SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Tilsynskontrol- og vurderingsprocessen i 2016

Målet med Tilsynskontrol- og vurderingsprocessen (SREP) er at fremme et robust banksystem som en forudsætning for en holdbar og sund finansiering af økonomien.

SREP 2016

ECB henleder opmærksomheden på følgende:

  • I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om markedsmisbrug af 16. april 2014 forventes de institutter, der har offentligt handlede værdipapirer at undersøge, om søjle 2-kravene opfylder kriterierne for intern viden og bør offentliggøres.
    Forordning om markedsmisbrug af 16. april 2014
  • I henhold til EBA's udtalelse af 16. december 2015 bør de kompetente myndigheder overveje at anvende bestemmelserne i artikel 438, litra b), i kapitalkravsforordningen til at kræve, at institutter offentliggør relevante kapitalkrav i tilknytning til det maksimale udlodningsbeløb [...], eller bør i det mindste ikke forhindre eller afholde institutter fra at offentliggøre disse oplysninger.
    EBA's udtalelse af 16. december 2015

I lyset af ovenstående hverken forhindrer eller afholder ECB institutter fra at offentliggøre relevante kapitalkrav i tilknytning til det maksimale udlodningsbeløb.

2016 SREP methodology booklet

Kapitalkrav

Samlet set, bliver kernekapitalen (CET1), som banker under ECB's direkte tilsyn forventes at holde i henhold til SREP, stort set stabil fra 2016 til 2017. Den holder sig på et gennemsnit og en median på ca. 10 pct. af de samlede risikovægtede aktiver.

  • Konjunktursituationen i euroområdet taget i betragtning skal kapitalniveauet i banksystemet stort set bibeholdes, idet der nu stilles krav til bestemte banker om at holde yderligere kapital og til andre banker om at holde lidt mindre.
  • SREP 2016 tager højde for de fortsat træge økonomiske forhold, samtidig med at bankerne skal tilpasse deres forretningsmodeller til de nuværende økonomiske forhold og tilpasse sig andre udfordringer som fx overkapacitet og markedsfragmentering, hvilket tilsammen lægger pres på deres rentabilitet. I denne sammenhæng er det også vigtigt at bemærke sig, at misligholdte lån stadig påvirker bankernes rentabilitet negativt i nogle lande.

I forbindelse med SREP skal tilsynsmyndigheden ikke blot fastsætte bankernes kapitalkrav, men kan også beslutte at pålægge bankerne at træffe yderligere foranstaltninger, herunder likviditets- og kvalitetsforanstaltninger.

Alle sider i dette afsnit

Whistleblowing