Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

2. samba kapitalinõuded (P2R)

2. samba kapitalinõuded (P2R) on pangapõhised kapitalinõuded, mida kohaldatakse lisaks miinimumkapitalinõuetele (1. samba nõuded), et katta riske, mis ei ole 1. samba nõuetega täielikult või piisavas ulatuses kaetud. Pankade 2. samba kapitalinõuded määratakse kindlaks järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessi (SREP) raames. Nõuded on õiguslikult siduvad ning kui krediidiasutused neid ei täida, võib nende suhtes kohaldada järelevalvemeetmeid (sh sanktsioone).

Lisaks 2. samba kapitalinõude täitmisele eeldatakse krediidiasutustelt ka EKP koostatud 2. samba soovituslike nõuete (P2G) järgimist. Panga 2. samba soovituslikud nõuded annavad suunised finantsraskustega toimetulekuks vajaliku kapitalitaseme kohta. Erinevalt 2. samba kohustuslikest nõuetest ei ole 2. samba soovituslikud nõuded õiguslikult siduvad ning kajastavad üksnes järelevalveootusi.

Kooskõlas kapitalinõuete määruse (CRR) artikli 431 lõikega 1, artikli 433a lõikega 1 ja artikliga 438b peavad suured krediidiasutused (nagu on määratletud kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktis 146) avalikustama oma 2. samba kapitalinõuded kord aastas.

2019. aastal soovitas EKP olulistel krediidiasutustel kaaluda ka oma 2. samba nõuete suuruse ja koosseisu avalikustamist. Ühtlasi teatas EKP kavatsusest avaldada 2. samba konsolideeritud kapitalinõuded kõigi enda järelevalve alla kuuluvate pankade või pangagruppide kohta ja soovitas pankadel, kes ei olnud veel oma 2. samba nõudeid avalikustanud, anda nende avalikustamiseks nõusolek EKP-le.

Seoses koroonaviiruse pandeemiaga teatas EKP 12. märtsil 2020, et pankadel lubatakse kasutada oma 2. samba kohustuslike nõuete täitmisel lisaks esimese taseme põhiomavahenditele (CET1) ka täiendavaid esimese taseme ja teise taseme omavahendite instrumente kooskõlas 1. samba korraga. Seega võivad krediidiasutused kasutada täiendavatesse esimese taseme ja teise taseme omavahenditesse kuuluvaid instrumente oma 2. samba kohustuslike nõuete täitmiseks tingimusel, et P2R kapitalist vähemalt 56,25% moodustavad esimese taseme põhiomavahendid ja vähemalt 75% esimese taseme omavahendid. 2. samba kapitali koosseisu käsitlevad eeskirjad pidid algselt jõustuma 2021. aasta jaanuaris, kui jõustus kapitalinõuete direktiiv V (direktiiv (EL) 2019/878), kuid EKP otsusega hakati neid kohaldama juba varem.

Allolevas tabelis on esitatud EKP järelevalve alla kuuluvate oluliste krediidiasutuste nimed ja nende 2. samba nõuded 2019., 2020. ja 2021. aastal. SREPi käsiloleva tsükli raames on saadud teabe avaldamiseks nõusolek kõigilt pankadelt, kelle kohta tehti 2021. aasta SREPi otsus.

Tabelit ajakohastati viimati 5. augustil 2022.

