus nõusolek andmete avalikustamiseks küsiti pankadelt, kes jäid 2019. aasta SREPi tsüklist välja.

Tabelit ajakohastati 28. jaanuaril 2021.

2. samba kapitalinõuete tulemused
Krediidiasutuse või investeerimisühingu nimi 2019. aasta P2R
kohaldatav 2020. aastal
2020. aasta P2R
kohaldatav 2021. aastal
Kogukapital millest CET1 vähemalt
(alates 12.3.2020)
Kogukapital millest CET1 vähemalt
Aareal Bank AG 2,25% 1,27% 2,25% 1,27%
AB SEB bankas 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
ABANCA Holding Financiero S.A. 1,75% 0,98% 1,75% 0,98%
Abanka d.d. 3,50% 1,97%
ABN AMRO Bank N.V. 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
AIB Group plc 3,00% 1,69% 3,00% 1,69%
Akcinė bendrovė Šiaulių bankas 1,60% 0,90%
Alpha Bank AE 3,00% 1,69% 3,00% 1,69%
AS "SEB banka" 2,25% 1,27% 2,25% 1,27%
AS SEB Pank 2,25% 1,27% 2,25% 1,27%
AS Swedbank 1,70% 0,96% 1,70% 0,96%
AXA Bank Belgium SA 2,75% 1,55% 2,75% 1,55%
Banca Carige S.p.A. 2,75% 1,55% 2,75% 1,55%
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. 3,00% 1,69% 2,75% 1,55%
Banca Popolare di Sondrio, Societá Cooperativa per Azioni 3,00% 1,69% 3,00% 1,69%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 1,50% 0,84% 1,50% 0,84%
Banco BPM S.p.A. 2,25% 1,27% 2,25% 1,27%
Banco Comercial Portugués, SA 2,25% 1,27% 2,25% 1,27%
Banco de Crédito Social Cooperativo, S.A. 2,50% 1,41% 2,50% 1,41%
Banco de Sabadell, S.A. 2,25% 1,27% 2,25% 1,27%
Banco Santander, S.A. 1,50% 0,84% 1,50% 0,84%
Bank of America Merrill Lynch International Designated Activity Company 2,30% 1,29% 2,30% 1,29%
Bank of Cyprus Public Company Ltd 3,00% 1,69% 3,00% 1,69%
Bank of Ireland Group plc 2,25% 1,27% 2,25% 1,27%
Bank of Valletta plc 3,25% 1,83% 3,25% 1,83%
Bankinter, S.A. 1,20% 0,68% 1,20% 0,68%
Banque Degroof Petercam SA 3,00% 1,69% 3,00% 1,69%
Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg 1,00% 0,56% 1,00% 0,56%
Banque Internationale á Luxembourg S.A. 1,75% 0,98% 1,75% 0,98%
Barclays Bank Ireland PLC 3% + max (0,3% või 100 mln eurot) 1,69% 3% + max (0,3% või 100 mln eurot) 1,69%
BAWAG Group AG 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
Bayerische Landesbank 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
Belfius Bank NV 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
BFA Tenedora de Acciones S.A.U. 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
Biser Topco S.à.r.l. 3,00% 1,69% 3,00% 1,69%
BNG Bank N.V. 2,25% 1,27% 2,25% 1,27%
BNP Paribas S.A. 1,25% 0,70% 1,25% 0,70%
BPCE S.A. 1,75% 0,98% 1,75% 0,98%
BPER Banca S.p.A. 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
Bpifrance S.A. (Banque Publique d'Investissement) 1,50% 0,84% 1,50% 0,84%
C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat 0,75% 0,42% 0,75% 0,42%
Caixa Geral de Depósitos, SA 2,25% 1,27% 2,25% 1,27%
CaixaBank, S.A. 1,50% 0,84% 1,50% 0,84%
Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A. 2,25% 1,27% 2,25% 1,27%
Citibank Holdings Ireland Limited 2,70% 1,52% 2,70% 1,52%
COMMERZBANK Aktiengesellschaft 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
Confédération Nationale du Crédit Mutuel 1,75% 0,98% 1,75% 0,98%
Coöperatieve Rabobank U.A. 1,75% 0,98% 1,75% 0,98%
Crédit Agricole S.A. 1,50% 0,84% 1,50% 0,84%
Credito Emiliano Holding S.p.A. 1,00% 0,56% 1,00% 0,56%
de Volksbank N.V. 2,50% 1,41% 2,50% 1,41%
DekaBank Deutsche Girozentrale 1,50% 0,84% 1,50% 0,84%
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG 1,25% 0,70% 1,25% 0,70%
Deutsche Bank AG 2,50% 1,41% 2,50% 1,41%
Deutsche Pfandbriefbank AG 2,50% 1,41% 2,50% 1,41%
Dexia SA 3,25% 1,83%
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 1,75% 0,98% 1,75% 0,98%
Erste Group Bank AG 1,75% 0,98% 1,75% 0,98%
Eurobank Ergasias S.A. 3,00% 1,69% 3,00% 1,69%
Goldman Sachs Bank Europe SE 3,00% 1,69%
Hamburg Commercial Bank AG 2,75% 1,55% 2,75% 1,55%
HASPA Finanzholding 1,00% 0,56% 1,00% 0,56%
Hellenic Bank Public Company Limited 3,20% 1,80% 3,20% 1,80%
HSBC Bank Malta p.l.c. 2,25% 1,27% 2,25% 1,27%
HSBC France 3,00% 1,69% 3,00% 1,69%
Ibercaja Banco, S.A. 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
Iccrea Banca S.p.A. - Istituto Centrale del Credito Cooperativo 2,50% 1,41% 2,50% 1,41%
ING Groep N.V. 1,75% 0,98% 1,75% 0,98%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 1,50% 0,84% 1,50% 0,84%
Investeringsmaatschappij Argenta NV 1,75% 0,98% 1,75% 0,98%
J.P. Morgan AG 3,25% 1,83%
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 2,25% 1,27% 2,25% 1,27%
KBC Group NV 1,75% 0,98% 1,75% 0,98%
KBL European Private Bankers S.A. 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
Kuntarahoitus Oyj 2,25% 1,27% 2,25% 1,27%
Kutxabank, S.A. 1,20% 0,68% 1,20% 0,68%
La Banque Postale 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
Landesbank Baden-Württemberg 1,75% 0,98% 1,75% 0,98%
Landesbank Berlin AG 1,50% 0,84% 1,50% 0,84%
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 1,75% 0,98% 1,75% 0,98%
Liberbank, S.A. 2,50% 1,41% 2,50% 1,41%
LSF Nani Investments S.à.r.l. (Novo Banco, S.A.)1 3,00% 1,69% 3,00% 1,69%
Luminor Bank AS 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
MDB Group Limited 3,00% 1,69% 3,00% 1,69%
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. 1,25% 0,70% 1,25% 0,70%
Morgan Stanley Europe Holding SE 2,75% 1,55%
Münchener Hypothekenbank eG 1,50% 0,84% 1,50% 0,84%
National Bank of Greece S.A. 3,00% 1,69% 3,00% 1,69%
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 2,25% 1,27% 2,25% 1,27%
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale 2,50% 1,41% 2,50% 1,41%
Nordea Bank Abp 1,75% 0,98% 1,75% 0,98%
Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana 2,75% 1,55% 2,75% 1,55%
OP Osuuskunta 2,25% 1,27% 2,25% 1,27%
Piraeus Bank S.A. 3,25% 1,83% 3,25% 1,83%
Raiffeisen Bank International AG 2,25% 1,27% 2,25% 1,27%
Raiffeisenbankengruppe OÖ Verbund eGen 1,75% 0,98% 1,75% 0,98%
RBC Investor Services Bank S.A. 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
RCB Bank LTD 3,50% 1,97% 3,50% 1,97%
RCI Banque SA 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
Sberbank Europe AG 3,25% 1,83% 3,25% 1,83%
SFIL S.A. 0,75% 0,42% 0,75% 0,42%
Slovenská sporitel'ňa, a.s. 1,50% 0,84% 1,50% 0,84%
Société Générale S.A. 1,75% 0,98% 1,75% 0,98%
State Street Europe Holdings Germany S.a.r.l. & Co. KG 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
Swedbank AS 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
Swedbank, AB 1,80% 1,01% 1,80% 1,01%
Tatra banka, a.s. 1,50% 0,84% 1,50% 0,84%
The Bank of New York Mellon SA 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
UBS Europe SE 2,50% 1,41%
Ulster Bank Ireland Designated Activity Company 3,50% 1,97% 3,50% 1,97%
Unicaja Banco, S.A. 1,75% 0,98% 1,75% 0,98%
UniCredit S.p.A. 1,75% 0,98% 1,75% 0,98%
Unione di Banche Italiane Società per Azioni 2,25% 1,27%
Volksbank Wien AG 2,50% 1,41% 2,50% 1,41%
Volkswagen Bank GmbH 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
Všeobecná úverová banka, a.s 1,50% 0,84% 1,50% 0,84%

