Menu


Organisatsioon ja juhtimine

Koostöös riiklike järelevalveasutustega vastutab EKP Euroopa pangandusjärelevalve tõhusa ja järjepideva toimimise eest ühtses järelevalvemehhanismis.

Organisatsioon

Lähemalt järelevalve korraldamisest EKPs ja selle igapäevase elluviimisega seotud isikutest.

Tutvustus


Juhtimine

Lähemalt järelevalveotsustest ja nende tegijatest.

Otsuste tegemine


Järelevalvetasud

Mis on järelevalvetasud? Kuidas neid arvutatakse? Kes ja kuidas järelevalvetasusid maksavad?

Tasud