Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Organisatsioon ja juhtimine

Tagame järjepideva ja tõhusa järelevalve

EKPs tegelevad pangandusjärelevalve küsimustega spetsiaalsed meeskonnad. Teeme ka tihedat koostööd riiklike järelevalveasutustega. Ühiselt tagame järjepideva ja tõhusa järelevalve pankade üle.

Juhtimine

Lähemalt meie organisatsiooni juhtimisstruktuurist ja seal tegutsevatest inimestest.

Organisatsiooniline struktuur

Organisatsioon

Tutvu lähemalt pangandusjärelevalve korraldusega EKPs.

Struktuur

Riiklikud järelevalveasutused

Loe täpsemalt järelevalvetegevuse juhtimise kohta osalevates liikmesriikides.

Riiklikud järelevalveasutused

Otsuste tegemine

Rubriigis selgitatakse üksikasjalikumalt, kuidas tehakse järelevalveotsuseid, kes otsustusprotsessis osalevad ning kuidas on tagatud rahapoliitika ja järelevalveülesannete lahusus.

Otsuste tegemine

Usalduse säilitamine

Kanname oma töö eest vastutust. Igal aastal koostame tegevusaruande ja vastame korrapäraselt Euroopa Parlamendi liikmete küsimustele.

Aruandekohustus

Pangandusjärelevalve kulude katmine

Järelevalve alla kuuluvad pangad maksavad iga-aastast järelevalvetasu. Lingist saab lugeda, kuidas seda arvutatakse.

Järelevalvetasud

Kuidas valitakse järelevalvenõukogu esimees?

Iga viie aasta järel nimetatakse ametisse uus järelevalvenõukogu esimees. Videoklipis selgitatakse lähemalt, kes kandidaadi väljavalimisel osalevad ja millistele kriteeriumitele edukas kandidaat peab vastama.

LÄBIPAISTVUS

Järelevalvenõukogu liikmete töökavad ja juurdepääs muudele dokumentidele

NÄDALA TÖÖKAVA (AVALIKUD ESINEMISED JA MUU TEGEVUS)

Nädala töökava annab ülevaate avaldatavatest väljaannetest ja eelseisvatest sündmustest (sh otsustusorganite istungid, pressikonverentsid ja avalikud esinemised). Töökava ajakohastatakse igal reedel.

Nädala töökava

AVALIK DOKUMENDIREGISTER

Pressiteadete, kõnede, intervjuude ja muude väljaannete avaldamise kõrval pakume juurdepääsu ka avalikule dokumendiregistrile.

Juurdepääs dokumentidele

Kõik selle jaotise teemad

Rikkumisest teatamine