Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Портал за банковия надзор

Това е Вашият вход за достъп до нашите онлайн услуги, свързани с банковия надзор.

Външните потребители могат да използват тези услуги за обмен на информация с нас. Не е необходимо влизане в профил, за да изпратите сигнал за нарушение.

Нашите услуги

Надзорни процеси

Поднадзорните банки могат да използват портала на Системата за управление на информация (IMAS), за да подадат данни във връзка с надзорен процес, да проверят напредъка по него и да обменят допълнителна информация с надзорните органи. Прочетете повече за IMAS.

Вход
Обмен на документи

Външните организации и партньорите могат да използват платформата ASTRA за сигурно споделяне на информация и обмен на документи със служителите на ЕЦБ. Прочетете повече за ASTRA.

Вход
Докладване на нарушения

Използвайте платформата на ЕЦБ за докладване на нарушения, за да сигнализирате за предполагаемо неспазване на законодателството на ЕС в областта на банковия надзор от страна на поднадзорна банка, национален надзорен орган или самата ЕЦБ. Прочетете повече за подаването на сигнали за нарушения.

Докладвайте нарушение
Събиране на данни

Отчетните единици могат да използват платформата CASPER за обмен на структурирани данни с ЕЦБ. Прочетете повече за CASPER.

Вход

Всички страници в този раздел

Подайте сигнал