Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Изискване по Стълб ІІ (P2R)

Изискването по Стълб ІІ (P2R) е индивидуално за всяка банка капиталово изискване, което се прилага в допълнение към минималното капиталово изискване (известно като изискване по Стълб I) и покрива рискове, които са подценени или не попадат в неговия обхват. Изискването по Стълб II за дадена банка се определя въз основа на процеса по надзорен преглед и оценка (ПНПО). Това изискване е правно обвързващо и ако институциите не го изпълнят, спрямо тях могат да бъдат приложени надзорни мерки (включително санкции).

От институциите се очаква освен да изпълняват P2R, и да следват насоките по Стълб II (P2G), които ЕЦБ определя. P2G на дадена банка показва какво равнище на капитал трябва да поддържа тя, за да може да издържи на финансово сътресение. За разлика от P2R P2G не са правно обвързващи и отразяват единствено надзорни очаквания.

Съгласно член 431, параграф 1, член 433а, параграф 1 и член 438, буква б) от Регламента за капиталовите изисквания (РКИ) от големите институции (съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 146 от РКИ) се изисква да оповестяват на годишна база своите изисквания по Стълб ІІ.

През 2019 г. ЕЦБ препоръча значимите банки да обмислят публикуването на размера и състава на своите P2R като част от практиките си за оповестяване. ЕЦБ също така съобщи намерението си да публикува консолидираните P2R за всяка банка или банкова група под нейния надзор и прикани банките, които все още не бяха оповестили своите P2R, да одобрят тяхното публикуване от ЕЦБ.

В отговор на пандемията от коронавирус на 12 март 2020 г. ЕЦБ обяви, че на банките ще бъде разрешено да използват, наред с базовия собствен капитал от първи ред (БСК1), и инструменти на допълнителния капитал от първи ред и капитала от втори ред, за да изпълнят своите P2R, в съответствие с правилата за Стълб I. Така институциите можеха да използват инструменти на допълнителния капитал от първи ред и капитала от втори ред, за да изпълнят своите P2R, при условие че поне 56,25% от капитала по P2R е от БСК1 и поне 75% е от първи ред. Тези правила за състава на капитала по P2R така или иначе трябваше да влязат в сила през януари 2021 г. с влизането в действие на Директивата за капиталовите изисквания V (Директива (ЕС) 2019/878), но на практика това решение ги изтегли напред във времето.

Таблицата по-долу показва значимите институции под надзора на ЕЦБ и техните P2R за 2019 г., 2020 г. и 2021 г. За този цикъл на ПНПО всички банки, които получиха решение по ПНПО 2021, дадоха съгласието си тази информация да бъде публикувана.

Таблицата е актуализирана на 5 август 2022 г.

