Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
  • PRESSITEADE

EKP algatab konsultatsiooni valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse põhimõtete ajakohastamise kohta

29. juuni 2021

  • EKP algatab konsultatsiooni kavandatud muudatuste kohta valikuvõimalusi ja kaalutlusõigust käsitlevates põhimõtetes.
  • Muudatuste eesmärk on suurendada järelevalvetegevuse läbipaistvust.
  • Ajakohastamisel võetakse arvesse õigusnormide muudatusi, mis on tehtud pärast seda, kui EKP valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse põhimõtted esimest korda avaldas.
  • Konsultatsioon lõpeb 23. augustil 2021.

Euroopa Keskpank (EKP) algatas täna avaliku konsultatsiooni, mis käsitleb muudatusi ühtlustatud põhimõtetes Euroopa Liidu õiguses sätestatud valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse kasutamisel pankade järelevalves.

Euroopa õigusraamistik annab järelevalveasutustele õiguse kasutada pankade järelevalves märkimisväärset hulka valikuvõimalusi ja kaalutlusõigusi. 2016. aastal ühtlustas EKP esimest korda 122 valikuvõimaluse ja kaalutlusõiguse kasutamist eesmärgiga sujundada järelevalvetegevust ühtses järelevalvemehhanismis osalevates riikides.

EKP soovib asjaomased põhimõtted läbi vaadata eeskätt selleks, et arvesse võtta õigusnormide muudatusi, mis on tehtud pärast põhimõtete esmakordset avaldamist 2016. aastal. Enamik kavandatud muudatustest puudutab valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse kasutamist likviidsusnõuete kohaldamisel. Konsultatsioon hõlmab mitut järelevalvevaldkonda, sealhulgas krediidiasutuste omavahendite vähendamise taotluste rahuldamist, teatavate riskipositsioonide käsitlemist finantsvõimenduse määra arvutamisel ja teatud vabastusi riskide kontsentreerumise piirmäärast.

EKP põhimõtted seoses valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse kasutamisega on sätestatud neljas õiguslikus vahendis:

  • EKP juhend, milles antakse ühistele järelevalverühmadele tegevussuunised valikuvõimaluste ja kaalutlusõige juhtumispõhisel kasutamisel oluliste krediidiasutuste suhtes;
  • EKP määrus, milles sätestatakse, milliseid üldkohaldatavaid valikuvõimalusi ja kaalutlusõigusi EKP oluliste krediidiasutuste puhul kasutab;
  • EKP soovitus, mis on adresseeritud riiklikele pädevatele asutustele ning käsitleb valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse juhtumipõhist kasutamist vähem oluliste krediidiasutuste puhul;
  • EKP suunis, mis on samuti adresseeritud riiklikele pädevatele asutustele ning käsitleb üldkohaldatavate valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguste kasutamist vähem oluliste krediidiasutuste puhul.

Need vahendid tagavad läbipaistvuse seoses sellega, kuidas EKP kasutab valikuvõimalusi ja kaalutlusõigust oma järelevalve alla kuuluvate oluliste krediidiasutuste suhtes. Samuti tagavad need rangete järelevalvestandardite järjepideva kohaldamise ning ühtlustavad oluliste ja vähem oluliste pankade järelevalvet.

Konsultatsioon algab täna ja lõpeb 23. augustil 2021. Konsultatsioonidokumendid, mis sisaldavad läbivaadatud juhendi eelnõu, EKP määrust muutvat määrust, EKP soovitust muutvat soovitust, EKP suunist muutvat suunist ja selgitavaid märkusi, on avaldatud EKP pangandusjärelevalve veebilehel.

Pärast avalikku konsultatsiooni avaldab EKP laekunud märkused koos vastuste ja hinnanguga.

Täpsemat teavet EKP põhimõtete kohta valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse kasutamisel saab küsimuste ja vastuste rubriigist.

Meediakanalite küsimustele vastab Silvia Margiocco (tel: +49 69 1344 6619).

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid
Rikkumisest teatamine