Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Creditele neperformante

Riscul de credit este inerent activității bancare: acordarea de împrumuturi generează întotdeauna riscul de neplată a acestora. Din acest motiv, riscul de credit reprezintă una dintre preocupările activității de supraveghere a BCE, cu accent deosebit asupra creditelor neperformante.

Supravegherea explicată: Ce sunt creditele neperformante?

Nivelul creditelor neperformante prezintă relevanță pentru economie, întrucât aceste credite afectează profitabilitatea băncilor și absorb resurse prețioase, limitând capacitatea băncilor de a acorda noi împrumuturi. Problemele din sectorul bancar se pot propaga rapid și la nivelul altor segmente ale economiei, afectând perspectivele privind crearea de locuri de muncă și creșterea economică. Prin urmare, BCE sprijină băncile în soluționarea acestei probleme, contribuind astfel la garantarea siguranței și a solidității sistemului bancar european.

Statisticile trimestriale ale BCE privind supravegherea bancară oferă detalii suplimentare despre nivelul creditelor neperformante.

Statistici ale BCE privind supravegherea bancară

Un element important al activității de supraveghere

Creditele neperformante pot avea un impact major asupra solidății unei bănci. Prin urmare, supraveghetorii din cadrul BCE monitorizează îndeaproape nivelul creditelor neperformante la nivelul băncilor. Aceștia verifică, de asemenea, dacă băncile gestionează în mod adecvat gradul de risc al creditelor pe care le acordă și dacă dispun de strategii, structuri de guvernanță și procese corespunzătoare. Aceste verificări fac parte din procesul de supraveghere și evaluare (supervisory review and evaluation proces – SREP), care este efectuat anual pentru fiecare bancă.

Aplicarea unor standarde adecvate de creditare și gestionarea riscului de credit sunt esențiale pentru a reduce riscul ca împrumuturile să devină neperformante și ca băncile să acumuleze credite incerte. Pentru a minimiza riscul, băncile ar trebui:

  • să acorde împrumuturi numai acelor clienți care au capacitatea de a le rambursa;
  • să monitorizeze informațiile referitoare la credite, pentru a identifica într-un stadiu incipient debitorii aflați în dificultate și a remedia situația;
  • să ia legătura cu debitorii viabili aflați în situații de dificultate pentru a le restructura împrumuturile;
  • să înregistreze din timp provizioane suficiente pentru a asigura acoperirea adecvată a pierderilor;
  • să depună eforturi pentru a-și reduce stocul de credite neperformante.

În contextul crizei generate de pandemia de coronavirus, aplicarea unor standarde solide de creditare, precum și gestionarea adecvată a riscurilor și cea proactivă a creditelor neperformante sunt deosebit de importante, deoarece există probabilitatea ca situațiile de nerambursare să consemneze o creștere accentuată după ridicarea măsurilor adoptate pentru combaterea acestei crize.

Pentru a ajuta băncile să facă față crizei și să își mențină activitatea de creditare, BCE le-a oferit o relativă flexibilitate, inclusiv în ceea ce privește clasificarea împrumuturilor acordate unor debitori viabili care se află numai temporar într‑o situație de dificultate. Trebuie să se dea dovadă de vigilență însă, pentru ca această flexibilitate să nu conducă la sprijinirea unor debitori neviabili și la o întârziere a clasificării împrumuturilor acestora ca neperformante.

BCE a comunicat băncilor orientări despre modul de abordare a creditelor neperformante, precum și despre constituirea unor provizioane adecvate.

Un efort comun

Pe lângă măsurile de supraveghere, sunt necesare măsuri în alte două domenii pentru a soluționa problema stocului substanțial de credite neperformante. Mai întâi, în domeniul juridic: în unele țări europene, este posibil ca instrumentele juridice disponibile să nu fie suficiente sau să nu permită soluționarea oportună a creditelor neperformante.

Al doilea domeniu de acțiune vizează piețele secundare: deși băncile pot utiliza aceste piețe pentru a transfera riscul deținerii de credite neperformante către investitori nebancari, piețele sunt adesea insuficient dezvoltate. Acest lucru devine cu atât mai important în contextul crizei generate de pandemia de coronavirus și al creșterii anticipate a nivelului creditelor neperformante.

Președintele Consiliului de supraveghere al BCE, Andrea Enria, a sugerat totodată că soluția la această problemă ar putea include o societate de administrare a activelor sau o rețea de societăți de administrare a activelor la nivel european.

Pentru a soluționa problema creditelor neperformante la nivel european, Consiliul Afaceri Economice și Financiare al UE a stabilit în 2017 un plan de acțiune, care include măsuri în toate cele trei domenii: supravegherea bancară, reformarea cadrelor de insolvență și de recuperare a datoriilor, precum și dezvoltarea piețelor secundare. Comisia Europeană monitorizează progresele înregistrate în reducerea nivelului creditelor neperformante. Totodată, în decembrie 2020 aceasta a prezentat o strategie de prevenire a acumulării viitoare de credite neperformante ca urmare a crizei generate de pandemia de coronavirus.

Toate paginile din această secțiune

Avertizările de integritate