Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
  • PERSBERICHT

ECB versterkt haar NPL-leidraad voor banken

4 oktober 2017
  • ECB publiceert ter raadpleging een addendum bij haar leidraad voor banken inzake niet-renderende leningen ('non-performing loans' – NPL's)
  • Het addendum bevat de verwachtingen van de toezichthouder ten aanzien van het prudentiële minimumniveau van de voorzieningen voor nieuwe NPL's
  • De raadplegingsperiode begint vandaag en eindigt op 8 december 2017 en omvat een openbare hoorzitting op 30 november 2017

De Europese Centrale Bank (ECB) is vandaag van start gegaan met een openbare raadpleging betreffende een ontwerpaddendum bij de ECB-leidraad inzake niet-renderende leningen. Het addendum vormt een aanvulling op de op 20 maart 2017 gepubliceerde leidraad en versterkt deze door te bevorderen dat NPL's tijdig worden voorzien en afgeschreven.

Het ontwerpaddendum bevat de kwantitatieve verwachtingen van de toezichthouder ten aanzien van het prudentiële minimumniveau van de voorzieningen voor nieuwe NPL's. De prudentiële verwachtingen ten aanzien van voorzieningen gelden voor alle risicoposities die vanaf 1 januari 2018 nieuw worden geclassificeerd als niet-renderend in overeenstemming met de EBA-definitie. Bij deze verwachtingen wordt rekening gehouden met hoe lang een lening al niet-renderend is, de mate waarin over zekerheden wordt beschikt en de waardering van dergelijke zekerheden. In het bijzonder wordt van banken verwacht dat het niet door zekerheid gedekte deel van nieuwe NPL's uiterlijk na twee jaar prudentieel volledig is gedekt. Het door zekerheid gedekte deel dient uiterlijk na zeven jaar prudentieel volledig gedekt te zijn. Bovendien wordt van banken verwacht dat ze afwijkingen van de leidraad aan de toezichthouder toelichten. Op basis van de toelichting van de bank beoordeelt de ECB of aanvullende toezichtsmaatregelen noodzakelijk zijn.

Voorgesteld wordt het ontwerpaddendum voor nieuwe NPL's te laten gelden. Wat de bestaande NPL's betreft, heeft ECB-Bankentoezicht banken met een hoog NPL-niveau opgelegd hun NPL-strategie, met inbegrip van hun NPL-reductiedoelen, in de eerste helft van dit jaar in te dienen. Veel banken hebben aanzienlijke vooruitgang geboekt en een geloofwaardige strategie met reductieplannen ingediend. Sommige banken moeten echter meer doen. ECB-Bankentoezicht zal de vooruitgang op het terrein van het terugdringen van NPL's, het treffen van voorzieningen voor NPL's en de ontwikkelingen met betrekking tot NPL-strategieën nauwlettend blijven volgen. Bovendien zal de ECB uiterlijk aan het eind van het eerste kwartaal van 2018 ingaan op haar overweging van nader beleid om de bestaande NPL's aan te pakken, met inbegrip van passende overgangsregelingen.

Als onderdeel van deze raadpleging houdt de ECB op 30 november 2017 een openbare hoorzitting op haar kantoor in Frankfurt am Main. Op de website van de ECB vindt u tevens informatie over aanmelding voor de hoorzitting en over de wijze waarop commentaar kan worden ingediend. Na de openbare raadpleging zal de ECB de ontvangen commentaren en feedback daarop publiceren.

De media kunnen met hun vragen terecht bij Rolf Benders (tel.: +49 69 1344 6925).

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media
Klokkenluiders