Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Što neku banku čini značajnom?

Kriteriji kojima se utvrđuje smatraju li se banke značajnima, odnosno hoće li ih ESB izravno nadzirati, sadržani su u uredbi o SSM‑u i okvirnoj uredbi o SSM‑u. Banke moraju ispuniti barem jedan od tih kriterija kako bi se smatrale značajnima.

No ESB u svakom trenutku može odlučiti svrstati neku banku u značajne kako bi osigurao dosljednu primjenu visokih nadzornih standarda.

Kriteriji značajnosti
veličina ukupna vrijednost imovine premašuje 30 mlrd. EUR
gospodarska važnost za pojedinačnu državu ili gospodarstvo EU‑a u cjelini
prekogranične aktivnosti ukupna vrijednost imovine premašuje 5 mlrd. EUR, a omjer njezine prekogranične imovine u odnosu na njezinu ukupnu imovinu veći je od 20 % ili je omjer njezinih prekograničnih obveza u odnosu na njezine ukupne obveze veći od 20 %
izravna javna financijska pomoć zatražena ili primljena financijska sredstva od Europskog stabilizacijskog mehanizma ili Europskog fonda za financijsku stabilnost
Nadzirana banka može se smatrati značajnom i ako je jedna od tri najznačajnije banke sa sjedištem u određenoj državi.

Promjena statusa:

ESB redovito preispituje sve banke s odobrenjem za rad u državama sudionicama. Status banke može se promijeniti iz razloga povezanih s redovitim poslovanjem ili zbog jednokratnih događaja, kao što su to spajanja ili pripajanja. U takvim slučajevima ESB i odgovarajuća nacionalna nadzorna tijela surađuju u prijenosu nadzornih ovlasti.

Iz promjene nadzornog statusa može proizići promjena iznosa godišnje naknade za nadzor koja se plaća ESB‑u.

Nadzorni status i naknade

Promjena statusa iz manje značajnog u značajni

Ako manje značajna banka ispuni jedan od kriterija, svrstava se u značajne. Nacionalno nadzorno tijelo potom prenosi odgovornost za izravni nadzor na ESB.

Promjena statusa iz značajnog u manje značajni

Ako značajna banka tri godine zaredom ne ispunjava kriterije, može se svrstati u manje značajne. Odgovornost za izravni nadzor vraća se odgovarajućem nacionalnom tijelu.

Sve stranice u ovom odjeljku

Prijava povreda, tzv. zviždanje