Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Rekomenduojamas 2 ramsčio sverto koeficientas

Rekomenduojamas 2 ramsčio sverto koeficientas yra konkrečiam bankui skirta rekomendacija, kurioje nurodoma, kiek kapitalo ECB rekomenduoja bankui turėti papildomai prie privalomų sverto koeficiento reikalavimų.

Banko sverto koeficientas apskaičiuojamas 1 lygio kapitalą dalijant iš jo bendro sverto koeficiento pozicijų mato, apimančio banko turtą ir nebalansinius straipsnius, nepriklausomai nuo jų rizikingumo. 2021 m. birželio 28 d. 3 % sverto koeficiento reikalavimas tapo privalomas visiems bankams.

Rekomenduojamas 2 ramsčio sverto koeficientas nustatomas per priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo procesą. Kitaip nei 2 ramsčio sverto koeficiento reikalavimai, rekomendacijos nėra teisiškai privalomos.

Kaip priežiūros specialistai nustato konkretiems bankams rekomenduojamą 2 ramsčio sverto koeficientą?

ECB Bankų priežiūros tarnyba konkretiems bankams rekomenduojamą 2 ramsčio sverto koeficientą nustato atsižvelgdama į tų bankų įvertinimo rezultatus, gautus atliekant reguliarius ES mastu vykdomus testavimus nepalankiausiomis sąlygomis, ir taikydama dviejų etapų grupavimo metodą.

1 etapas

Pirmajame etape priežiūros specialistai priskiria bankus prie vienos iš keturių grupių pagal tai, kiek pagal testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatus sumažėjo jų sverto koeficientas. Kiekvienai grupei nustatytas atitinkamas rekomenduojamo 2 ramsčio sverto koeficiento intervalas.

2 etapas

Antrajame etape priežiūros specialistai nustato rekomenduojamą 2 ramsčio sverto koeficientą kai kuriems bankams, pavyzdžiui, jeigu jų numatomas sverto koeficientas yra mažesnis už bendrą sverto koeficiento reikalavimą.

Bendras sverto koeficiento reikalavimas apskaičiuojamas susumavus:

  • visiems bankams taikomą 3 % sverto koeficiento reikalavimą;
  • ECB Bankų priežiūros tarnybos konkrečiam bankui nustatytą 2 ramsčio sverto koeficiento reikalavimą;
  • sverto koeficiento rezervą pasaulinės sisteminės svarbos įstaigoms (sverto koeficiento G-SII rezervas), kuris sudaro 50 % makroprudencinių institucijų nustatyto G-SII rezervo. Pavyzdžiui, jei banko G-SII rezervas yra 1,5 %, jo sverto koeficiento G-SII rezervas yra 0,75 %.

Konkrečiam bankui rekomenduojamas 2 ramsčio sverto koeficiento dydis nustatomas grupei, kuriai priklauso tas bankas, taikomo intervalo ribose arba, išimtiniais atvejais, už jo ribų, atsižvelgiant į konkrečias banko aplinkybes, pavyzdžiui, jo rizikos pobūdį ir tai, kuriais metais jo sverto koeficientas pasiekė žemiausią lygį testavimo nepalankiausiomis sąlygomis metu.

Grupės ir jų 2 ramsčio sverto rekomendacijų intervalai (2023 m.)

* Viršutinės rekomenduojamo 2 ramsčio sverto koeficiento ribos nėra.
Pastaba: P2G – rekomenduojamas 2 ramsčio sverto koeficientas (angl. Pillar 2 guidance).

Šaltinis: ECB Bankų priežiūros tarnyba.

Taikant grupavimo metodiką rekomenduojamo 2 ramsčio sverto koeficiento dydis aiškiai susiejamas su testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatais. Vis dėlto, kaip parodyta diagramoje, rekomenduojamo 2 ramsčio sverto koeficiento dydis nėra lygus banko sverto koeficiento sumažėjimo dydžiui. Pavyzdžiui, bankas, kurio sverto koeficientas sumažėja 1,5 procentinio punkto, priskiriamas prie antros grupės, todėl jam rekomenduojamas 2 ramsčio sverto koeficientas greičiausiai bus 0,20–0,70 %. Kaip jau minėta, rekomenduojamas 2 ramsčio sverto koeficientas nustatomas kai kuriems bankams, pavyzdžiui, jeigu nepalankiausiomis sąlygomis numatomas jų sverto koeficientas yra mažesnis už bendrą sverto koeficiento reikalavimą.

Bankams, kurie nėra įtraukiami į testavimą nepalankiausiomis sąlygomis, priežiūros specialistai rekomenduojamą 2 ramsčio sverto koeficientą nustato remdamiesi perspektyviniu galimo nepalankių scenarijų poveikio sverto koeficientui vertinimu.

Informavimas apie pažeidimus