Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
  • TLAČOVÁ SPRÁVA

ECB zverejnila usmernenie o prahu závažnosti kreditných záväzkov po termíne splatnosti pre banky pod priamym dohľadom vnútroštátnych orgánov dohľadu

8. júla 2020

  • Usmernenie je v súlade s nariadením ECB pre banky pod jej priamym dohľadom.
  • Stanovením prahu ECB zabezpečuje konzistentnosť a rovnaké podmienky pre všetky banky v rámci eurozóny.

Európska centrálna banka (ECB) dnes zverejnila usmernenie, v ktorom stanovuje tzv. prah závažnosti kreditných záväzkov po termíne splatnosti pre banky pod priamym dohľadom vnútroštátnych orgánov dohľadu. Zverejneniu usmernenia predchádzala verejná konzultácia. Banky na základe prahu závažnosti rozhodujú o momente zlyhania kreditných záväzkov dlžníkov. Usmernenie stanovuje, ako majú vnútroštátne orgány dohľadu v tejto súvislosti využívať vlastné právomoci.

Nariadenie o kapitálových požiadavkách od príslušných orgánov bankového dohľadu vyžadovalo, aby si prah závažnosti stanovili sami. ECB ho v prípade bánk, nad ktorými vykonáva priamy dohľad, stanovila v nariadení zverejnenom v novembri 2018.

Nové usmernenie pre menej významné banky, ktoré ECB zverejnila dnes, je v súlade s prahom závažnosti stanoveným v nariadení ECB pre významné banky. Zosúladenie prahu závažnosti kreditných záväzkov po termíne splatnosti pre všetky banky, či už nad nimi priamy dohľad vykonáva ECB alebo vnútroštátne orgány dohľadu, prispieva ku konzistentnému uplatňovaniu štandardov dohľadu vo významných i menej významných úverových inštitúciách.

Kontaktná osoba pre médiá: Philippe Rispal, tel.: +49 69 1344 5482.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá
Oznamovanie porušení predpisov (whistleblowing)