Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
  • LEHDISTÖTIEDOTE

EKP julkaisee suuntaviivat maksukyvyttömyyden määrittelystä kansallisten viranomaisten valvomissa pankeissa

8.7.2020

  • Erääntyneiden luottovelvoitteiden merkittävyys määritellään samalla tavoin kuin EKP:n suoraan valvomia pankkeja koskevassa asetuksessa.
  • Näin edistetään tasapuolista ja johdonmukaista pankkivalvontaa euroalueella.

Euroopan keskuspankki (EKP) on tänään julkaissut suuntaviivat ns. merkittävyyden kynnysarvosta kansallisten valvontaviranomaisten valvomissa pankeissa. Suuntaviivat on viimeistelty julkisen kuulemisen perusteella. Pankit käyttävät kynnysarvoa arvioidessaan, onko luotonsaaja katsottava maksukyvyttömäksi. Suuntaviivoissa määritetään kansallisten valvontaviranomaisten harkintavalta tässä suhteessa.

Vakavaraisuusasetuksen eli asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaan toimivaltaisten pankkivalvontaviranomaisten on määriteltävä kynnysarvo, jonka avulla erääntyneen luottovelvoitteen merkittävyyttä arvioidaan. EKP antoi lokakuussa 2018 asetuksen (EU) 2018/1845, jossa määritellään kynnysarvo sen suoraan valvomia merkittäviä pankkeja varten.

Tänään julkaistuissa suuntaviivoissa määritetään vastaava kynnysarvo vähemmän merkittävien pankkien asiakkaiden erääntyneiden luottovelvoitteiden merkittävyyden arviointia varten. Arvioinnissa käytettävän kynnysarvon yhdenmukaistaminen edistää valvontakäytäntöjen johdonmukaista soveltamista EKP:n ja kansallisten valvontaviranomaisten valvomissa pankeissa.

Tiedotusvälineiden kysymyksiin vastaa Philippe Rispal puhelinnumerossa +49 69 1344 5482.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle
Ilmoita väärinkäytöksestä