Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Mikä tekee pankista merkittävän?

Pankin merkittävyys määritetään YVM-asetuksessa säädettyjen ja YVM-kehysasetuksessa täsmennettyjen kriteerien perusteella. Jotta pankki voidaan luokitella merkittäväksi, sen on täytettävä vähintään yksi merkittävyyskriteereistä.

Merkittävyyskriteereistä riippumatta EKP voi milloin tahansa luokitella laitoksen merkittäväksi ja ottaa sen suoraan valvontaansa, jos se on tarpeen valvonnan yhtenäisyyden ja korkean laadun varmistamiseksi.

Merkittävyyskriteerit
Koko Laitoksen varojen kokonaisarvo on yli 30 miljardia euroa.
Taloudellinen merkitys Laitos on merkittävä joko sijaintimaansa tai koko unionin taloudelle.
Rajat ylittävä toiminta Laitoksen varojen kokonaisarvo ylittää 5 miljardia euroa ja yli 20 % sen kokonaisvaroista/-veloista on toisissa valvontamekanismiin osallistuvissa jäsenvaltioissa.
Suora julkinen rahoitustuki Laitos on pyytänyt suoraa julkista rahoitustukea Euroopan vakausmekanismista (EVM) tai Euroopan rahoitusvakausvälineestä (ERVV) tai saanut tällaista tukea.
Laitos luokitellaan merkittäväksi myös silloin, jos se on yksi kolmesta merkittävimmästä laitoksesta sijaintimaassaan.

Merkittävyysluokan muutos

Kaikkien yhteisen pankkivalvonnan piiriin kuuluvien laitosten merkittävyys arvioidaan säännöllisesti. Laitoksen asema voi muuttua tavanomaisen liiketoiminnan kehityksen myötä tai kertaluonteisten tapahtumien, kuten sulautumisten tai yrityskauppojen seurauksena. Tällöin EKP ja asiaankuuluva kansallinen valvontaviranomainen koordinoivat keskenään valvontavastuun siirron.

Muutos pankin asemassa voi vaikuttaa vuosittaisen valvontamaksun suuruuteen.

Aseman muutos

Muutos vähemmän merkittävästä merkittäväksi

Vähemmän merkittävä laitos luokitellaan merkittäväksi, kun se täyttää vähintään yhden merkittävyyskriteerin. Vastuu laitoksen suorasta valvonnasta siirtyy silloin kansalliselta valvontaviranomaiselta EKP:lle.

Muutos merkittävästä vähemmän merkittäväksi

Merkittävä laitos luokitellaan vähemmän merkittäväksi, jos se ei täytä yhtäkään merkittävyyskriteeriä kolmena peräkkäisenä vuonna. Vastuu laitoksen suorasta valvonnasta palautuu silloin kansalliselle valvontaviranomaiselle.

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut

Ilmoita väärinkäytöksestä