Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
  • PRESSMEDDELANDE

ECB offentliggör riktlinje om definition av fallissemang för banker som står under nationella tillsynsmyndigheters direkta tillsyn

8 juli 2020

  • Riktlinje i linje med ECB:s förordning för banker som står under ECB:s direkta tillsyn
  • Definitionen säkerställer konsekvens och lika konkurrensvillkor mellan banker i euroområdet

Efter ett offentligt samråd offentliggjorde Europeiska centralbanken (ECB) idag en riktlinje om definitionen av den så kallade ”väsentlighetströskeln” för banker som står under direkt tillsyn av nationella tillsynsmyndigheter. Väsentlighetströskeln avser den tidpunkt då en bank beslutar att en låntagare inte kan betala sina lån. Med den nya definitionen specificeras hur nationella tillsynsmyndigheter bör tillämpa sitt nationella handlingsutrymme i detta avseende.

Enligt kapitalkravsförordningen skulle behöriga tillsynsmyndigheter besluta om detta tröskelvärde. För de banker som står under ECB:s direkta tillsyn har detta redan definierats i en förordning offentliggjord i november 2018.

Den nya riktlinjen för mindre betydande banker, som offentliggjordes idag, är i linje med det tröskelvärde som fastställts i ECB:s förordning för betydande banker. Anpassningen av väsentlighetströskeln för förfallna kreditförpliktelser för alla banker, oavsett om de står under direkt tillsyn av ECB eller av nationella tillsynsmyndigheter, bidrar till en konsekvent tillämpning av tillsynsstandarder för både betydande och mindre betydande kreditinstitut.

Frågor från media kan riktas till Philippe Rispal, tfn.: +49 69 1344 5482.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media
Visselblåsning