Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Preporuka u sklopu drugog stupa koja se odnosi na omjer financijske poluge

Preporukom u sklopu drugog stupa koja se odnosi na omjer financijske poluge pojedinačnim se bankama preporučuje razina kapitala koju ESB očekuje da održavaju povrh obvezujućih zahtjeva koji se odnose na omjer financijske poluge.

Omjer financijske poluge banke računa se tako što se njezin osnovni kapital podijeli s njezinom mjerom ukupne izloženosti omjera financijske poluge. Ta mjera uključuje imovinu i izvanbilančne stavke, neovisno o njihovoj rizičnosti. Zahtjev za omjer financijske poluge od 3 % postao je 28. lipnja 2021. obvezujući za sve banke.

Preporuka u sklopu drugog stupa koja se odnosi na omjer financijske poluge utvrđuje se u sklopu postupka nadzorne provjere i ocjene. Za razliku od zahtjeva u sklopu drugog stupa koji se odnosi na omjer financijske poluge, nije zakonski obvezujuća.

Kako nadzorna tijela utvrđuju preporuku u sklopu drugog stupa koja se odnosi na omjer financijske poluge za pojedinačne banke?

Nadzor banaka ESB‑a utvrđuje preporuku u sklopu drugog stupa koja se odnosi na omjer financijske poluge na temelju rezultata koje je banka postigla u redovitom testiranju otpornosti na stres na razini EU‑a, pri čemu primjenjuje pristup razvrstavanja u razrede u dvama koracima.

Prvi korak

U prvom koraku nadzorna tijela razvrstavaju banke u jedan od četiriju razreda prema smanjenju njihova omjera financijske poluge u testiranju otpornosti na stres. Svaki razred obuhvaća odgovarajući raspon preporuke u sklopu drugog stupa koja se odnosi na omjer financijske poluge.

Drugi korak

U drugom koraku nadzorna tijela utvrđuju preporuku u sklopu drugog stupa koja se odnosi na omjer financijske poluge za određene banke, na primjer one čiji predviđeni omjer financijske poluge padne ispod razine ukupnog zahtjeva za omjer financijske poluge.

Ukupni zahtjev za omjer financijske poluge jest zbroj sljedećeg:

  • zahtjeva za omjer financijske poluge od 3 %, koji se primjenjuje na sve banke
  • zahtjeva u sklopu drugog stupa, koji se odnosi na omjer financijske poluge a koji nadzor banaka ESB-a utvrđuje za pojedinačne banke
  • zaštitnog sloja omjera financijske poluge za globalne sistemski važne (GSV) institucije, koji iznosi 50 % zaštitnog sloja za GSV institucije koji su odredila makrobonitetna tijela; na primjer, ako zaštitni sloj banke za GSV institucije iznosi 1,5 %, njezin zaštitni sloj omjera financijske poluge za GSV institucije bit će 0,75 %.

Preporuka u sklopu drugog stupa koja se odnosi na omjer financijske poluge utvrđuje se u rasponu razreda u koji je određena banka razvrstana ili, u iznimnim slučajevima, izvan tog raspona uzimajući u obzir okolnosti pojedinačne banke, na primjer njezin profil rizičnosti i godinu u kojoj je njezin omjer financijske poluge bio na najnižoj razini tijekom testiranja otpornosti na stres.

Rasponi preporuke u sklopu drugog stupa u svakom razredu (2023.)

* Nije određena gornja granica za preporuku u sklopu drugog stupa koja se odnosi na omjer financijske poluge.

Izvor: nadzor banaka ESB‑a

Pristupom razvrstavanja u razrede uspostavlja se jasna veza između razine preporuke u sklopu drugog stupa koja se odnosi na omjer financijske poluge i rezultata testiranja otpornosti na stres. Međutim, kao što se vidi iz grafičkog prikaza, preporuka u sklopu drugog stupa koja se odnosi na omjer financijske poluge nije jednaka smanjenju omjera financijske poluge banke. Na primjer, banka čiji se omjer financijske poluge smanji za 1,5 postotnih bodova razvrstat će se u drugi razred, što znači da će njezina preporuka u sklopu drugog stupa koja se odnosi na omjer financijske poluge vjerojatno iznositi između 0,20 % i 0,70 %. Kao što je već spomenuto, preporuka u sklopu drugog stupa koja se odnosi na omjer financijske poluge utvrđuje se samo za određene banke, na primjer za one čiji predviđeni omjer financijske poluge u stresnim uvjetima padne ispod razine ukupnog zahtjeva za omjer financijske poluge.

Za banke koje ne sudjeluju u testiranju otpornosti na stres nadzorna tijela utvrđuju preporuku u sklopu drugog stupa koja se odnosi na omjer financijske poluge na temelju prospektivne procjene mogućeg učinka nepovoljnih scenarija na omjer financijske poluge.

Prijava povreda, tzv. zviždanje