Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Изискване по Стълб ІІ (P2R)

Изискването по Стълб ІІ (P2R) е индивидуално за всяка банка капиталово изискване, което се прилага в допълнение към минималното капиталово изискване (известно като изискване по Стълб I), когато последното подценява или не обхваща определени рискове. P2R за дадена банка се определя в рамките на процеса по надзорен преглед и оценка (ПНПО). Това изискване е правно обвързващо и ако институциите не го изпълнят, спрямо тях могат да бъдат приложени надзорни мерки (включително санкции). P2R не обхваща риска от прекомерен ливъридж. Той попада в обхвата на изискването за коефициент на ливъридж по Стълб ІІ (P2R-LR).

От институциите се очаква освен да изпълняват P2R, и да следват насоките по Стълб II (P2G), които ЕЦБ определя. P2G на дадена банка показва какво равнище на капитал трябва да поддържа тя, за да издържи на финансово сътресение. За разлика от P2R P2G не са правно обвързващи и отразяват единствено надзорни очаквания.

Съгласно член 431, параграф 1, член 433а, параграф 1 и член 438, буква б) от Регламента за капиталовите изисквания (РКИ) от големите институции (съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 146 от РКИ) се изисква да оповестяват на годишна база своите изисквания по Стълб ІІ.

В допълнение ЕЦБ продължава с прилаганата напоследък практика да публикува консолидираните P2R на всички значими институции под нейния надзор след получаване на съгласието им за тяхното публикуване. В таблицата по-долу са представени значимите институции под надзора на ЕЦБ и техните P2R за 2020 г., 2021 г. и 2022 г. Всички значими институции, получили решение по ПНПО през 2022 г., са помолени да дадат съгласие и за публикуването на техните P2R и P2R-LR за бъдещи цикли. Банките могат да оттеглят съгласието си по всяко време.

В случаите, при които дадена банка не е получила решение за P2R през 2022 г., е включено прилаганото понастоящем P2R, определено с предходно решение. Това е обозначено в таблицата със звездичка (*).

Таблицата е актуализирана на 8 февруари 2023 г.

