Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
  • SPOROČILO ZA JAVNOST

ECB je objavila smernico o opredelitvi neplačila za banke pod neposrednim nadzorom nacionalnih nadzornih organov

8. julij 2020

  • Smernica je usklajena z uredbo ECB za banke pod neposrednim nadzorom ECB.
  • Opredelitev zagotavlja enotno obravnavo in enake pogoje za vse banke v euroobmočju.

Evropska centralna banka (ECB) je po zaključeni javni obravnavi danes objavila smernico o opredelitvi »praga za oceno pomembnosti« za banke, ki jih neposredno nadzirajo nacionalni nadzorni organi. Prag za oceno pomembnosti označuje točko, na kateri banka sklene, da dolžnik ne izpolnjuje obveznosti iz posojila. Nova opredelitev določa, kako naj nacionalni nadzorni organi izvajajo diskrecijsko pravico na tem področju.

V uredbi o kapitalskih zahtevah je bilo določeno, da morajo organi, ki so pristojni za bančni nadzor, opredeliti prag za oceno pomembnosti. Za banke pod njenim neposrednim nadzorom ga je ECB že opredelila v uredbi, ki je bila objavljena novembra 2018.

Danes objavljena nova smernica za manj pomembne institucije je usklajena s pragom za oceno pomembnosti, ki je v uredbi ECB določen za pomembne banke. Uskladitev praga za oceno pomembnosti kreditnih obveznosti v zamudi za vse banke ne glede na to, ali so pod neposrednim nadzorom ECB ali nacionalnih nadzornih organov, prispeva k enotnemu izvajanju nadzornih standardov tako za pomembne kot tudi za manj pomembne kreditne institucije.

Kontaktna oseba za novinarska vprašanja je Philippe Rispal, tel. +49 69 1344 5482.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije
Žvižgaštvo