Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
  • LEHDISTÖTIEDOTE

EKP järjestää kuulemisen vaihtoehtojen ja harkintavallan käyttöä koskevista päivitetyistä periaatteista

29.6.2021

  • EKP pyytää palautetta vaihtoehtojen ja harkintavallan käyttöä koskevien periaatteiden tarkistusehdotuksista.
  • Tavoitteena on selkeyttää valvontaperiaatteita.
  • Tarkistuksissa on otettu huomioon lainsäädännön muutokset vuoden 2016 jälkeen.
  • Kuuleminen päättyy 23.8.2021.

Euroopan keskuspankki (EKP) käynnistää julkisen kuulemisen tarkistuksista unionin oikeuden sallimien vaihtoehtojen ja harkintavallan yhtenäiseen käyttöön pankkivalvonnassa.

Euroopan unionin lainsäädännössä sallitaan valvojille monenlaisten vaihtoehtojen ja harkintavallan käyttö pankkien valvonnassa. Vuonna 2016 EKP yhtenäisti jo 122 vaihtoehdon ja harkintavallan käyttöä yhteiseen valvontamekanismiin osallistuvissa maissa.

EKP:n laatimat tarkistusehdotukset liittyvät pääasiassa vuoden 2016 jälkeen tehtyihin muutoksiin lainsäädännössä. Useimmat vaihtoehtoja ja harkintavaltaa koskevat muutokset koskevat maksuvalmiusvaatimusten soveltamista. Kuulemisasiakirjoissa käsitellään monenlaista valvontaa, kuten pankeille myönnettäviä lupia omien varojen vähentämiseen, tiettyjen vastuiden kohtelua vähimmäisomavaraisuusasteen laskennassa ja vapautuksia suurten asiakasriskien rajoittamisvaatimuksesta.

EKP:n periaatteet on kirjattu vaihtoehtojen ja harkintavallan käyttöä koskeviin ohjeisiin ja kolmeen säädökseen.

  • EKP:n ohjeissa kerrotaan, miten yhteiset valvontaryhmät käyttävät vaihtoehtoja ja harkintavaltaa merkittävien laitosten valvonnassa.
  • EKP:n asetuksessa säädetään, miten EKP käyttää merkittäviin laitoksiin yleisesti sovellettavia vaihtoehtoja ja harkintavaltaa.
  • EKP:n suositus on suunnattu yhteiseen valvontamekanismiin osallistuvien maiden kansallisille toimivaltaisille viranomaisille, ja siinä käsitellään vaihtoehtojen ja harkintavallan käyttöä vähemmän merkittävien laitosten valvonnassa.
  • EKP:n suuntaviivat on samoin suunnattu kansallisille toimivaltaisille viranomaisille, ja niissä tarkastellaan vähemmän merkittäviin laitoksiin yleisesti sovellettavia vaihtoehtoja ja harkintavaltaa.

Näissä asiakirjoissa kerrotaan selkeästi, miten EKP käyttää vaihtoehtoja ja harkintavaltaa merkittävien laitosten valvonnassa, ja varmistetaan, että merkittäviä ja vähemmän merkittäviä pankkeja valvotaan yhdenmukaisin ja tiukoin periaattein.

Vastausaika alkaa tänään ja päättyy 23.8.2021. Kuulemisasiakirjat eli tarkistetut ohjeet, muutosasetuksen, muutossuosituksen ja muutossuuntaviivojen luonnokset sekä perustelumuistio on julkaistu EKP:n pankkivalvonnan verkkosivuilla.

Vastausajan päätyttyä EKP julkaisee saadut kommentit, vastauksensa ja palauteyhteenvedon.

Pankkivalvonnan sivuilla on julkaistu myös periaatteita koskevia kysymyksiä ja vastauksia.

Tiedotusvälineiden kysymyksiin vastaa Silvia Margiocco puhelinnumerossa +49 69 1344 6619.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle
Ilmoita väärinkäytöksestä