Īsumā par ECB banku uzraudzību

04.11.2016.

Pirms diviem gadiem – 2014. gada 4. novembrī – ECB uzsāka euro zonas banku uzraudzību. Tālāk informatīvajā attēlā sniegta sīkāka informācija par ECB banku uzraudzības mērķiem un funkcijām.

Banku uzraudzības mērķi

Finanšu integrācija
un stabilitāte

Droša un stabila
banku sistēma

Konsekventa banku
uzraudzība

19
iesaistītās
valstis


Vienotais uzraudzības mehānisms (VUM)

Vairāk nekā
900 uzraudzības darbinieku
ECB
Vairāk nekā
4 700 uzraugu
valstu iestādēs

Uzraudzības valdes lēmumi 2015. gadā

Kopumā vairāk nekā
1 500
lēmumu

921
autorizācijas procedūra
213
SREP lēmumi
(uzraudzības pārbaudes un novērtēšanas process)

Uzraudzītās bankas (2016. gada 31. maijā)

129
nozīmīgas bankas
tiešā ECB uzraudzībā
3 500
mazāk nozīmīgu banku
valstu iestāžu uzraudzībā

82%
euro zonas
banku aktīvu

18%