Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

A felügyeleti felülvizsgálati és értékelési eljárás 2016-ban

A felügyeleti felülvizsgálati és értékelési eljárás (SREP) célja a bankrendszer rugalmasságának elősegítése, hiszen ez a gazdaság fenntartható és megbízható finanszírozásának egyik előfeltétele.

A felügyeleti felülvizsgálati és értékelési eljárás 2016-ban

Az EKB felhívja a figyelmet az alábbiakra:

  • A piaci visszaélésekről szóló 2014. április 16-i európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében a nyilvánosan forgalmazott értékpapírokkal rendelkező intézményeknek értékelniük kell, hogy a 2. pillér szerinti követelmények megfelelnek-e a bennfentes információkra vonatkozó kritériumoknak, és hogy közzé kell-e tenni őket.
    Piaci visszaélésekről szóló rendelet (2014. április 16.)
  • Az EBH 2015. december 16-i véleménye értelmében „az illetékes hatóságok számára tanácsos a CRR 438. cikke (b) bekezdésében foglalt rendelkezések alkalmazása, azaz hogy kötelezzék az intézményeket az MDA számítása szempontjából releváns tőkekövetelmények közzétételére […], vagy legalább ne tiltsák meg és ne akadályozzák, hogy az intézmények közzétegyék ezeket az információkat”.
    2015. december 16-i EBH-vélemény

A fentiekre tekintettel az EKB nem tiltja meg és nem akadályozza az intézményeket abban, hogy közzétegyék az MDA számítása szempontjából releváns tőkekövetelményeket.

A felügyeleti felülvizsgálati és értékelési eljárás 2016. évi módszertani kézikönyve

Tőkekövetelmények

Összességében elmondható, hogy a közvetlen felügyelet alá tartozó bankok tulajdonában lévő elvárt, a felügyeleti felülvizsgálati és értékelési eljárás által meghatározott elsődleges alapvető tőke (CET1) összege 2016-2017 folyamán nagyjából állandó marad, és az átlagot és a mediánt tekintve továbbra is a kockázattal súlyozott teljes eszközállomány 10%-ának felel meg.

  • Az euroövezetnek a gazdasági cikluson belüli helyzetéből adódóan a bankrendszerben lévő tőke szintjét nagyjából fenn kell tartani – egyes bankoknak a továbbiakban valamivel több tőkére, míg más bankoknak valamivel kevesebb tőkére lesz szükségük.
  • A 2016. évi felügyeleti felülvizsgálati és értékelési eljárás figyelembe veszi, hogy a gazdasági környezet továbbra is stagnál, hiszen a bankoknak az aktuális pénzügyi feltételek mellett egyéb kihívásokhoz kell hozzáigazítaniuk üzleti modelljeiket, így többek között a kapacitásfelesleggel és a piac szétaprózottságával kapcsolatos problémákhoz is alkalmazkodniuk kell, amelyek mindegyike nyomást gyakorol a jövedelmezőségükre. Ebben az összefüggésben kiemelendő továbbá, hogy a nemteljesítő hitelek egyes országokban továbbra is negatívan érintik a bankok jövedelmezőségét.

A felügyeleti felülvizsgálati és értékelési eljárás során a felügyeleti hatóság nem csak a bankok tőkekövetelményeit határozza meg, de további intézkedéseket, többek között likviditási és minőségi intézkedéseket is előírhat a bankoknak.

Ebben a szekcióban található oldalak

Visszaélés bejelentése