Η Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ με μια ματιά

4 Νοεμβρίου 2016

Η ΕΚΤ ανέλαβε την εποπτεία των τραπεζών της ζώνης του ευρώ πριν από δύο χρόνια, στις 4 Νοεμβρίου 2014. Ρίξτε μια ματιά στο ενημερωτικό γράφημα παρακάτω για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τους στόχους και τα καθήκοντα της Τραπεζικής Εποπτείας της ΕΚΤ.

Οι στόχοι της τραπεζικής εποπτείας

Χρηματοπιστωτική ολοκλήρωση
και σταθερότητα

Ασφαλές και εύρωστο
τραπεζικό σύστημα

Συνεπής εποπτεία
τραπεζών

19
συμμετέχουσες
χώρες


Ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός (ΕΕΜ)

Πάνω από
900 άτομα αρμόδια
για την εποπτεία

στην ΕΚΤ
Πάνω από
4.700 επόπτες
από τις εθνικές αρχές

Αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου το 2015

Πάνω από
1500
αποφάσεις συνολικά

921
διαδικασίες εποπτικής έγκρισης
213
αποφάσεις SREP
(Διαδικασία Εποπτικού Ελέγχου και Αξιολόγησης)

Εποπτευόμενες τράπεζες (στις 31 Μαΐου 2016)

129
σημαντικές τράπεζες
υπό την άμεση εποπτεία της ΕΚΤ
3.500
λιγότερο σημαντικές τράπεζες
υπό την εθνική εποπτεία

82%
του ενεργητικού
του τραπεζικού τομέα
της ζώνης του ευρώ

18%