Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
  • ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ

Η ΕΚΤ δημοσιεύει κατευθυντήρια γραμμή σχετικά με τον ορισμό της αθέτησης για τράπεζες υπό την άμεση εποπτεία των εθνικών εποπτικών αρχών

8 Ιουλίου 2020

  • Η κατευθυντήρια γραμμή συνάδει με τον κανονισμό της ΕΚΤ για τράπεζες που υπόκεινται στην άμεση εποπτεία της ΕΚΤ.
  • Ο ορισμός διασφαλίζει τη συνέπεια και την ισότιμη μεταχείριση των τραπεζών σε όλη τη ζώνη του ευρώ.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) δημοσίευσε σήμερα, έπειτα από διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης, κατευθυντήρια γραμμή σχετικά με τον ορισμό του λεγόμενου «ορίου σημαντικότητας» για τράπεζες που υπόκεινται στην άμεση εποπτεία των εθνικών εποπτικών αρχών. Το όριο σημαντικότητας αφορά το σημείο στο οποίο μια τράπεζα αποφασίζει ότι ένας οφειλέτης βρίσκεται σε κατάσταση αθέτησης των δανειακών του υποχρεώσεων. Ο νέος ορισμός προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο οι εθνικές εποπτικές αρχές θα πρέπει να ασκούν τη διακριτική τους ευχέρεια ως προς το θέμα αυτό.

Σύμφωνα με τον κανονισμό σχετικά με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (Capital Requirements Regulation – CRR), οι αρμόδιες τραπεζικές εποπτικές αρχές υποχρεούνται να καθορίζουν αυτό το όριο. Η ΕΚΤ έχει ήδη ορίσει αυτό το όριο για τις τράπεζες υπό την άμεση εποπτεία της σε κανονισμό που δημοσιεύθηκε τον Νοέμβριο του 2018.

Η νέα κατευθυντήρια γραμμή για λιγότερο σημαντικές τράπεζες, η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα, ευθυγραμμίζεται με το όριο που έχει οριστεί στον κανονισμό της ΕΚΤ για τις σημαντικές τράπεζες. Η ευθυγράμμιση του ορίου βάσει του οποίου εκτιμάται το ουσιώδες των καθυστερημένων πιστωτικών υποχρεώσεων για όλες τις τράπεζες, ανεξάρτητα αν υπόκεινται στην άμεση εποπτεία της ΕΚΤ ή των εθνικών εποπτικών αρχών, συμβάλλει στη συνεπή εφαρμογή των εποπτικών κανόνων τόσο στα σημαντικά όσο και στα λιγότερα σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Philippe Rispal, tel.: +49 69 1344 5482.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου
Μηχανισμός καταγγελίας παραβάσεων