Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
  • PERSBERICHT

ECB publiceert richtsnoer over definitie van wanbetaling voor banken die onder direct toezicht van nationale toezichthouders staan

8 juli 2020

  • Richtsnoer is in lijn met de ECB-verordening voor de banken onder direct toezicht van de ECB
  • De definitie zorgt voor consistentie en een gelijk speelveld voor banken in het hele eurogebied

De Europese Centrale Bank (ECB) publiceert vandaag, na een openbare raadpleging, een richtsnoer over de definitie van de zogenoemde materialiteitsdrempel voor banken die onder direct toezicht van nationale toezichthouders staan. De materialiteitsdrempel geeft aan wanneer een bank besluit dat er sprake is van wanbetaling door een kredietnemer. Met de nieuwe definitie wordt bepaald hoe nationale toezichthouders hun bevoegdheid in dit opzicht dienen uit te oefenen.

De verordening kapitaalvereisten had de bevoegde bankentoezichthouders opgelegd deze drempel vast te stellen. De ECB had de drempel voor de banken waarop ze direct toezicht houdt al gedefinieerd in een verordening van november 2018.

Het nieuwe richtsnoer voor minder belangrijke banken dat we vandaag publiceren, is afgestemd op de drempel in de ECB-verordening voor belangrijke banken. Door de materialiteitsdrempel voor achterstallige kredietverplichtingen voor alle banken op één lijn te brengen, ongeacht of ze onder direct toezicht van de ECB of nationale toezichthouders staan, wordt bijgedragen aan een consistente toepassing van toezichtsnormen op zowel belangrijke als minder belangrijke kredietinstellingen.

De media kunnen met hun vragen terecht bij Philippe Rispal, tel. +49 69 1344 5482.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media
Klokkenluiders