Изтеглете данните

Изискване по Стълб ІІ
Име на институцията P2R от 2019 г.
приложимо през 2020 г.
P2R от 2020 г.
приложимо през 2021 г.
P2R от 2021 г.
приложимо през 2022 г.
Общо от което
минимум БСК1
(от 12.3.2020 г.)
Общо от което
минимум БСК1
Общо от което
минимум БСК1
Aareal Bank AG 2,25% 1,27% 2,25% 1,27% 2,75% 1,55%
AB SEB bankas 2,00% 1,13% 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
ABANCA Corporación Bancaria S.A. 1,75% 0,98% 1,75% 0,98% 2,00% 1,13%
ABN AMRO Bank N.V. 2,00% 1,13% 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
Addiko Bank AG не е приложимо не е приложимо не е приложимо не е приложимо 3,25% 1,83%
Agri Europe Cyprus Limited не е приложимо не е приложимо не е приложимо не е приложимо 3,25% 1,83%
AIB Group plc 3,00% 1,69% 3,00% 1,69% 2,75% 1,55%
Akcinė bendrovė Šiaulių bankas не е приложимо не е приложимо 1,60% 0,90% 1,60% 0,90%
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS S.A. 3,00% 1,69% 3,00% 1,69% 3,00% 1,69%
AS “Citadele banka” не е приложимо не е приложимо не е приложимо не е приложимо 2,50% 1,41%
AS "SEB banka" 2,25% 1,27% 2,25% 1,27% 2,00% 1,13%
AS SEB Pank 2,25% 1,27% 2,25% 1,27% 2,00% 1,13%
AXA Bank Belgium SA 2,75% 1,55% 2,75% 1,55% 2,25% 1,27%
Banca Carige S.p.A. – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia 2,75% 1,55% 2,75% 1,55% 3,25% 1,83%
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. 3,00% 1,69% 2,75% 1,55% 2,75% 1,55%
Banca Popolare di Sondrio, Società Cooperativa per Azioni 3,00% 1,69% 3,00% 1,69% 2,77% 1,56%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 1,50% 0,84% 1,50% 0,84% 1,50% 0,84%
Banco BPM S.p.A. 2,25% 1,27% 2,25% 1,27% 2,25% 1,27%
Banco Comercial Português, SA 2,25% 1,27% 2,25% 1,27% 2,50% 1,41%
Banco de Crédito Social Cooperativo, S.A. 2,50% 1,41% 2,50% 1,41% 2,50% 1,41%
Banco de Sabadell, S.A. 2,25% 1,27% 2,25% 1,27% 2,15% 1,21%
Banco Santander, S.A. 1,50% 0,84% 1,50% 0,84% 1,50% 0,84%
BANK OF AMERICA EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY 2,30% 1,29% 2,30% 1,29% 2,20% 1,24%
Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company 3,00% 1,69% 3,00% 1,69% 3,26% 1,83%
Bank of Ireland Group plc 2,25% 1,27% 2,25% 1,27% 2,25% 1,27%
Bank of Valletta plc 3,25% 1,83% 3,25% 1,83% 3,00% 1,69%
Bankinter, S.A. 1,20% 0,68% 1,20% 0,68% 1,29% 0,73%
Banque Degroof Petercam SA 3,00% 1,69% 3,00% 1,69% 2,50% 1,41%
Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg 1,00% 0,56% 1,00% 0,56% 1,28% 0,72%
Banque Internationale à Luxembourg S.A. 1,75% 0,98% 1,75% 0,98% 2,00% 1,13%
Barclays Bank Ireland PLC1 3% + 0,3%/€100m (което е по-високо) 1,69% 3% + 0,3%/€100m (което е по-високо) 1,69% не е приложимо не е приложимо
BAWAG Group AG 2,00% 1,13% 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
Bayerische Landesbank 2,00% 1,13% 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
Belfius Banque SA 2,00% 1,13% 2,00% 1,13% 2,13% 1,20%
BFA Tenedora de Acciones S.A.U.2 2,00% 1,13% 2,00% 1,13% не е приложимо не е приложимо
Biser Topco S.à.r.l. (Nova Kreditna Banka Maribor d.d.) 3,00% 1,69% 3,00% 1,69% 2,30% 1,29%
BNG Bank N.V. 2,25% 1,27% 2,25% 1,27% 2,00% 1,13%
BNP Paribas S.A. 1,25% 0,70% 1,25% 0,70% 1,32% 0,74%
BPCE S.A. 1,75% 0,98% 1,75% 0,98% 2,00% 1,13%
BPER Banca S.p.A. 2,00% 1,13% 2,00% 1,13% 2,30% 1,29%
