Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
  • ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ЕЦБ обявява консултация по актуализация на политиките по отношение на правата на избор и преценка

29 юни 2021 г.

  • ЕЦБ провежда консултация по предложение за актуализация на политиките по отношение на правата на избор и преценка
  • Целта е да се осигури прозрачност на надзорните дейности
  • Актуализацията е свързана с промени в законодателството след първоначалното публикуване на политиките на ЕЦБ по отношение на правата на избор и преценка
  • Консултацията приключва на 23 август 2021 г.

Днес Европейската централна банка (ЕЦБ) обяви публична консултация по актуализация на нейната хармонизирана политика относно упражняването в банковия надзор на правата на избор и преценка, предвидени в правото на Европейския съюз.

Европейската правна рамка дава на надзорните органи правомощие да упражняват значителен брой права на избор и преценка в надзора над банките. През 2016 г. ЕЦБ хармонизира за първи път 122 права на избор и преценка, така че да оптимизира надзора си в държавите участнички в единния надзорен механизъм.

Тя предлага преглед на политиките предимно за да бъдат отразени законодателните промени, приети след първоначалното публикуване през 2016 г. Повечето промени се отнасят за права на избор и преценка при прилагането на изискванията за ликвидност. Консултацията обхваща много аспекти на надзора, включително разрешенията банки да намалят капитала си, третирането на определени експозиции при изчисляването на отношението на ливъридж и някои изключения от ограничението за големи експозиции.

Политиките на ЕЦБ по отношение на правата на избор и преценка са изложени в четири инструмента:

  • Ръководство на ЕЦБ ,в което се съдържат указания по политиките. То е предназначено за съвместните надзорни екипи при текущото прилагане на правата на избор и преценка по отношение на значимите институции;
  • Регламент на ЕЦБ , в който тя упражнява редица права на избор и преценка с общоприложим характер по отношение на значимите институции;
  • Препоръка на ЕЦБ , чиито адресати са националните компетентни органи. Тя урежда упражняването на правата на избор и преценка според всеки отделен случай по отношение на по-малко значимите институции;
  • Насоки на ЕЦБ,, чиито адресати също на НКО. Те се отнасят до упражняването на права на избор и преценка с общоприложим характер по отношение на по-малко значимите институции.

Тези инструменти осигуряват прозрачност как ЕЦБ упражнява правата на избор и преценка, когато извършва надзор над значимите институции, гарантират последователното прилагане на високи надзорни стандарти и способстват за последователност в надзора над значимите и по-малко значимите институции.

Консултацията започва днес и приключва на 23 август 2021 г. Документите за консултацията, включващи проект за преработена версия на Ръководството, Регламент за изменение на Регламента на ЕЦБ, Препоръка за изменение на Препоръката на ЕЦБ, Насоки за изменение на Насоките на ЕЦБ и Обяснителен меморандум, са публикувани на уебсайта на ЕЦБ за банковия надзор.

След публичната консултация ЕЦБ ще публикува получените коментари заедно с отговорите и оценка.

Повече подробности за политиката на ЕЦБ по упражняването на правата на избор и преценка можете да намерите в този документ с въпроси и отговори.

Медиите могат да се обръщат за информация към Силвия Марджоко на телефон: +49 69 1344 6619.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите
Подайте сигнал