Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Kā nosaka, vai banka ir nozīmīga?

VUM regulā un VUM pamatregulā noteikti kritēriji, pēc kuriem nosaka, vai banka uzskatāma par nozīmīgu un attiecīgi pakļauta ECB tiešai uzraudzībai. Lai banka tiktu uzskatīta par nozīmīgu, tai jāatbilst vismaz vienam no minētajiem kritērijiem.

ECB var jebkurā brīdī izlemt klasificēt kādu iestādi kā nozīmīgu, lai nodrošinātu pastāvīgu augstu uzraudzības standartu piemērošanu.

Nozīmīguma kritēriji
Lielums Iestādes kopējo aktīvu vērtība pārsniedz 30 mljrd. euro.
Ekonomiskais nozīmīgums Tā ir nozīmīga konkrētajai valstij vai ES tautsaimniecībai kopumā.
Pārrobežu darbība Tās kopējo aktīvu vērtība pārsniedz 5 mljrd. euro un attiecība starp tās pārrobežu aktīviem/saistībām vairāk nekā vienā citā iesaistītā dalībvalstī un tās kopējiem aktīviem/saistībām pārsniedz 20%.
Tieša publiska finanšu palīdzība Tā ir lūgusi vai saņēmusi tiešu Eiropas Stabilitātes mehānisma vai Eiropas Finanšu stabilitātes fonda finansējumu.
Uzraudzīto banku var uzskatīt par nozīmīgu arī tad, ja tā ir viena no trim attiecīgās valsts nozīmīgākajām bankām.

Nozīmīguma statusa maiņa

ECB regulāri pārbauda visas bankas, kas iesaistītajās dalībvalstīs saņēmušas darbības atļauju. Bankas statuss var mainīties gan parastās uzņēmējdarbības rezultātā, gan arī vienreizēju notikumu, piemēram, apvienošanās vai iegādes kontekstā. Šādos gadījumos ECB un attiecīgā valsts uzraudzības iestāde koordinē uzraudzības pienākumu pārņemšanu.

Mainoties uzraudzības statusam, var mainīties arī ECB maksājamās gada uzraudzības maksas apmērs.

Uzraudzības statuss un maksas

Mazāk nozīmīga iestāde kļūst par nozīmīgu iestādi

Kad mazāk nozīmīga banka pirmo reizi izpilda kādu no kritērijiem, tā tiek pārklasificēta par nozīmīgu banku. Tad valsts uzraudzības iestāde nodod ECB atbildību par tiešās uzraudzības veikšanu.

Nozīmīga iestāde kļūst par mazāk nozīmīgu iestādi

Ja nozīmīga banka trīs gadus pēc kārtas vairs neatbilst kritērijiem, to var pārklasificēt par mazāk nozīmīgu banku. Tādā gadījumā tiešo uzraudzību pārņem attiecīgā valsts iestāde.

Visas šīs sadaļas lapas

Trauksmes celšana