Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Orientarea din Pilonul 2 privind indicatorul efectului de levier

Orientarea din Pilonul 2 privind indicatorul efectului de levier reprezintă o recomandare specifică băncilor, care indică nivelul de capital pe care BCE se așteaptă ca acestea să îl mențină, pe lângă cerințele lor obligatorii privind indicatorul efectului de levier.

Indicatorul efectului de levier al unei bănci se calculează împărțind fondurile proprii de nivel 1 la indicatorul de măsurare a expunerii totale pentru calcularea indicatorului efectului de levier, care include activele sale și elementele sale extrabilanțiere, indiferent de gradul de risc al acestora. Cerința privind un nivel de 3% al indicatorului efectului de levier a devenit obligatorie pentru toate băncile la data de 28 iunie 2021.

Orientarea din Pilonul 2 privind indicatorul efectului de levier se stabilește ca parte a procesului de supraveghere și evaluare. Spre deosebire de cerința din Pilonul 2 privind indicatorul efectului de levier, aceasta nu este obligatorie din punct de vedere juridic.

Cum stabilesc autoritățile de supraveghere orientarea din Pilonul 2 privind indicatorul efectului de levier pentru băncile individuale?

Supravegherea bancară a BCE stabilește orientarea din Pilonul 2 privind indicatorul efectului de levier pentru băncile individuale pe baza performanței acestora în cadrul testărilor la stres periodice la nivelul UE, utilizând o abordare pe categorii în două etape.

Etapa 1

În etapa 1, supraveghetorii plasează băncile în una dintre cele patru categorii, în funcție de reducerea indicatorului efectului de levier în cadrul testării la stres. Fiecărei categorii îi corespunde un interval al orientării din Pilonul 2 privind indicatorul efectului de levier.

Etapa 2

În etapa 2, autoritățile de supraveghere stabilesc orientarea din Pilonul 2 privind indicatorul efectului de levier pentru unele bănci, de exemplu în cazul în care indicatorul efectului de levier proiectat scade sub nivelul cerinței globale privind indicatorul efectului de levier.

Aceasta din urmă este suma următoarelor elemente:

  • cerința privind indicatorul efectului de levier de 3% aplicabilă tuturor băncilor;
  • cerința din Pilonul 2 privind indicatorul efectului de levier specifică băncilor, stabilită de Supravegherea bancară a BCE;
  • amortizorul pentru indicatorul efectului de levier destinat instituțiilor de importanță sistemică globală (amortizorul G-SII pentru indicatorul efectului de levier), care reprezintă 50% din amortizorul G-SII stabilit de autoritățile macroprudențiale. De exemplu, dacă amortizorul G-SII al unei bănci este de 1,5%, amortizorul G-SII pentru indicatorul efectului de levier este de 0,75%.

Orientarea din Pilonul 2 privind indicatorul efectului de levier se stabilește în intervalul din categoria în care a fost plasată banca sau, în cazuri excepționale, în afara acestuia, ținând cont de circumstanțele individuale ale băncii, cum ar fi profilul său de risc și anul în care indicatorul efectului de levier aferent a atins punctul cel mai scăzut în cadrul testării la stres.

Intervalul orientării din Pilonul 2 în cadrul fiecărei categorii (2023)

* Orientarea maximă din Pilonul 2 privind indicatorul efectului de levier nu este plafonată.
Notă: „P2G” se referă la „Pillar 2 guidance” (orientarea din Pilonul 2).

Sursa: Supravegherea bancară a BCE.

Abordarea pe categorii stabilește o legătură evidentă între nivelurile orientării din Pilonul 2 privind indicatorul efectului de levier și rezultatele testării la stres. Cu toate acestea, după cum arată graficul, orientarea din Pilonul 2 privind indicatorul efectului de levier nu este egală cu reducerea indicatorului efectului de levier al unei bănci. De exemplu, o bancă al cărei indicator al efectului de levier scade cu 1,5 puncte procentuale este plasată în a doua categorie și, prin urmare, este probabil să aibă o orientare din Pilonul 2 privind indicatorul efectului de levier cuprinsă între 0,20% și 0,70%. După cum s-a menționat anterior, pentru unele bănci se stabilește o orientare din Pilonul 2 privind indicatorul efectului de levier, de exemplu în cazul în care indicatorul efectului de levier proiectat scade sub cerința globală privind indicatorul efectului de levier în condiții de stres.

Pentru băncile care nu sunt incluse în testarea la stres, autoritățile de supraveghere stabilesc orientarea din Pilonul 2 privind indicatorul efectului de levier pe baza unei evaluări anticipative a impactului posibil al scenariilor nefavorabile asupra indicatorului efectului de levier.

Avertizările de integritate