Andmed allalaadimiseks

2. samba kapitalinõuded (P2R)
Krediidiasutuse nimi 2019. aasta P2R
kohaldatav 2020. aastal
2020. aasta P2R
kohaldatav 2021. aastal
2021. aasta P2R
kohaldatav 2022. aastal
Kogukapital millest
CET1 vähemalt
(alates 12.3.2020)
Kogukapital millest
CET1 vähemalt
Kogukapital millest
CET1 vähemalt
Aareal Bank AG 2,25% 1,27% 2,25% 1,27% 2,75% 1,55%
AB SEB bankas 2,00% 1,13% 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
ABANCA Corporación Bancaria S.A. 1,75% 0,98% 1,75% 0,98% 2,00% 1,13%
ABN AMRO Bank N.V. 2,00% 1,13% 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
Addiko Bank AG 3,25% 1,83%
Agri Europe Cyprus Limited 3,25% 1,83%
AIB Group plc 3,00% 1,69% 3,00% 1,69% 2,75% 1,55%
Akcinė bendrovė Šiaulių bankas 1,60% 0,90% 1,60% 0,90%
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS S.A. 3,00% 1,69% 3,00% 1,69% 3,00% 1,69%
AS “Citadele banka” 2,50% 1,41%
AS “SEB banka” 2,25% 1,27% 2,25% 1,27% 2,00% 1,13%
AS SEB Pank 2,25% 1,27% 2,25% 1,27% 2,00% 1,13%
AXA Bank Belgium SA 2,75% 1,55% 2,75% 1,55% 2,25% 1,27%
Banca Carige S.p.A. – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia 2,75% 1,55% 2,75% 1,55% 3,25% 1,83%
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. 3,00% 1,69% 2,75% 1,55% 2,75% 1,55%
Banca Popolare di Sondrio, Società Cooperativa per Azioni 3,00% 1,69% 3,00% 1,69% 2,77% 1,56%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 1,50% 0,84% 1,50% 0,84% 1,50% 0,84%
Banco BPM S.p.A. 2,25% 1,27% 2,25% 1,27% 2,25% 1,27%
Banco Comercial Português, SA 2,25% 1,27% 2,25% 1,27% 2,50% 1,41%
Banco de Crédito Social Cooperativo, S.A. 2,50% 1,41% 2,50% 1,41% 2,50% 1,41%
Banco de Sabadell, S.A. 2,25% 1,27% 2,25% 1,27% 2,15% 1,21%
Banco Santander, S.A. 1,50% 0,84% 1,50% 0,84% 1,50% 0,84%
BANK OF AMERICA EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY 2,30% 1,29% 2,30% 1,29% 2,20% 1,24%
Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company 3,00% 1,69% 3,00% 1,69% 3,26% 1,83%
Bank of Ireland Group plc 2,25% 1,27% 2,25% 1,27% 2,25% 1,27%
Bank of Valletta plc 3,25% 1,83% 3,25% 1,83% 3,00% 1,69%
Bankinter, S.A. 1,20% 0,68% 1,20% 0,68% 1,29% 0,73%
Banque Degroof Petercam SA 3,00% 1,69% 3,00% 1,69% 2,50% 1,41%
Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg 1,00% 0,56% 1,00% 0,56% 1,28% 0,72%
Banque Internationale à Luxembourg S.A. 1,75% 0,98% 1,75% 0,98% 2,00% 1,13%
Barclays Bank Ireland PLC1 3% + 0,3% või 100 mln eurot (olenevalt sellest, kumb summa on suurem) 1,69% 3% + 0,3% või 100 mln eurot (olenevalt sellest, kumb summa on suurem) 1,69%
BAWAG Group AG 2,00% 1,13% 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
Bayerische Landesbank 2,00% 1,13% 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
Belfius Banque SA 2,00% 1,13% 2,00% 1,13% 2,13% 1,20%
BFA Tenedora de Acciones S.A.U.2 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
Biser Topco S.à.r.l. Nova Kreditna Banka Maribor d.d. 3,00% 1,69% 3,00% 1,69% 2,30% 1,29%
BNG Bank N.V. 2,25% 1,27% 2,25% 1,27% 2,00% 1,13%
BNP Paribas S.A. 1,25% 0,70% 1,25% 0,70% 1,32% 0,74%
BPCE S.A. 1,75% 0,98% 1,75% 0,98% 2,00% 1,13%
BPER Banca S.p.A. 2,00% 1,13% 2,00% 1,13% 2,30% 1,29%
