Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
  • PRESSITEADE

EKP avaldab suunise makseviivituse määratluse kohta riiklike järelevalveasutuste otsese järelevalve alla kuuluvatele pankadele

8. juuli 2020

  • Suunis on kooskõlas EKP määrusega, mis on suunatud EKP otsese järelevalve alla kuuluvatele pankadele.
  • Määratlus tagab järjepidevuse ja euroala pankade võrdsed võimalused.

Euroopa Keskpank (EKP) avaldas täna pärast avalikku konsultatsiooni suunise riiklike järelevalveasutuste otsese järelevalve alla kuuluvatele pankadele olulisuse piirmäära määratluse kohta. Olulisuse piirmäär on määr, mille korral pank teeb otsuse, et võlgniku laen on makseviivituses. Uues määratluses täpsustatakse, kuidas riiklikud järelevalveasutused peaksid sellises olukorras kasutama oma kaalutlusõigust.

Kapitalinõuete määruse kohaselt on pädevad pangandusjärelevalve asutused kohustatud selle piirmäära kindlaks määrama. EKP otsese järelevalve alla kuuluvate pankade jaoks määratles EKP kõnealuse piirmäära juba 2018. aasta novembris avaldatud määruses.

Täna avaldatud uus suunis vähem olulistele pankadele on kooskõlas olulistele pankadele mõeldud EKP määruses sätestatud piirmääraga. Tähtajaks tasumata krediidi olemusega nõuete olulisuse piirmäära ühtlustamine kõikide pankade puhul olenemata sellest, kas need kuuluvad EKP või riiklike järelevalveasutuste otsese järelevalve alla, soodustab järelevalvestandardite järjepidevat kohaldamist nii oluliste kui ka vähem oluliste krediidiasutuste suhtes.

Meediakanalite küsimustele vastab Philippe Rispal (tel: +49 69 1344 5482).

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid
Rikkumisest teatamine