Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
  • PAZIŅOJUMS PRESEI

ECB publicē pamatnostādni par saistību neizpildes definīciju attiecībā uz bankām, ko tieši uzrauga nacionālās uzraudzības iestādes

2020. gada 8. jūlijs

  • Pamatnostādne atbilst ECB regulai, kas attiecas uz tiešā ECB uzraudzībā esošajām bankām.
  • Definīcija nodrošina konsekvenci un vienlīdzīgus noteikumus bankām visā euro zonā.

Eiropas Centrālā banka (ECB) šodien pēc sabiedriskās apspriešanas publicēja pamatnostādni par tā dēvēto būtiskuma robežvērtību bankām, ko tieši uzrauga nacionālās uzraudzības iestādes. Būtiskuma robežvērtība norāda uz brīdi, kad banka pieņem lēmumu, ka parādnieks nav izpildījis kredītsaistības. Jaunā definīcija sniedz konkrētas norādes par to, kā nacionālajām uzraudzības iestādēm jāizmanto šajā sakarā piešķirtā rīcības brīvība.

Kapitāla prasību regulā bija norādīts, ka kompetentajām banku uzraudzības iestādēm jānosaka šī robežvērtība. Bankām, kas atrodas tās tiešā uzraudzībā, ECB šo robežvērtību jau noteica 2018. gada novembrī publicētajā regulā.

Šodien publicētā jaunā pamatnostādne, kas attiecas uz mazāk nozīmīgajām bankām, ir saskaņota ar ECB regulā, kas attiecas uz nozīmīgajām bankām, definēto robežvērtību. Kavētu kredītsaistību būtiskuma novērtēšanas robežvērtību saskaņošana attiecībā uz visām bankām neatkarīgi no tā, vai tās tieši uzrauga ECB vai nacionālās uzraudzības iestādes, palīdz konsekventi piemērot uzraudzības standartus gan nozīmīgajām, gan mazāk nozīmīgajām kredītiestādēm.

Lai saņemtu papildinformāciju, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus lūdzam vērsties pie Filipa Rispala (Philippe Rispal; tālr. +49 69 1344 5482).

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem
Trauksmes celšana