Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Când se consideră că o bancă este semnificativă?

Criteriile pe baza cărora se stabilește dacă o bancă este semnificativă ‑ și, în consecință, dacă intră sub supravegherea directă a BCE ‑ sunt prevăzute în Regulamentul privind MUS și Regulamentul-cadru privind MUS. Pentru a fi considerate semnificative, băncile trebuie să îndeplinească cel puțin unul dintre aceste criterii.

BCE poate decide în orice moment să clasifice o bancă drept semnificativă pentru a asigura aplicarea consecventă a unor standarde înalte de supraveghere.

Criterii pentru stabilirea caracterului semnificativ
Dimensiunea valoarea totală a activelor sale depășește 30 de miliarde EUR
Importanța economică pentru țara respectivă sau pentru economia UE în ansamblu
Activitățile transfrontaliere valoarea totală a activelor sale depășește 5 miliarde EUR, iar ponderea activelor/pasivelor sale transfrontaliere din mai mult de un alt stat membru participant în activele/pasivele sale totale este mai mare de 20%
Asistența financiară publică directă a solicitat sau a primit finanțare din partea Mecanismului european de stabilitate sau a European Financial Stability Facility
O bancă supravegheată poate fi, de asemenea, considerată semnificativă dacă reprezintă una dintre cele mai semnificative trei bănci cu sediul într-o anumită țară.

Modificarea caracterului semnificativ

BCE efectuează evaluări periodice ale tuturor băncilor autorizate din țările participante. Statutul băncilor se poate modifica: fie în funcție de activitatea lor comercială normală, fie ca urmare a unor evenimente conjuncturale, precum fuziuni sau achiziții. În astfel de cazuri, BCE și autoritățile naționale de supraveghere implicate coordonează transferul responsabilităților de supraveghere.

Schimbarea statutului de supraveghere poate conduce la modificarea valorii taxei anuale de supraveghere care trebuie achitată BCE.

Statutul și taxele de supraveghere

Modificare de la „mai puțin semnificativă” la „semnificativă”

În cazul în care o bancă mai puțin semnificativă îndeplinește oricare dintre criterii pentru prima dată, aceasta este reclasificată drept semnificativă. Autoritatea națională de supraveghere transferă BCE responsabilitatea supravegherii directe.

Modificare de la „semnificativă” la „mai puțin semnificativă”

Dacă o bancă semnificativă nu îndeplinește criteriile timp de trei ani consecutivi, aceasta poate fi reclasificată ca bancă mai puțin semnificativă. Responsabilitatea supravegherii directe revine din nou autorității naționale relevante.

Toate paginile din această secțiune

Avertizările de integritate