Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Proces przeglądu i oceny nadzorczej w 2016

Celem procesu przeglądu i oceny nadzorczej (SREP) jest budowanie odporności systemu bankowego, która jest warunkiem trwale stabilnego i solidnego finansowania gospodarki.

Proces SREP w 2016

Istotne kwestie wskazane przez EBC:

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku stanowi, że instytucje dokonujące transakcji na papierach wartościowych w obrocie publicznym mają oceniać, czy wymogi w ramach filaru II spełniają kryteria dotyczące informacji poufnych i czy powinny być w związku z tym upubliczniane.
    Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku
  • Zgodnie z opinią EUNB z 16 grudnia 2015 „właściwe organy mogą zastosować przepisy określone w art. 438 lit. b) rozporządzenia CRR w celu zobowiązania instytucji do ujawniania wymogów kapitałowych dotyczących maksymalnej kwoty podlegającej wypłacie […] lub przynajmniej nie powinny zapobiegać ich ujawnianiu ani zniechęcać do tego instytucji”.
    Opinia EUNB (EBA/Op/2015/24) (tylko po angielsku)

W związku z powyższym EBC nie zakazuje instytucjom ujawniania wymogów kapitałowych dotyczących maksymalnej kwoty podlegającej wypłacie ani ich od tego nie odwodzi.

Podręcznik metodologii procesu SREP na 2016 (niedostępny po polsku):

Wymogi kapitałowe

Ogólny poziom kapitału podstawowego Tier I (CET1), jaki zgodnie z ustaleniami procesu SREP zobowiązane są utrzymywać banki nadzorowane bezpośrednio, ma w latach 2016–2017 pozostać stabilny. Jego wartość średnia i mediana utrzymują się na poziomie bliskim 10% całkowitych aktywów ważonych ryzykiem.

  • Biorąc pod uwagę miejsce strefy euro w cyklu gospodarczym, należy utrzymać, w ujęciu ogólnym, poziom kapitału w systemie bankowym, przy czym niektóre banki muszą pozyskać dodatkowy kapitał, a inne mogą go nieco zmniejszyć.
  • W procesie SREP 2016 uwzględniono nadal powolny wzrost gospodarczy – banki muszą dostosować swoje modele biznesowe do obecnej sytuacji finansowej i radzić sobie z różnymi wyzwaniami, takimi jak nadpodaż usług i fragmentacja rynku. Wszystkie te czynniki odbijają się na rentowności. W tym kontekście należy też zauważyć, że niekorzystny wpływ na rentowność banków w niektórych krajach wciąż mają kredyty zagrożone.

W procesie SREP nadzorca nie tylko określa wymogi kapitałowe dla banków, lecz także może stawiać dodatkowe wymagania, w tym płynnościowe i jakościowe.

Wszystkie strony w tej sekcji

Demaskowanie nieprawidłowości