Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Napotki iz drugega stebra za količnik finančnega vzvoda

Napotki iz drugega stebra za količnik finančnega vzvoda so priporočilo vsaki posamezni banki, koliko kapitala naj po pričakovanjih ECB vzdržuje povrh kapitala, ki ga mora imeti, da bi izpolnjevala zavezujočo zahtevo za količnik finančnega vzvoda.

Količnik finančnega vzvoda banke se izračuna kot temeljni kapital, deljeno z mero skupne izpostavljenosti vseh postavk za količnik finančnega vzvoda. Te zajemajo aktivo banke in njene zabilančne postavke, ne glede na to, kako tvegane so. Zahtevani količnik finančnega vzvoda v višini 3% je za vse banke postal zavezujoč 28. junija 2021.

Napotki iz drugega stebra za količnik finančnega vzvoda se določijo v procesu nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja. Za razliko od zahteve iz drugega stebra za količnik finančnega vzvoda niso pravno zavezujoči.

Kako nadzorniki določijo napotke iz drugega stebra za količnik finančnega vzvoda za vsako banko?

Bančni nadzor v ECB določi napotke glede na to, kako uspešno je banka prestala redni stresni test na ravni EU. Postopek obsega dva koraka.

Prvi korak

V prvem koraku nadzorniki razvrstijo banke v štiri skupine glede na to, za koliko se je v stresnem testu zmanjšal njihov količnik finančnega vzvoda. Vsaki skupini pripada določen razpon napotkov.

Drugi korak

V drugem koraku nadzorniki določijo napotke za nekatere banke, na primer za tiste, katerih količnik finančnega vzvoda je v stresnem testu upadel pod skupno zahtevo za količnik finančnega vzvoda.

Skupna zahteva za količnik finančnega vzvoda je vsota naslednjih postavk:

  • 3-odstotna zahteva za količnik finančnega vzvoda, ki velja za vse banke.
  • individualna zahteva iz drugega stebra za količnik finančnega vzvoda, ki jo za vsako banko posebej določi bančni nadzor v ECB.
  • blažilnik količnika finančnega vzvoda za globalne sistemsko pomembne institucije (GSPI). Ta blažilnik znaša 50% blažilnika za GSPI, ki ga določijo makrobonitetni organi. Na primer, če GSPI blažilnik za določeno banko znaša 1,5%, potem njen GSPI blažilnik za količnik finančnega vzvoda znaša 0,75%.

Napotki iz drugega stebra za količnik finančnega vzvoda so določeni v okviru razpona, ki je predviden za skupino, v katero je bila banka uvrščena. V izjemnih primerih so lahko določeni tudi zunaj razpona, če to narekujejo individualne okoliščine banke, kot sta njen profil tveganosti in leto v stresnem testu, v katerem je njen količnik finančnega vzvoda dosegel najnižjo točko.

Razpon napotkov iz drugega stebra za vsako skupino (2023)

* Napotki iz drugega stebra za količnik finančnega vzvoda navzgor niso omejeni.
Opomba: P2G pomeni napotke iz drugega stebra (Pillar 2 Guidance).

Vir: Bančni nadzor v ECB

Pristop z razvrščanjem v skupine vzpostavlja jasno povezavo med višino napotkov iz drugega stebra za količnik finančnega vzvoda in rezultatom stresnega testa. Vendar pa, kot je razvidno iz zgornje slike, napotki niso enaki upadu količnika finančnega vzvoda posamezne banke v stresnem testu. Tako bo denimo banka, katere količnik finančnega vzvoda je v stresnem testu upadel za 1,5 odstotne točke, uvrščena v drugo skupino in bo zato verjetno imela napotke v višini med 0,20% in 0,70%. Kot že omenjeno, so napotki iz drugega stebra za količnik finančnega vzvoda določeni samo za nekatere banke, na primer za tiste, katerih količnik finančnega vzvoda v stresnih razmerah upade pod zahtevani skupni količnik finančnega vzvoda.

Za banke, ki niso vključene v stresni test, nadzorniki določijo napotke na podlagi v prihodnost usmerjene ocene, kako bi neugodni scenariji lahko vplivali na njihov količnik finančnega vzvoda.

Žvižgaštvo