Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

BPM norimos prisiimti rizikos pareiškimas

Svarbiausias BPM tikslas – atsparus ir gerai veikiantis bankų sektorius

Bendras priežiūros mechanizmas (BPM) prisideda prie finansų sistemos stabilumo, skatindamas bankų sektorių būti atsparų ir tinkamai veikti, kad šis galėtų vykdyti savo funkciją – teikti paslaugas ekonomikai.

BPM vykdoma priežiūra grindžiama geriausia nepriklausomos, į ateitį orientuotos, teisingos ir rizika pagrįstos priežiūros praktika. BPM suteikia galimybę palyginti bankus ir įvertinti jų rizikos profilius, o galiausiai – ir jų gyvybingumą apskritai, todėl turimi ištekliai sutelkiami į tas sritis, kuriose matoma didžiausia rizika tiek pavienio banko, tiek visos bankų sistemos lygmeniu. Kai nustatomi rimti bankų kapitalo ar likvidumo lygio trūkumai arba jų rizikos valdymo ir kontrolės spragos, BPM priežiūros intensyvumas proporcingai didinamas. BPM veikloje naudojamasi teisės aktų leidėjo suteiktais įgaliojimais, siekiant svarbiausio tikslo – užtikrinti didžiausią poveikį iki minimumo mažinant riziką ir nepageidaujamus padarinius.

BPM tikslas yra ne saugoti bankus nuo žlugimo, o sumažinti žlugimo riziką ir poveikį

Normaliai veikiančiame bankų sektoriuje įprasta, kad vieni bankai klesti, o kiti baigia veiklą, pavyzdžiui, susijungę su kitu banku arba – blogiausiu atveju – tiesiog bankrutavę. Tinkamai veikiančioje rinkoje, kur tarp rinkos dalyvių vyksta sveika konkurencija, tai yra normalu.

BPM skatina bankus laikytis tokių verslo modelių, kurie yra suderinami su patikimo rizikos valdymo ir kontrolės praktika ir paremti pakankamu kapitalu ir likvidumu, kad bankas išsilaikytų nepalankiomis ekonominėmis ir finansinėmis sąlygomis. Minimalių sąlygų netenkinantys bankai privalo imtis atitinkamų priemonių ir sustiprinti savo padėtį arba jiems gali tekti pasitraukti iš rinkos.

Todėl BPM tikslas nėra apskritai neleisti bankams žlugti. Nulinės žlugimo galimybės politika yra ir neįmanoma, ir nepageidaujama. Jeigu bankas valdomas rizikingai ir nepatikimai arba yra struktūriškai nepajėgus išlaikyti konkurencingumą pagal patikimą verslo modelį, jis gali ir turėtų pasitraukti iš rinkos. Be to, nulinės žlugimo galimybės politika būtų nesuderinama su principu, kad galutinė atsakomybė už savo sprendimų ir veiksmų padarinius tenka bankų savininkams ir valdytojams. Taigi, nulinės žlugimo galimybės politika keltų neatsakingo elgesio riziką.

BPM įvertinus banko verslo modelio tvarumą, banko rizikos profilį ir galimas gaivinimo priemones, gali būti daroma išvada, kad bankas dėl savo kapitalo ar likvidumo lygio nebėra gyvybingas, tad gali būti skelbiamas žlungančiu arba galinčiu žlugti. Tokiu atveju sprendimą, ar pertvarkyti banką, priima Bendra pertvarkymo valdyba (BPV).

Kadangi banko žlugimas, jeigu nėra tinkamai valdomas, gali destabilizuoti visą bankų sistemą, mūsų vaidmuo yra pasirengti tvarkingam banko pasitraukimui iš rinkos, jeigu tai būtina. Todėl mes taip pat prisidedame prie tvarkingo gaivinimo ir pertvarkymo planavimo bankuose, glaudžiai bendradarbiaudami su BPV, kuri visų pirma yra atsakinga už pertvarkymo strategijas.

Visi šios dalies puslapiai

Informavimas apie pažeidimus