Изтеглете данните

Изискване по Стълб ІІ
Име на институцията P2R от 2020 г.
приложимо през 2021 г.
P2R от 2021 г.
приложимо през 2022 г.
P2R, приложимо през 2023 г.
Общо от което
минимум БСК1
Общо от което
минимум БСК1
Общоот което
минимум БСК1
Aareal Bank AG 2,25% 1,27% 2,75% 1,55% 3,00% 1,69%
AB SEB bankas 2,00% 1,13% 2,00% 1,13% 2,12% 1,19%
ABANCA Corporación Bancaria S.A. 1,75% 0,98% 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
ABN AMRO Bank N.V. 2,00% 1,13% 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
Addiko Bank AG не е приложимо не е приложимо 3,25% 1,83% 3,25% 1,83%
Agri Europe Cyprus Limited не е приложимо не е приложимо 3,25% 1,83% 3,25% 1,83%
AIB Group plc 3,00% 1,69% 2,75% 1,55% 2,75% 1,55%
Akcinė bendrovė Šiaulių bankas 1,60% 0,90% 1,60% 0,90% 2,05% 1,15%
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS S.A. 3,00% 1,69% 3,00% 1,69% 3,00% 1,69%
AS “Citadele banka” не е приложимо не е приложимо 2,50% 1,41% 2,50% 1,41%
AS "SEB banka" 2,25% 1,27% 2,00% 1,13% 2,05% 1,15%
AS LHV Group1 не е приложимо не е приложимо не е приложимо не е приложимо не е приложимо не е приложимо
AS SEB Pank 2,25% 1,27% 2,00% 1,13% 2,05% 1,15%
Banca Mediolanum S.p.A.  не е приложимо не е приложимо не е приложимо не е приложимо 1,50% 0,84%
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. 2,75% 1,55% 2,75% 1,55% 2,75% 1,55%
Banca Popolare di Sondrio S.p.A. 3,00% 1,69% 2,77% 1,56% 2,66% 1,50%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 1,50% 0,84% 1,50% 0,84% 1,71% 0,96%
Banco BPM S.p.A. 2,25% 1,27% 2,25% 1,27% 2,57% 1,45%
Banco Comercial Português, SA 2,25% 1,27% 2,50% 1,41% 2,50% 1,41%
Banco de Crédito Social Cooperativo, S.A. 2,50% 1,41% 2,50% 1,41% 2,50% 1,41%
Banco de Sabadell, S.A. 2,25% 1,27% 2,15% 1,21% 2,15% 1,21%
Banco Santander, S.A. 1,50% 0,84% 1,50% 0,84% 1,58% 0,89%
BANK OF AMERICA EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY 2,30% 1,29% 2,20% 1,24% 2,20% 1,24%
Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company 3,00% 1,69% 3,26% 1,83% 3,08% 1,73%
Bank of Ireland Group plc 2,25% 1,27% 2,25% 1,27% 2,25% 1,27%
Bank of Valletta plc 3,25% 1,83% 3,00% 1,69% 2,75% 1,55%
Bankinter, S.A. 1,20% 0,68% 1,29% 0,73% 1,29% 0,73%
Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg 1,00% 0,56% 1,28% 0,72% 1,50% 0,84%
Banque Internationale à Luxembourg S.A. 1,75% 0,98% 2,00% 1,13% 2,25% 1,27%
Barclays Bank Ireland PLC 3% + 0,3%/100 млн. евро (което е по-високо) 1,69% не е приложимо не е приложимо 3,04% 1,71%
BAWAG Group AG 2,00% 1,13% 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
Bayerische Landesbank 2,00% 1,13% 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
Belfius Banque SA 2,00% 1,13% 2,13% 1,20% 2,14% 1,20%
Biser Topco S.à.r.l. (Nova Kreditna Banka Maribor d.d.) 3,00% 1,69% 2,30% 1,29% 2,25% 1,27%
BNG Bank N.V. 2,25% 1,27% 2,00% 1,13% 1,75% 0,98%
BNP Paribas S.A. 1,25% 0,70% 1,32% 0,74% 1,57% 0,88%
BofA Securities Europe SA1 не е приложимо не е приложимо не е приложимо не е приложимо не е приложимо не е приложимо
BPCE S.A. 1,75% 0,98% 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
BPER Banca S.p.A. 2,00% 1,13% 2,30% 1,29% 2,61% 1,47%
Bpifrance S.A. (Banque Publique d’Investissement) 1,50% 0,84% 1,88% 1,06% 1,75% 0,98%
CaixaBank, S.A. 1,50% 0,84% 1,65% 0,93% 1,65% 0,93%
Caixa Geral de Depósitos, SA 2,25% 1,27% 2,00% 1,13% 1,90% 1,07%
Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A. 2,25% 1,27% 2,50% 1,41% 2,50% 1,41%
Citibank Holdings Ireland Limited 2,70% 1,52% 2,50% 1,41% 2,50% 1,41%
Citigroup Global Markets Europe AG1 не е приложимо не е приложимо не е приложимо не е приложимо не е приложимо не е приложимо
COMMERZBANK Aktiengesellschaft 2,00% 1,13% 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