Bpifrance S.A. (Banque Publique d’Investissement) 1,50% 0,84% 1,50% 0,84% 1,88% 1,06%
C.R.H. - Caisse de Refinancement de l’Habitat 0,75% 0,42% 0,75% 0,42% 0,75% 0,42%
CaixaBank, S.A.3 1,50% 0,84% 1,50% 0,84% 1,65% 0,93%
Caixa Geral de Depósitos, SA 2,25% 1,27% 2,25% 1,27% 2,00% 1,13%
Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A. 2,25% 1,27% 2,25% 1,27% 2,50% 1,41%
Citibank Holdings Ireland Limited 2,70% 1,52% 2,70% 1,52% 2,50% 1,41%
COMMERZBANK Aktiengesellschaft 2,00% 1,13% 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
Confédération Nationale du Crédit Mutuel 1,75% 0,98% 1,75% 0,98% 1,75% 0,98%
Coöperatieve Rabobank U.A. 1,75% 0,98% 1,75% 0,98% 1,90% 1,07%
Crédit Agricole S.A. 1,50% 0,84% 1,50% 0,84% 1,50% 0,84%
Credito Emiliano Holding S.p.A. 1,00% 0,56% 1,00% 0,56% 1,00% 0,56%
de Volksbank N.V. 2,50% 1,41% 2,50% 1,41% 3,00% 1,69%
DekaBank Deutsche Girozentrale 1,50% 0,84% 1,50% 0,84% 1,50% 0,84%
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG 1,25% 0,70% 1,25% 0,70% 2,50% 1,41%
Deutsche Bank AG 2,50% 1,41% 2,50% 1,41% 2,50% 1,41%
Deutsche Pfandbriefbank AG 2,50% 1,41% 2,50% 1,41% 2,50% 1,41%
Банка ДСК АД4 не е приложимо не е приложимо не е приложимо не е приложимо 1,80% 1,01%
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 1,75% 0,98% 1,75% 0,98% 1,70% 0,96%
Erste Group Bank AG 1,75% 0,98% 1,75% 0,98% 1,75% 0,98%
Erwerbsgesellschaft der S-Finanzgruppe mbH & Co. KG 1,50% 0,84% 1,50% 0,84% 1,75% 0,98%
Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. 3,00% 1,69% 3,00% 1,69% 3,00% 1,69%
Goldman Sachs Bank Europe SE не е приложимо не е приложимо 3,00% 1,69% 3,00% 1,69%
Hamburg Commercial Bank AG 2,75% 1,55% 2,75% 1,55% 2,07% 1,16%
HASPA Finanzholding 1,00% 0,56% 1,00% 0,56% 1,25% 0,70%
Hellenic Bank Public Company Limited 3,20% 1,80% 3,20% 1,80% 3,45% 1,94%
HSBC Bank Malta p.l.c. 2,25% 1,27% 2,25% 1,27% 2,25% 1,27%
HSBC Group in Continental Europe 3,00% 1,69% 3,00% 1,69% 3,24% 1,82%
Ibercaja Banco, S.A. 2,00% 1,13% 2,00% 1,13% 2,15% 1,21%
Iccrea Banca S.p.A. – Istituto Centrale del Credito Cooperativo 2,50% 1,41% 2,50% 1,41% 2,83% 1,59%
ING Groep N.V. 1,75% 0,98% 1,75% 0,98% 1,75% 0,98%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 1,50% 0,84% 1,50% 0,84% 1,79% 1,01%
Investeringsmaatschappij Argenta NV 1,75% 0,98% 1,75% 0,98% 1,50% 0,84%
J.P. Morgan SE5 не е приложимо не е приложимо 3,25% 1,83% 2,75% 1,55%
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.5 2,25% 1,27% 2,25% 1,27% 2,25% 1,27%
KBC Group NV 1,75% 0,98% 1,75% 0,98% 1,86% 1,05%
Kuntarahoitus Oyj 2,25% 1,27% 2,25% 1,27% 2,00% 1,13%
Kutxabank, S.A. 1,20% 0,68% 1,20% 0,68% 1,20% 0,68%
La Banque Postale 2,00% 1,13% 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
Landesbank Baden-Württemberg 1,75% 0,98% 1,75% 0,98% 1,88% 1,06%
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 1,75% 0,98% 1,75% 0,98% 1,75% 0,98%
Liberbank, S.A.6 2,50% 1,41% 2,50% 1,41% не е приложимо не е приложимо
LP Group B.V. не е приложимо не е приложимо не е приложимо не е приложимо 3,90% 2,19%
LSF Nani Investments S.à.r.l. (Novo Banco, S.A.)7 3,00% 1,69% 3,00% 1,69% 3,00% 1,69%
Luminor Holding AS 2,00% 1,13% 2,00% 1,13% 2,20% 1,24%
MDB Group Limited 3,00% 1,69% 3,00% 1,69% 3,00% 1,69%
Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. 1,25% 0,70% 1,25% 0,70% 1,58% 0,89%
