Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Portal – Banktillsyn

Via den här webbportalen når du våra onlinetjänster för banktillsyn.

När du är inloggad kan du lämna information och komma i kontakt med tillsynsmyndigheter om dessa tjänster.

Våra tjänster

Tillsynsprocesser

Banker under tillsyn kan använda IMAS-portalen för att lämna information om tillsynsprocesser, kolla sin status och utbyta information med tillsynsmyndigheter. Läs mer om IMAS.

Logga in
Utbyte av dokument

Externa organisationer och parter kan använda ASTRA-plattformen för ett säkert utbyte av innehåll och dokument med ECB-personal. Läs mer om ASTRA.

Logga in
Anmälan av om överträdelse

Använd ECB:s plattform för visselblåsare om du misstänker att ECB, en nationell tillsynsmyndighet eller en bank under tillsyn har överträtt EU:s banktillsynslagstiftning. Läs mer om visselblåsning.

Anmäl en överträdelse
Datainsamling

Uppgiftslämnare kan använda CASPER-plattformen för att utbyta strukturerade data med ECB. Läs mer om CASPER.

Logga in

Alla sidor i detta avsnitt