Bpifrance S.A. (Banque Publique d’Investissement) 1,50% 0,84% 1,50% 0,84% 1,88% 1,06%
C.R.H. - Caisse de Refinancement de l’Habitat 0,75% 0,42% 0,75% 0,42% 0,75% 0,42%
CaixaBank, S.A.3 1,50% 0,84% 1,50% 0,84% 1,65% 0,93%
Caixa Geral de Depósitos, SA 2,25% 1,27% 2,25% 1,27% 2,00% 1,13%
Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A. 2,25% 1,27% 2,25% 1,27% 2,50% 1,41%
Citibank Holdings Ireland Limited 2,70% 1,52% 2,70% 1,52% 2,50% 1,41%
COMMERZBANK Aktiengesellschaft 2,00% 1,13% 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
Confédération Nationale du Crédit Mutuel 1,75% 0,98% 1,75% 0,98% 1,75% 0,98%
Coöperatieve Rabobank U.A. 1,75% 0,98% 1,75% 0,98% 1,90% 1,07%
Crédit Agricole S.A. 1,50% 0,84% 1,50% 0,84% 1,50% 0,84%
Credito Emiliano Holding S.p.A. 1,00% 0,56% 1,00% 0,56% 1,00% 0,56%
de Volksbank N.V. 2,50% 1,41% 2,50% 1,41% 3,00% 1,69%
DekaBank Deutsche Girozentrale 1,50% 0,84% 1,50% 0,84% 1,50% 0,84%
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG 1,25% 0,70% 1,25% 0,70% 2,50% 1,41%
Deutsche Bank AG 2,50% 1,41% 2,50% 1,41% 2,50% 1,41%
Deutsche Pfandbriefbank AG 2,50% 1,41% 2,50% 1,41% 2,50% 1,41%
DSK Bank AD4 1,80% 1,01%
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 1,75% 0,98% 1,75% 0,98% 1,70% 0,96%
Erste Group Bank AG 1,75% 0,98% 1,75% 0,98% 1,75% 0,98%
Erwerbsgesellschaft der S-Finanzgruppe mbH & Co. KG 1,50% 0,84% 1,50% 0,84% 1,75% 0,98%
Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. 3,00% 1,69% 3,00% 1,69% 3,00% 1,69%
Goldman Sachs Bank Europe SE 3,00% 1,69% 3,00% 1,69%
Hamburg Commercial Bank AG 2,75% 1,55% 2,75% 1,55% 2,07% 1,16%
HASPA Finanzholding 1,00% 0,56% 1,00% 0,56% 1,25% 0,70%
Hellenic Bank Public Company Limited 3,20% 1,80% 3,20% 1,80% 3,45% 1,94%
HSBC Bank Malta p.l.c. 2,25% 1,27% 2,25% 1,27% 2,25% 1,27%
HSBC Group in Continental Europe 3,00% 1,69% 3,00% 1,69% 3,24% 1,82%
Ibercaja Banco, S.A. 2,00% 1,13% 2,00% 1,13% 2,15% 1,21%
Iccrea Banca S.p.A. - Istituto Centrale del Credito Cooperativo 2,50% 1,41% 2,50% 1,41% 2,83% 1,59%
ING Groep N.V. 1,75% 0,98% 1,75% 0,98% 1,75% 0,98%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 1,50% 0,84% 1,50% 0,84% 1,79% 1,01%
Investeringsmaatschappij Argenta NV 1,75% 0,98% 1,75% 0,98% 1,50% 0,84%
J.P. Morgan SE5 3,25% 1,83% 2,75% 1,55%
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.5 2,25% 1,27% 2,25% 1,27% 2,25% 1,27%
KBC Group NV 1,75% 0,98% 1,75% 0,98% 1,86% 1,05%
Kuntarahoitus Oyj 2,25% 1,27% 2,25% 1,27% 2,00% 1,13%
Kutxabank, S.A. 1,20% 0,68% 1,20% 0,68% 1,20% 0,68%
La Banque Postale 2,00% 1,13% 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
Landesbank Baden-Württemberg 1,75% 0,98% 1,75% 0,98% 1,88% 1,06%
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 1,75% 0,98% 1,75% 0,98% 1,75% 0,98%
Liberbank, S.A.6 2,50% 1,41% 2,50% 1,41%
LP Group B.V. 3,90% 2,19%
LSF Nani Investments S.à.r.l. (Novo Banco, S.A.)7 3,00% 1,69% 3,00% 1,69% 3,00% 1,69%
Luminor Holding AS 2,00% 1,13% 2,00% 1,13% 2,20% 1,24%
MDB Group Limited 3,00% 1,69% 3,00% 1,69% 3,00% 1,69%
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. 1,25% 0,70% 1,25% 0,70% 1,58% 0,89%
