Għażliet tat-Tfixxija
Paġna ewlenija Midja Spjegazzjonijiet Riċerka u Pubblikazzjonijiet Statistika Politika Monetarja L-€uro Ħlasijiet u Swieq Karrieri
Suġġerimenti
Issortja skont

Gwida dwar il-proporzjon tal-ingranaġġ tal-Pilastru 2

Il-gwida dwar il-proporzjon tal-ingranaġġ tal-Pilastru 2 hija rakkomandazzjoni speċifika għall-banek li tindika l-livell ta’ kapital li l-BĊE jistenna li l-banek iżommu flimkien mar-rekwiżiti kapitali vinkolanti tagħhom.

Il-proporzjon tal-ingranaġġ ta’ bank huwa kkalkulat billi jiġi diviż il-kapital tal-Grad 1 bil-miżura ta’ skopertura totali tal-proporzjon tal-ingranaġġ tiegħu, li jinkludi l-assi tiegħu u l-entrati li ma jidhrux fil-karta tal-bilanċ, irrispettivament minn kemm ikunu riskjużi. Ir-rekwiżit tal-proporzjon ta’ ingranaġġ ta’ 3 % sar vinkolanti għall-banek kollha fit-28 ta’ Ġunju 2021.

Il-gwida dwar il-proporzjon ta’ ingranaġġ tal-Pilastru 2 hija ddeterminata bħala parti mill-Proċess ta’ Rieżami u Evalwazzjoni Superviżorju. Għall-kuntrarju tar-rekwiżit tal-proporzjon ta’ ingranaġġ tal-Pilastru 2, dan mhuwiex legalment vinkolanti.

Is-superviżuri kif jistabbilixxu l-gwida tal-proporzjon ta’ ingranaġġ tal-Pilastru 2 għall-banek individwali?

Is-Superviżjoni Bankarja tal-BĊE tistabbilixxi l-gwida dwar il-proporzjon ta’ ingranaġġ tal-Pilastru 2 għall-banek individwali abbażi tal-prestazzjoni tagħhom fit-testijiet tal-istress regolari madwar l-UE kollha bl-użu ta’ approċċ ta’ bucketing f’żewġ stadji.

Stadju 1

Fl-ewwel stadju, is-superviżuri jqiegħdu l-banek f’wieħed minn erba’ buckets skont l-eżawriment tal-proporzjon tal-ingranaġġ tagħhom fit-test tal-istress. Kull bucket għandu firxa korrispondenti ta’ gwida dwar il-proporzjon ta’ ingranaġġ tal-Pilastru 2.

Stadju 2

Fl-Istadju 2, is-superviżuri jistabbilixxu l-gwida dwar il-proporzjon ta’ ingranaġġ tal-Pilastru 2 għal xi banek, pereżempju jekk il-proporzjon ta’ ingranaġġ ipproġettat tagħhom jaqa’ taħt ir-rekwiżit ġenerali tal-proporzjon ta’ ingranaġġ.

Ir-rekwiżit tal-proporzjon ta’ ingranaġġ globali huwa s-somma ta’ dawn li ġejjin:

  • Ir-rekwiżit tal-proporzjon ta’ ingranaġġ ta’ 3 % applikabbli għall-banek kollha.
  • Ir-rekwiżit tal-proporzjon ta’ ingranaġġ tal-Pilastru 2 li jkun speċifiku għall-bank iddeterminat mis-Superviżjoni Bankarja tal-BĊE.
  • Ir-riżerva tal-proporzjon ta’ ingranaġġ għal istituzzjonijiet globali sistemikament importanti (riżerva G-SII tal-proporzjon ta’ ingranaġġ), li hija 50 % tar-riżerva G-SII determinata mill-awtoritajiet makroprudenzjali. Pereżempju, jekk ir-riżerva G-SII ta’ bank tkun 1.5 %, ir-riżerva G-SII tal-proporzjon ta’ ingranaġġ tiegħu tkun ta’ 0.75 %.

Il-gwida dwar il-proporzjon ta’ ingranaġġ tal-Pilastru 2 hija stabbilita fil-medda tal-bucket li l-bank ikun tqiegħed fih, jew f’każijiet eċċezzjonali barra minnu, filwaqt li jitqiesu ċ-ċirkostanzi individwali tal-bank, bħall-profil tar-riskju tiegħu u s-sena li fiha l-proporzjon ta’ ingranaġġ tiegħu laħaq l-aktar punt baxx tiegħu fit-test tal-istress.

Il-firxa ta’ gwida tal-Pilastru 2 f’kull bucket (2023)

* Il-gwida tal-proporzjon tal-ingranaġġ massimu tal-Pilastru 2 m’għandhiex limitu.
Nota: P2G tfisser gwida tal-Pilastru 2.

Sors: Superviżjoni Bankarja tal-BĊE

L-approċċ ta’ bucketing jistabbilixxi rabta ċara bejn il-livelli ta’ gwida dwar il-proporzjon ta’ ingranaġġ tal-Pilastru 2 u r-riżultati tat-testijiet tal-istress. Madankollu, kif turi l-grafika, il-gwida dwar il-proporzjon ta’ ingranaġġ tal-Pilastru 2 mhijiex ugwali għall-eżawriment fil-proporzjon ta’ ingranaġġ ta’ bank. Pereżempju, bank li l-proporzjon ta’ ingranaġġ tiegħu jaqa’ b’1.5 punti perċentwali jitqiegħed fit-tieni bucket u għalhekk x’aktarx ikollu gwida dwar il-proporzjon ta’ ingranaġġ tal-Pilastru 2 ta’ bejn 0.20 % u 0.70 %. Kif issemma qabel, il-gwida tal-proporzjon ta’ ingranaġġ tal-Pilastru 2 hija stabbilita għal xi banek, pereżempju jekk il-proporzjon ta’ ingranaġġ projettat tagħhom jaqa’ taħt ir-rekwiżit globali tal-proporzjon ta’ ingranaġġ f’kundizzjonijiet ta’ stress.

Għall-banek li mhumiex parti mit-test tal-istress, is-superviżuri jistabbilixxu l-gwida dwar il-proporzjon ta’ ingranaġġ tal-Pilastru 2 abbażi ta’ valutazzjoni li tħares ’il quddiem tal-impatt potenzjali ta’ xenarji negattivi fuq il-proporzjon ta’ ingranaġġ.

Il-Whistleblowing (l-iżvelar ta’ informazzjoni protetta)