Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
  • TLAČOVÁ SPRÁVA

ECB otvára druhú verejnú konzultáciu o harmonizácii možností a právomocí ustanovených v práve Únie

18. mája 2016
  • Návrh dodatku k terajším všeobecným zásadám ECB je krokom na zvýšenie miery harmonizácie dohľadu nad významnými bankami v eurozóne.
  • Konzultácia bude trvať oddnes do 21. júna 2016.
  • Súčasťou konzultácie je aj verejné vypočutie, ktoré sa bude konať 3. júna 2016.

Európska centrálna banka (ECB) dnes zverejnila návrh dodatku k všeobecným zásadám ECB týkajúcim sa využívania možností a právomocí ustanovených v práve Únie. Tento dokument sa zaoberá ôsmimi možnosťami a právomocami a je doplnením terajších všeobecných zásad a nariadenia zverejnených 24. marca 2016, ktoré sa venujú uplatňovaniu 115 možností a právomocí.

Konzultácia sa začína dnes a bude trvať do 21. júna 2016. Konzultačné dokumenty, pozostávajúce z návrhu dodatku k všeobecným zásadám a dôvodovej správy, sú k dispozícii na internetovej stránke bankového dohľadu ECB. Postupy predložené v rámci tejto konzultácie nemajú vplyv na obsah nariadenia ECB o využívaní možností a právomocí ustanovených v práve Únie (nariadenia (EÚ) 2016/445). Nariadenie bolo zverejnené v Úradnom vestníku EÚ. V súlade s článkom 25 nariadenie nadobudne účinnosť 1. októbra 2016.

ECB k návrhu dodatku usporiada verejné vypočutie, ktoré sa uskutoční 3. júna 2016 o 10.00 hod. SEČ v jej priestoroch vo Frankfurte nad Mohanom. Webcast z verejného vypočutia bude k dispozícii na stránke bankového dohľadu ECB. Na tejto stránke sú tiež k dispozícii informácie o registrácii účasti na vypočutí a spôsobe podávania pripomienok. Po skončení verejnej konzultácie ECB prijaté pripomienky zverejní spolu s ich vyhodnotením a príslušnými odpoveďami.

Na stránke ECB bude následne zverejnená konsolidovaná verzia všeobecných zásad ECB týkajúcich sa využívania možností a právomocí ustanovených v práve Únie vrátane postupu akceptácie systémov inštitucionálneho zabezpečenia.

Kontaktnou osobou pre médiá je Rolf Benders, tel.: +49 69 1344 6925.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá