Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:
  • PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

ESB otvara savjetovanje o posuvremenjenju politika povezanih s mogućnostima i diskrecijskim pravima

29. lipnja 2021.

  • ESB se savjetuje o predloženom posuvremenjenju politika povezanih s mogućnostima i diskrecijskim pravima.
  • Cilj je postići transparentnost nadzornih aktivnosti.
  • Posuvremenjenje je bilo potrebno zbog zakonodavnih promjena u razdoblju otkako je ESB prvi put objavio politike povezane s mogućnostima i diskrecijskim pravima.
  • Savjetovanje završava 23. kolovoza 2021.

Europska središnja banka (ESB) danas je otvorila javno savjetovanje o posuvremenjenju usklađenih politika povezanih s mogućnostima i diskrecijskim pravima u odnosu na banke koje nadzire a koji su joj dostupni u pravu Europske unije.

U skladu s europskim zakonodavnim okvirom nadzorna tijela imaju znatan broj mogućnosti i diskrecijskih prava kojima se mogu poslužiti u nadzoru banaka. ESB je 2016. prvi put uskladio 122 mogućnosti i diskrecijskih prava kako bi pojednostavnio svoje nadzorne aktivnosti u državama sudionicama jedinstvenog nadzornog mehanizma.

ESB predlaže izmjene svojih politika uglavnom zbog zakonodavnih promjena donesenih od 2016., kada su te politike prvi put objavljene. Većina izmjena odnosi se na mogućnosti i diskrecijska prava u primjeni zahtjeva povezanih s likvidnošću. Savjetovanje se odnosi na mnoge aspekte nadzora, uključujući dopuštenja bankama koje žele smanjiti kapital, tretman određenih izloženosti u izračunu omjera financijske poluge te određena izuzeća od ograničenja velikih izloženosti.

Politike ESB‑a povezane s mogućnostima i diskrecijskim prava izložene su u četirima instrumentima:

  • vodiču ESB‑a, koji sadržava upute za zajedničke nadzorne timove koji rabe mogućnosti i diskrecijska prava u pojedinačnim slučajevima u nadzoru značajnih institucija
  • uredbi ESB‑a, koja se odnosi na nekoliko mogućnosti i diskrecijskih prava dostupnih ESB‑u koji su općenito primjenjivi na značajne institucije
  • preporuci ESB‑a upućenoj nacionalnim nadležnim tijelima, koja se odnosi na uporabu mogućnosti i diskrecijskih prava u pojedinačnim slučajevima u nadzoru manje značajnih institucija
  • smjernici ESB‑a, također upućenoj nacionalnim nadležnim tijelima, koja se odnosi na uporabu mogućnosti i diskrecijskih prava općenito primjenjivih na manje značajne institucije.

Tim se instrumentima postižu transparentnost načina na koji se ESB služi mogućnostima i diskrecijskim pravima u nadzoru značajnih institucija, dosljednost primjene visokih standarda nadzora i dosljednost nadzora značajnih i manje značajnih institucija.

Savjetovanje počinje danas i završava 23. kolovoza 2021. Referentni dokumenti povezani sa savjetovanjem, među kojima su nacrt izmijenjenog vodiča, uredba o izmjeni uredbe ESB‑a, preporuka o izmjeni preporuke ESB‑a, smjernica o izmjeni smjernice ESB‑a i obrazloženje, objavljeni su na mrežnim stranicama ESB‑a o nadzoru banaka.

Nakon javnog savjetovanja ESB će objaviti zaprimljene primjedbe zajedno s odgovorima i ocjenom.

Dodatne pojedinosti o politikama ESB‑a povezanima s mogućnostima i diskrecijskim pravima mogu se pronaći na stranici s čestim pitanjima i odgovorima.

Predstavnici medija mogu postaviti upite Silviji Margiocco, tel. +49 69 1344 6619.

KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije
Prijava povreda, tzv. zviždanje