Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Wat maakt een bank belangrijk?

De criteria om te bepalen of een bank als belangrijk (significant) aangemerkt wordt – en dus onder direct toezicht van de ECB staat – worden uiteengezet in de GTM-verordening en de GTM-kaderverordening. Om als belangrijk te worden aangemerkt, moeten banken aan ten minste een van deze criteria voldoen.

De ECB kan op elk moment besluiten een bank als belangrijk aan te merken, met het oog op de consistente toepassing van strenge toezichtsnormen.

Criteria voor aanmerking als belangrijk
Omvang de totale waarde van de activa bedraagt meer dan € 30 miljard
Economisch belang voor het betrokken land of voor de economie van de EU als geheel
Grensoverschrijdende activiteiten de totale waarde van de activa bedraagt meer dan € 5 miljard en het aandeel van de grensoverschrijdende activa/verplichtingen in meer dan één andere deelnemende lidstaat is groter dan 20% van de totale activa/verplichtingen
Directe financiële overheidssteun de instelling heeft financiering gevraagd of gekregen van het Europees Stabiliteitsmechanisme of de Europese Faciliteit voor financiële stabiliteit
Een onder toezicht staande bank kan ook als belangrijk worden aangemerkt indien ze een van de drie belangrijkste instellingen in een bepaald land is.

Verandering van de significantiestatus

De ECB evalueert regelmatig alle banken met een vergunning in de deelnemende landen. De status van banken kan veranderen, hetzij via normale bedrijfsactiviteiten, hetzij door eenmalige gebeurtenissen zoals fusies of overnames. In dergelijke gevallen coördineren de ECB en de betrokken nationale toezichthouders de overdracht van de verantwoordelijkheden voor het toezicht.

Een verandering van de toezichtsstatus kan leiden tot een wijziging in de jaarlijkse toezichtsvergoeding die aan de ECB betaald moet worden.

Toezichtsstatus en -vergoedingen

Verandering van minder belangrijk naar belangrijk

Als een minder belangrijke bank voor het eerst aan een van de criteria voldoet, wordt ze aangemerkt als belangrijk. Vervolgens draagt de nationale toezichthouder de verantwoordelijkheid voor het directe toezicht over aan de ECB.

Verandering van belangrijk naar minder belangrijk

Als een belangrijke bank tijdens drie opeenvolgende jaren niet aan de criteria voldoet, kan ze als minder belangrijk worden aangemerkt. De directe toezichtsverantwoordelijkheid komt dan weer bij de desbetreffende nationale autoriteit te liggen.

Alle pagina's in dit deel

Klokkenluiders