SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Hvad gør en bank signifikant?

Kriterierne for at fastslå, hvorvidt banker betragtes som signifikante – og derfor underlagt ECB's direkte tilsyn – er fastsat i SSM-forordningen og SSM-rammeforordningen. For at blive betragtet som signifikant, skal bankerne opfylde mindst ét af disse kriterier.

ECB kan til enhver tid beslutte at klassificere en bank som signifikant med henblik på at sikre, at der konsekvent anvendes høje tilsynsstandarder.

Signifikanskriterier
Størrelse aktivernes samlede værdi overstiger 30 mia. euro
Økonomisk betydning for det pågældende land eller EU's økonomi som helhed
Grænseoverskridende aktiviteter den samlede værdi af dens aktiver overstiger 5 mia. euro, og forholdet mellem dens grænseoverskridende aktiver/passiver i mere end én anden deltagende medlemsstat udgør mere end 20 pct. af dens samlede aktiver/passiver.
Direkte offentlig finansiel støtte banken har anmodet om eller modtaget finansiering fra den europæiske stabilitetsmekanisme eller Den Europæiske Finansielle Stabilitetsfacilitet
En bank under tilsyn kan også betragtes som signifikant, hvis den er én af de tre mest signifikante banker, som har hjemsted i et bestemt land.

Ændring af signifikans

ECB foretager regelmæssigt en gennemgang af alle banker, som har en licens i de deltagende lande. Bankernes status kan ændre sig: enten på grund af normal forretningsaktivitet eller som følge af enkeltstående hændelser som fx fusioner eller overtagelser. I sådanne tilfælde koordinerer ECB og de involverede nationale tilsynsmyndigheder overdragelsen af det tilsynsmæssige ansvar.

En ændring i tilsynsstatus kan betyde en ændring af de årlige tilsynsgebyrer, som skal betales til ECB.

Tilsynsstatus og -gebyrer

Ændring fra mindre signifikant til signifikant

Opfylder en mindre signifikant bank et eller flere af kriterierne for første gang, klassificeres den som signifikant. Den nationale tilsynsmyndighed overdrager derefter ansvaret for det direkte tilsyn til ECB.

Ændring fra signifikant til mindre signifikant

Opfylder en signifikant bank ikke kriterierne for tredje år i træk, kan den blive klassificeret som mindre signifikant. Ansvaret for det direkte tilsyn med denne bank overdrages derefter igen til den relevante nationale tilsynsmyndighed.

Alle sider i dette afsnit

Whistleblowing