Morgan Stanley Europe Holding SE не е приложимо не е приложимо 2,75% 1,55% 2,75% 1,55%
Münchener Hypothekenbank eG 1,50% 0,84% 1,50% 0,84% 1,75% 0,98%
National Bank of Greece S.A. 3,00% 1,69% 3,00% 1,69% 3,00% 1,69%
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 2,25% 1,27% 2,25% 1,27% 2,00% 1,13%
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale 2,50% 1,41% 2,50% 1,41% 2,50% 1,41%
Nordea Bank Abp 1,75% 0,98% 1,75% 0,98% 1,75% 0,98%
Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana 2,75% 1,55% 2,75% 1,55% 2,60% 1,46%
OP Osuuskunta 2,25% 1,27% 2,25% 1,27% 2,25% 1,27%
Piraeus Financial Holdings S.A. 3,25% 1,83% 3,25% 1,83% 3,00% 1,69%
Quintet Private Bank (Europe) S.A.8 2,00% 1,13% 2,00% 1,13% 2,75% 1,55%
Raiffeisen Bank International AG 2,25% 1,27% 2,25% 1,27% 2,20% 1,24%
Raiffeisenbankengruppe OÖ Verbund eGen 1,75% 0,98% 1,75% 0,98% 2,00% 1,13%
RBC Investor Services Bank S.A. 2,00% 1,13% 2,00% 1,13% 2,10% 1,18%
RCB Bank LTD 3,50% 1,97% 3,50% 1,97% 3,50% 1,97%
RCI Banque SA8 2,00% 1,13% 2,00% 1,13% 2,01% 1,13%
Sberbank Europe AG 3,25% 1,83% 3,25% 1,83% 3,25% 1,83%
SFIL S.A. 0,75% 0,42% 0,75% 0,42% 0,75% 0,42%
Société Générale S.A. 1,75% 0,98% 1,75% 0,98% 2,12% 1,19%
State Street Europe Holdings Germany S.à.r.l. & Co. KG 2,00% 1,13% 2,00% 1,13% 2,40% 1,35%
Swedbank AS 2,00% 1,13% 2,00% 1,13% 1,80% 1,01%
“Swedbank” AS 1,70% 0,96% 1,70% 0,96% 1,80% 1,01%
“Swedbank”, AB 1,80% 1,01% 1,80% 1,01% 1,80% 1,01%
The Bank of New York Mellon SA 2,00% 1,13% 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
UBS Europe SE не е приложимо не е приложимо 2,50% 1,41% 2,25% 1,27%
Ulster Bank Ireland Designated Activity Company 3,50% 1,97% 3,50% 1,97% 3,60% 2,03%
Unicaja Banco, S.A.9 1,75% 0,98% 1,75% 0,98% не е приложимо не е приложимо
UniCredit S.p.A. 1,75% 0,98% 1,75% 0,98% 1,75% 0,98%
Volksbank Wien AG 2,50% 1,41% 2,50% 1,41% 2,50% 1,41%
Volkswagen Bank GmbH 2,00% 1,13% 2,00% 1,13% 2,25% 1,27%
  1. Поради широкообхватния характер на оценката решението по ПНПО 2021 за Barclays Bank Ireland PLC беше отложено.
  2. BFA Tenedora de Acciones S.A.U. престана да бъде поднадзорно лице през 2021 г.
  3. Тъй като през март 2021 г. BFA Tenedora de Acciones S.A.U. се сля с CaixaBank, S.A., за CaixaBank, S.A. не е извършван ПНПО през същата година. През юни 2021 г. бе издадено решение за изменение на P2R в приложимото понастоящем решение, с което се установяват пруденциалните изисквания за CaixaBank, S.A.
  4. ПНПО изискването по Стълб II за Банка ДСК АД бе публикувано на 5 май 2022 г..
  5. От 24 януари 2022 г. J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. се сля с J.P. Morgan SE.
  6. Liberbank, S.A. престана да бъде поднадзорно лице през 2021 г.
  7. LSF Nani Investments S.à.r.l. е финансов холдинг майка в ЕС и Novo Banco, S.A. е негово непряко дъщерно дружество. P2R се прилага само на равнището на подгрупата, на която Novo Banco, S.A. е предприятие майка.
  8. P2R за Quintet Private Bank (Europe) S.A. и RCI Banque SA бяха актуализирани на 5 август 2022 г. след прилагане на клаузата за динамичен подход, включена в решенията по ПНПО 2021.
  9. В резултат от сливането на Liberbank, S.A и Unicaja Banco, S.A. решението по ПНПО 2021 за Unicaja Banco, S.A. ще бъде издадено по-късно.
Whistleblowing