Neprihodonosni krediti

Kreditni rizik jedan je od tri glavna prioriteta nadzornih aktivnosti ESB-a. Stoga posvećujemo posebnu pozornost neprihodonosnim kreditima, odnosno kreditima koji se ne otplaćuju ili takozvanim lošim kreditima, koji su uvelike prisutni u bilancama europskih banaka.

Rješavanje problema neprihodonosnih kredita važno je za pojedince i poduzeća jer ti krediti nepovoljno utječu na profitabilnost banaka i jer se na njih troše vrijedna sredstva, zbog čega su banke manje sposobne odobravati nove kredite. Loši krediti važni su i za društvo u cjelini jer se problemi iz bankarskog sektora lako mogu proširiti na druge dijelove gospodarstva i tako ugroziti izglede povezane sa zapošljavanjem i rastom. Stoga ESB u sklopu svoje zadaće osiguravanja sigurnosti i pouzdanosti europskog bankovnog sustava podupire banke u rješavanju tog pitanja.

Nadzor: o čemu je riječ? Što su loši krediti?

Velik problem

Europske banke u svojim su knjigama na kraju 2016. imale neprihodonosne kredite ukupne vrijednosti od oko 1 bil. EUR. Neprihodonosni krediti u knjigama najvećih banaka europodručja iznosili su 880 mlrd. EUR i njihov je udio u ukupnom iznosu kredita bio 6,2 % (za usporedbu, prosjek Sjedinjenih Američkih Država u 2016. iznosio je oko 1,3 %, a Ujedinjene Kraljevine 0,9 %).

Iako se postotak kredita koji su klasificirani kao neprihodonosni otada smanjio (u prvom tromjesečju 2019. iznosio je 3,7 % ukupnog iznosa kredita), Europa u tom području još mnogo mora nadoknaditi.

Više informacija o neprihodonosnim kreditima i podatci za svaku državu europodručja nalaze se u Statističkim podatcima ESB-a o nadzoru banaka.

Nadzorni prioritet

Nadzornici ESB-a prate ukupnu razinu neprihodonosnih kredita u bankama. Također provjeravaju upravljaju li pojedinačne banke rizičnošću svojih kredita na prikladan način te jesu li uspostavile odgovarajuće strategije, upravljačke strukture i postupke. To je dio zajedničkog postupka nadzorne provjere i ocjene koji se svake godine provodi za svaku banku. Osim toga, ESB redovito obavlja usklađene preglede kvalitete imovine banaka koje izravno nadzire.

Nadzornici ESB-a surađuju s nacionalnim nadzornim tijelima u sklopu skupine na visokoj razini za neprihodonosne kredite kako bi pronašli dosljedan i učinkovit način rješavanja problema loših kredita i njihova smanjenja, utemeljen na najboljim praksama. U radu skupine kao promatrač sudjeluje i Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo.

U sklopu tih aktivnosti objavili smo sljedeće:

U prosincu 2017. Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo objavilo je niz predložaka kako bi prikupilo podrobne, standardizirane informacije o transakcijama koje uključuju neprihodonosne kredite. Tim se predlošcima kupcima i prodavateljima pružaju pouzdaniji podatci, što bi trebalo doprinijeti poboljšanju tržišta neprihodonosnih kredita i naposljetku poslužiti kao temelj za buduće transakcije u cijeloj Europi.

Zajednički napori

Kako bi se riješio problem visoke razine postojećih neprihodonosnih kredita, nisu dovoljne nadzorne mjere. Potrebno je poduzeti mjere u još dvama područjima. Prvo, treba djelovati na području prava: u nekim državama Europe dostupna pravna sredstva možda nisu dostatna ili ne omogućuju pravodobno rješavanje pitanja loših kredita. Drugo, treba djelovati na sekundarnim tržištima: ta su tržišta često nedovoljno razvijena, a preko njih banke mogu prenijeti rizik držanja neprihodnosnih kredita na nebankovne ulagače.

U srpnju 2017. Vijeće ECOFIN je na temelju prijedloga ESB-a izradilo plan djelovanja za rješavanje problema neprihodonosnih kredita u Europi. Tim su planom obuhvaćene mjere na svim trima područjima, koje uključuju nadzor banaka, reforme okvirā za insolventnost i naplatu duga te razvoj sekundarnih tržišta. U siječnju 2018. Europska komisija objavila je prvo izvješće o napretku u smanjenju neprihodonosnih kredita.

Više informacija o riziku koji proizlazi iz velikog broja neprihodonosnih kredita za financijsku stabilnost i rast te o tome kako se poremećaji na tržištima neprihodonosnih kredita mogu prevladati transakcijskim platformama možete pronaći u Pregledu financijske stabilnosti iz 2017.

Razmjena mišljenja

Inicijative usmjerene na rješavanje problema neprihodonosnih kredita potaknule su pitanja o cjelokupnom pristupu, utjecaju te nadzornim ovlastima. Odgovori ESB-a na pisma zastupnika u Europskom parlamentu nalaze se u nastavku.