Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Kada bankas laikomas svarbiu?

BPM reglamente ir BPM pagrindų reglamente išdėstyti kriterijai, pagal kuriuos nustatoma, ar bankas laikytinas svarbiu ir jo tiesioginę priežiūrą turi vykdyti ECB. Kad bankas būtų laikomas svarbiu, jis privalo atitikti ne mažiau kaip vieną tų kriterijų.

Siekdamas užtikrinti, kad griežti priežiūros standartai būtų taikomi nuosekliai, ECB gali bet kuriuo metu nuspręsti priskirti banką prie svarbių.

Svarbos kriterijai
Dydis visa turto vertė yra didesnė nei 30 mlrd. eurų
Svarba ekonomikai svarba konkrečios šalies ar visos ES ekonomikai
Tarpvalstybinė veikla visa turto vertė didesnė nei 5 mlrd. eurų ir tarpvalstybinio turto / įsipareigojimų daugiau nei vienoje dalyvaujančioje valstybėje narėje santykis su visu turtu / įsipareigojimais didesnis nei 20 %
Tiesioginė viešoji finansinė pagalba įstaiga yra prašiusi finansinės pagalbos iš Europos stabilumo mechanizmo arba Europos finansinio stabilumo fondo arba ją gavusi
Prižiūrimas bankas taip pat gali būti laikomas svarbiu, jeigu jis yra vienas iš trijų svarbiausių bankų, įsteigtų konkrečioje šalyje.

Svarbos statuso pakeitimas

ECB vykdo visų veiklos leidimus dalyvaujančiose valstybėse narėse gavusių bankų reguliarią peržiūrą. Banko statusas gali pasikeisti tiek dėl įprastos verslo veiklos, tiek dėl pavienių įvykių, pavyzdžiui, susijungimų ar įsigijimų. Tokiais atvejais ECB ir atitinkamos nacionalinės priežiūros institucijos koordinuoja priežiūros funkcijų perdavimą.

Pasikeitus priežiūros statusui gali pakisti ir ECB mokėtino metinio priežiūros mokesčio suma.

Priežiūros statusas ir mokesčiai

Statuso pasikeitimas iš mažiau svarbaus į svarbų

Jeigu mažiau svarbus bankas ima atitikti kurį nors svarbos kriterijų, jis perklasifikuojamas į svarbų banką. Tuomet atitinkama nacionalinė priežiūros institucija perduoda tiesioginės priežiūros funkciją ECB.

Statuso pasikeitimas iš svarbaus į mažiau svarbų

Jeigu svarbus bankas neatitinka svarbos kriterijų trejus metus iš eilės, jis gali būti perklasifikuotas į mažiau svarbų banką. Kompetencija vykdyti jo tiesioginę priežiūrą vėl tenka atitinkamai nacionalinei institucijai.

Visi šios dalies puslapiai

Informavimas apie pažeidimus