Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Proces dohledu a hodnocení orgány dohledu v roce 2016

Cílem procesu dohledu a hodnocení orgány dohledu (SREP) je podporovat odolný bankovní systém jako jeden z předpokladů udržitelného a zdravého financování ekonomiky.

Proces SREP v roce 2016

ECB upozorňuje na následující:

  • Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu jsou instituce, které veřejně obchodují s cennými papíry, povinny vyhodnotit, zda požadavky v rámci 2. pilíře splňují kritéria interních informací a měly by být zveřejněny.
    Nařízení o zneužívání trhu ze dne 16. dubna 2014
  • Stanovisko orgánu EBA ze dne 16. prosince 2015, které říká, že „příslušné orgány by měly zvážit, zda uplatnit ustanovení článku 438 (b) CRR vyžadující, aby instituce zveřejnily kapitálové požadavky rozhodné z hlediska nejvyšší rozdělitelné částky [...] nebo by alespoň neměly žádné instituci bránit takové informace zveřejnit nebo ji od toho odrazovat“.
    Stanovisko EBA ze dne 16. prosince 2015

Ve světle výše uvedeného ECB nebrání institucím zveřejnit kapitálové požadavky rozhodné z hlediska nejvyšší rozdělitelné částky ani je od toho neodrazuje.

Metodická příručka SREP 2016

Kapitálové požadavky

Objem kmenového kapitálu Tier 1 (CET1), který jsou přímo dohlížené banky povinny držet podle SREP, bude od roku 2016 do roku 2017 víceméně stabilní. Jeho průměr a medián zůstává na úrovni zhruba 10 % celkově vážených rizikových aktiv.

  • Vzhledem k pozici eurozóny v hospodářském cyklu je třeba úroveň kapitálu v bankovním systému víceméně zachovat, přičemž některé banky musí v současnosti určitý kapitál doplnit a jiné jej musí mírně snížit.
  • SREP 2016 zohledňuje pokračující utlumené hospodářské prostředí, neboť banky potřebují korigovat své obchodní modely podle stávajících finančních podmínek a adaptovat se na další výzvy, jako je nadbytečná kapacita a fragmentace trhů – všechny tyto faktory vyvolávají tlak na jejich ziskovost. V této souvislosti je také důležité uvést, že úvěry se selháním v některých zemích nadále nepříznivě ovlivňují ziskovost bank.

V průběhu procesu SREP orgán dohledu nejen definuje kapitálové požadavky bank, ale může také rozhodnout o uložení dodatečných opatření bankám včetně opatření v oblasti likvidity a kvalitativních opatření.

Všechny stránky v této části

Oznámení porušení předpisů (whistleblowing)