Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Procesul de supraveghere și evaluare din 2016

Obiectivul procesului de supraveghere și evaluare (SREP) constă în promovarea unui sistem bancar rezilient, ca o condiție prealabilă obligatorie pentru o finanțare sustenabilă și solidă a economiei.

SREP din 2016

BCE atrage atenția asupra următoarelor aspecte:

  • în conformitate cu Regulamentul din 16 aprilie 2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind abuzul de piață, se așteaptă ca instituțiile care dețin titluri de valoare cotate la bursă să evalueze dacă cerințele din Pilonul 2 îndeplinesc criteriile privind informațiile privilegiate și ar trebui să fie publicate;
    Regulamentul din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață
  • Avizul ABE din 16 decembrie 2015, care prevede că „autoritățile competente ar trebui să ia în considerare utilizarea dispozițiilor de la articolul 438 litera (b) din CRR pentru a solicita instituțiilor să publice cerințele de capital relevante pentru suma maximă distribuibilă (MDA) [...], sau ar trebui, cel puțin, să nu împiedice ori să nu descurajeze instituțiile să dezvăluie aceste informații”.
    Avizul ABE din 16 decembrie 2015

În lumina celor de mai sus, BCE nu împiedică și nu descurajează instituțiile să publice cerințele de capital relevante pentru suma maximă distribuibilă.

Broșura privind metodologia SREP, 2016

Cerințele de capital

În ansamblu, volumul de fonduri proprii de nivel 1 de bază (CET1) pe care se așteaptă ca băncile supravegheate direct să îl dețină, determinat conform SREP, va fi, în linii mari, stabil în perioada 2016-2017 și rămâne la o valoare medie și mediană de aproximativ 10% din totalul activelor ponderate în funcție de risc.

  • Dată fiind poziția zonei euro în ciclul economic, nivelul de capital din sistemul bancar trebuie să fie, în linii mari, menținut, anumite bănci fiind acum obligate să dețină capital suplimentar, iar altele, un nivel ușor mai scăzut de capital.
  • SREP din 2016 ține seama de trenarea consemnată în continuare de mediul economic, pe fondul necesității ajustării modelelor de afaceri ale băncilor la condițiile financiare actuale și a adaptării la alte dificultăți, precum capacitatea excedentară și fragmentarea piețelor, toate acestea exercitând presiuni asupra profitabilității băncilor. În acest context, este, de asemenea, important de menționat faptul că, în unele țări, aceasta din urmă este afectată în continuare de creditele neperformante.

Pe parcursul SREP, autoritatea de supraveghere definește cerințele de capital pentru bănci, dar poate, de asemenea, decide să impună măsuri suplimentare băncilor, inclusiv măsuri privind lichiditatea și măsuri calitative.

Toate paginile din această secțiune

Avertizările de integritate