Menu

Портал за банковия надзор

Това е Вашият вход за достъп до нашите онлайн услуги, свързани с банковия надзор.

След въвеждане на потребителско име и парола ще можете да предоставяте информация и да общувате с надзорните органи във връзка с тези услуги.

Нашите услуги

Надзорни процеси

Поднадзорните банки могат да използват портала на Системата за управление на информация (IMAS), за да подават данни за надзорните процеси, да проверяват напредъка по тях и да обменят информация с надзорните органи.


Повече информация

Обмен на документи

Външните организации и партньорите могат да използват платформата ASTRA за сигурно споделяне на информация и обмен на документи със служителите на ЕЦБ.


Повече информация

Докладване на нарушения

Използвайте платформата на ЕЦБ за докладване на нарушения, за да сигнализирате за предполагаемо неспазване на законодателството на ЕС в областта на банковия надзор от страна на ЕЦБ, национален надзорен орган или поднадзорна банка.


Повече информация

Събиране на данни

За обмен на структурирани данни с ЕЦБ отчетните единици могат да използват платформата CASPER.


Повече информация