Morgan Stanley Europe Holding SE 2,75% 1,55% 2,75% 1,55%
Münchener Hypothekenbank eG 1,50% 0,84% 1,50% 0,84% 1,75% 0,98%
National Bank of Greece S.A. 3,00% 1,69% 3,00% 1,69% 3,00% 1,69%
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 2,25% 1,27% 2,25% 1,27% 2,00% 1,13%
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale 2,50% 1,41% 2,50% 1,41% 2,50% 1,41%
Nordea Bank Abp 1,75% 0,98% 1,75% 0,98% 1,75% 0,98%
Nova Ljubljanska banka d. d., Ljubljana 2,75% 1,55% 2,75% 1,55% 2,60% 1,46%
OP Osuuskunta 2,25% 1,27% 2,25% 1,27% 2,25% 1,27%
Piraeus Financial Holdings S.A. 3,25% 1,83% 3,25% 1,83% 3,00% 1,69%
Quintet Private Bank (Europe) S.A.8 2,00% 1,13% 2,00% 1,13% 2,75% 1,55%
Raiffeisen Bank International AG 2,25% 1,27% 2,25% 1,27% 2,20% 1,24%
Raiffeisenbankengruppe OÖ Verbund eGen 1,75% 0,98% 1,75% 0,98% 2,00% 1,13%
RBC Investor Services Bank S.A. 2,00% 1,13% 2,00% 1,13% 2,10% 1,18%
RCB Bank LTD 3,50% 1,97% 3,50% 1,97% 3,50% 1,97%
RCI Banque SA8 2,00% 1,13% 2,00% 1,13% 2,01% 1,13%
Sberbank Europe AG 3,25% 1,83% 3,25% 1,83% 3,25% 1,83%
SFIL S.A. 0,75% 0,42% 0,75% 0,42% 0,75% 0,42%
Société Générale S.A. 1,75% 0,98% 1,75% 0,98% 2,12% 1,19%
State Street Europe Holdings Germany S.à.r.l. & Co. KG 2,00% 1,13% 2,00% 1,13% 2,40% 1,35%
Swedbank AS 2,00% 1,13% 2,00% 1,13% 1,80% 1,01%
“Swedbank” AS 1,70% 0,96% 1,70% 0,96% 1,80% 1,01%
“Swedbank”, AB 1,80% 1,01% 1,80% 1,01% 1,80% 1,01%
The Bank of New York Mellon SA 2,00% 1,13% 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
UBS Europe SE 2,50% 1,41% 2,25% 1,27%
Ulster Bank Ireland Designated Activity Company 3,50% 1,97% 3,50% 1,97% 3,60% 2,03%
Unicaja Banco, S.A.9 1,75% 0,98% 1,75% 0,98%
UniCredit S.p.A. 1,75% 0,98% 1,75% 0,98% 1,75% 0,98%
Volksbank Wien AG 2,50% 1,41% 2,50% 1,41% 2,50% 1,41%
Volkswagen Bank GmbH 2,00% 1,13% 2,00% 1,13% 2,25% 1,27%
  1. Hindamise põhjalikkusest tulenevalt on Barclays Bank Ireland PLC 2021. aasta SREPi otsuse väljastamine edasi lükatud.
  2. BFA Tenedora de Acciones S.A.U. ei olnud 2021. aastal enam järelevalve alla kuuluv üksus.
  3. Kuna BFA Tenedora de Acciones S.A. ühines 2021. aasta märtsis CaixaBank, S.A.-ga, ei tehtud 2021. aastal CaixaBank, S.A. kohta SREPi hindamist. 2021. aasta juunis väljastati CaixaBank, S.A.-le otsus, millega muudetakse praegu kehtivas otsuses kohaldatavaid P2R nõudeid.
  4. 2021. aasta SREPi otsus DSK Bank AD kohta väljastatakse hiljem.
  5. 24. jaanuaril 2022 ühines J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. äriühinguga J.P. Morgan SE.
  6. Liberbank, S.A. ei olnud 2021. aastal enam järelevalve alla kuuluv üksus.
  7. LSF Nani Investments S.à.r.l. on ELis emaettevõtjana tegutsev finantsvaldusettevõtja, kelle kaudne tütarettevõtja on Novo Banco, S.A.. 2. samba kapitalinõudeid kohaldatakse ainult selle alagrupi tasandil, kelle emaettevõtja on Novo Banco, S.A..
  8. Quintet Private Bank (Europe) S.A. ja RCI Banque SA P2R andmeid ajakohastati 5. augustil 2022 pärast SREPi 2021. aasta otsuses sisalduva dünaamilise lähenemisviisi klausli kasutamist. 
  9. Liberbank, S.A. ja Unicaja Banco, S.A. ühendamise tulemusena tehakse SREP 2021. aasta otsus Unicaja Banco, S.A. kohta hiljem.
Whistleblowing