Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Kdaj je banka pomembna?

Merila za ugotavljanje, ali je banka pomembna – in jo zato neposredno nadzira ECB – so opredeljena v uredbi o EMN in v okvirni uredbi o EMN. Za uvrstitev med pomembne mora banka izpolnjevati vsaj eno od teh meril.

ECB se lahko kadarkoli odloči, da bo banko razvrstila med pomembne, da bi zagotovila enotno uporabo visokih nadzornih standardov.

Merila pomembnosti
Velikost skupna vrednost sredstev banke presega 30 milijard EUR
Gospodarski pomen za posamezno državo ali za celotno gospodarstvo EU
Čezmejne dejavnosti skupna vrednost sredstev banke presega 5 milijard EUR, njena čezmejna sredstva/obveznosti v več kot eni od sodelujočih držav članic pa predstavljajo več kot 20% njenih skupnih sredstev/obveznosti
Neposredna javna finančna pomoč banka je zaprosila za sredstva iz Evropskega mehanizma za stabilnost ali iz Evropske družbe za finančno stabilnost oziroma je takšna sredstva prejela
Nadzorovana banka se za pomembno lahko šteje tudi takrat, ko je ena od treh najpomembnejših bank s sedežem v posamezni državi.

Sprememba statusa pomembnosti

ECB izvaja redne preglede vseh bank, ki imajo dovoljenje za opravljanje bančnih storitev v sodelujočih državah. Status bank se lahko spremeni bodisi zaradi normalnih poslovnih dejavnosti ali pa zaradi enkratnih dogodkov, kot so združitve in prevzemi. V takšnih primerih ECB in nacionalni nadzorniki usklajujejo prenos nadzornih pristojnosti.

Zaradi spremembe nadzornega statusa se lahko spremeni višina letnega nadomestila za nadzor, ki ga mora banka plačati ECB.

Nadzorni status in nadomestila

Sprememba iz manj pomembne v pomembno

Če manj pomembna banka prvič izpolni katerokoli merilo, se prerazvrsti med pomembne. Nacionalni nadzornik v tem primeru preda pristojnosti za neposredni nadzor Evropski centralni banki.

Sprememba iz pomembne v manj pomembno

Če pomembna banka v treh zaporednih letih ne izpolni meril, se lahko prerazvrsti med manj pomembne. Pristojnosti za njen neposredni nadzor se zatem vrnejo nacionalnemu organu.

Vse strani v tem razdelku

Žvižgaštvo