1 LSF Nani Investments S.à.r.l. on ELis emaettevõtjana tegutsev finantsvaldusettevõtja, kelle kaudne tütarettevõtja on Novo Banco, S.A.. 2. samba nõudeid kohaldatakse ainult allkonsolideeritud tasandil, st allgrupile, kelle emaettevõtja on Novo Banco, S.A..

Alates 1. detsembrist 2019 kuulus ühtse järelevalvemehhanismi järelevalve alla 117 olulist krediidiasutust. Üksikasjalikum teave on avaldatud ingliskeelses pressiteates: ECB will directly supervise 117 banks in 2020 SSM. 117 olulisest krediidiasutusest seitse ei osalenud 2019. aasta SREPi tsüklis ühel järgmistest põhjustest: i) krediidiasutused muutusid oluliseks krediidiasutuseks 2019. aasta lõpus või 2020. aasta alguses ning seetõttu ei tehtud nende kohta 2019. aasta SREPi otsust või ii) krediidiasutused muutusid vähem oluliseks krediidiasutuseks 2020. aasta alguses.

Alates 1. oktoobrist 2020 kuulus ühtse järelevalvemehhanismi järelevalve alla 113 olulist krediidiasutust. Pärast tiheda koostöö sisseseadmist on EKP alustanud otsest järelevalvet Bulgaaria ja Horvaatia oluliste pankade üle, kelle kohta tehakse SREP 2021. aastal.