Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
  • SPOROČILO ZA JAVNOST

ECB začenja posvetovanje o posodobitvi politik o opcijah in diskrecijskih pravicah

29. junij 2021

  • ECB se posvetuje o predlaganih posodobitvah svojih politik o opcijah in diskrecijskih pravicah.
  • Cilj je zagotoviti transparentnost nadzornih dejavnosti.
  • S posodobitvami se upoštevajo zakonodajne spremembe, sprejete od prve objave politik ECB o opcijah in diskrecijskih pravicah.
  • Posvetovanje se bo končalo 23. avgusta 2021.

Evropska centralna banka (ECB) danes začenja javno posvetovanje o posodobitvah svojih poenotenih politik za izvajanje opcij in diskrecijskih pravic, ki so ji pri nadzoru bank na voljo v pravu Evropske unije.

Evropski zakonodajni okvir daje nadzornikom pooblastila, da pri bančnem nadzoru uporabljajo veliko število opcij in diskrecijskih pravic. Leta 2016 je ECB že poenotila 122 opcij in diskrecijskih pravic, da bi medsebojno uskladila nadzor v državah, ki sodelujejo v enotnem mehanizmu nadzora.

ECB predlaga spremembe svojih politik predvsem zato, da bi v njih upoštevala zakonodajne spremembe, ki so bile sprejete od prve objave politik v letu 2016. Glavnina sprememb se nanaša na opcije in diskrecijske pravice pri uporabi likvidnostnih zahtev. Posvetovanje zajema številne vidike bančnega nadzora, kot so dovoljenja za banke, ki želijo zmanjšati kapital, obravnava nekaterih izpostavljenosti pri izračunu količnika finančnega vzvoda in nekatera izvzetja iz omejitve velikih izpostavljenosti.

Politike ECB v zvezi z opcijami in diskrecijskimi pravicami so določene v štirih instrumentih:

  • vodnik ECB, ki vsebuje napotke za skupne nadzorniške skupine pri izvajanju opcij in diskrecijskih pravic v individualnih primerih pri nadzoru pomembnih institucij;
  • uredba ECB, v kateri ECB izvaja več opcij in diskrecijskih pravic splošne narave pri nadzoru pomembnih institucij;
  • priporočilo ECB, ki je naslovljeno na pristojne nacionalne organe in obravnava izvajanje opcij in diskrecijskih pravic v individualnih primerih pri nadzoru manj pomembnih institucij;
  • smernica ECB, ki je prav tako naslovljena na pristojne nacionalne organe in zadeva izvajanje opcij in diskrecijskih pravic splošne narave pri nadzoru manj pomembnih institucij.

Ti instrumenti predstavljajo, kako ECB izvaja opcije in diskrecijske pravice pri nadzoru pomembnih institucij, ter zagotavljajo dosledno uporabo visokih nadzornih standardov in enotnost nadzora pomembnih in manj pomembnih institucij.

Posvetovanje se začenja danes in bo trajalo do 23. avgusta 2021. Dokumenti za posvetovanje, ki zajemajo osnutek revidirane različice vodnika, uredbo o spremembi uredbe ECB, priporočilo o spremembi priporočila ECB, smernico o spremembi smernice ECB ter obrazložitveni memorandum, so objavljeni na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru.

Po zaključku posvetovanja bo ECB objavila prejete pripombe z odgovori ter svojo oceno.

Dodatne informacije o politikah ECB o opcijah in diskrecijskih pravicah so na voljo v teh vprašanjih in odgovorih.

Kontaktna oseba za novinarska vprašanja je Silvia Margiocco, tel. +49 69 1344 6619.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije
Žvižgaštvo