Menu

Portal – Banktillsyn

Det här är webbportalen till våra onlinetjänster för banktillsyn.

När du är inloggad kan du lämna information och komma i kontakt med tillsynsmyndigheter om dessa tjänster.

Våra tjänster

Tillsynsprocesser

Banker under tillsyn kan använda IMAS-portalen för att lämna information om tillsynsprocesser, kolla sin status och utbyta information med tillsynsmyndigheter.


Mer

Utbyte av dokument

Externa organisationer och parter kan använda ASTRA-plattformen för ett säkert utbyte av innehåll och dokument med ECB-personal.


Mer

Anmälning om överträdelse

Använd ECB:s plattform för visselblåsare om du misstänker ECB, en nationell tillsynsmyndighet eller en bank under tillsyn för överträdelser av EU:s banktillsynslagstiftning.


Mer

Datainsamling

Uppgiftslämnare kan använda CASPER-plattformen för att utbyta strukturerade uppgifter med ECB.


Mer