Confédération Nationale du Crédit Mutuel 1,75% 0,98% 1,75% 0,98% 1,75% 0,98%
Coöperatieve Rabobank U.A. 1,75% 0,98% 1,90% 1,07% 1,90% 1,07%
Crédit Agricole S.A. 1,50% 0,84% 1,50% 0,84% 1,50% 0,84%
Credito Emiliano Holding S.p.A. 1,00% 0,56% 1,00% 0,56% 1,00% 0,56%
Crelan SA; Crelan NV не е приложимо не е приложимо не е приложимо не е приложимо 3,16% 1,78%
Danske BAnk A/S, Finland Branch2 не е приложимо не е приложимо не е приложимо не е приложимо не е приложимо не е приложимо
de Volksbank N.V. 2,50% 1,41% 3,00% 1,69% 3,00% 1,69%
DekaBank Deutsche Girozentrale 1,50% 0,84% 1,50% 0,84% 1,50% 0,84%
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG 1,25% 0,70% 2,50% 1,41% 2,50% 1,41%
Deutsche Bank AG 2,50% 1,41% 2,50% 1,41% 2,70% 1,52%
Deutsche Pfandbriefbank AG 2,50% 1,41% 2,50% 1,41% 2,50% 1,41%
Банка ДСК АД не е приложимо не е приложимо 1,80% 1,01% 1,94% 1,09%
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 1,75% 0,98% 1,70% 0,96% 1,82% 1,02%
Erste Group Bank AG 1,75% 0,98% 1,75% 0,98% 1,75% 0,98%
Erwerbsgesellschaft der S-Finanzgruppe mbH & Co. KG* 1,50% 0,84% 1,75% 0,98% 1,75% 0,98%
Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. 3,00% 1,69% 3,00% 1,69% 2,75% 1,55%
Finecobank S.p.A. не е приложимо не е приложимо не е приложимо не е приложимо 1,75% 0,98%
Goldman Sachs Bank Europe SE 3,00% 1,69% 3,00% 1,69% 3,00% 1,69%
Hamburg Commercial Bank AG 2,75% 1,55% 2,07% 1,16% 1,82% 1,02%
HASPA Finanzholding 1,00% 0,56% 1,25% 0,70% 1,25% 0,70%
Hellenic Bank Public Company Limited* 3,20% 1,80% 3,45% 1,94% 3,45% 1,94%
HSBC Bank Malta p.l.c.3 2,25% 1,27% 2,25% 1,27% не е приложимо не е приложимо
HSBC Group in Continental Europe4  3,00% 1,69% 3,24% 1,82% не е приложимо не е приложимо
Ibercaja Banco, S.A. 2,00% 1,13% 2,15% 1,21% 2,15% 1,21%
Iccrea Banca S.p.A. – Istituto Centrale del Credito Cooperativo 2,50% 1,41% 2,83% 1,59% 2,80% 1,58%
ING Groep N.V. 1,75% 0,98% 1,75% 0,98% 1,75% 0,98%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 1,50% 0,84% 1,79% 1,01% 1,72% 0,97%
Investeringsmaatschappij Argenta NV 1,75% 0,98% 1,50% 0,84% 1,50% 0,84%
J.P. Morgan SE* 3,25% 1,83% 2,75% 1,55% 2,75% 1,55%
KBC Group NV 1,75% 0,98% 1,86% 1,05% 1,86% 1,05%
Kuntarahoitus Oyj 2,25% 1,27% 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
Kutxabank, S.A. 1,20% 0,68% 1,20% 0,68% 1,20% 0,68%
La Banque Postale 2,00% 1,13% 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
Landesbank Baden-Württemberg* 1,75% 0,98% 1,83% 1,03% 1,83% 1,03%
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 1,75% 0,98% 1,75% 0,98% 2,00% 1,13%
LP Group B.V.* не е приложимо не е приложимо 3,90% 2,19% 3,90% 2,19%
LSF Nani Investments S.à.r.l. (Novo Banco, S.A.) 3,00% 1,69% 3,00% 1,69% 3,00% 1,69%
Luminor Holding AS 2,00% 1,13% 2,20% 1,24% 2,20% 1,24%
MDB Group Limited 3,00% 1,69% 3,00% 1,69% 3,00% 1,69%
Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. 1,25% 0,70% 1,58% 0,89% 1,68% 0,94%
Morgan Stanley Europe Holding SE 2,75% 1,55% 2,75% 1,55% 2,75% 1,55%
Münchener Hypothekenbank eG 1,50% 0,84% 1,75% 0,98% 1,75% 0,98%
National Bank of Greece S.A. 3,00% 1,69% 3,00% 1,69% 3,00% 1,69%
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 2,25% 1,27% 2,00% 1,13% 2,25% 1,27%
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale 2,50% 1,41% 2,50% 1,41% 2,50% 1,41%
Nordea Bank Abp 1,75% 0,98% 1,75% 0,98% 1,60% 0,90%
Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana 2,75% 1,55% 2,60% 1,46% 2,40% 1,35%
OP Osuuskunta 2,25% 1,27% 2,25% 1,27% 2,25% 1,27%
Piraeus Financial Holdings S.A. 3,25% 1,83% 3,00% 1,69% 3,00% 1,69%
Quintet Private Bank (Europe) S.A. 2,00% 1,13% 2,75% 1,55% 3,25% 1,83%
Raiffeisen Bank International AG 2,25% 1,27% 2,20% 1,24% 2,58% 1,45%
Raiffeisenbankengruppe OÖ Verbund eGen 1,75% 0,98% 2,00% 1,13% 2,01% 1,13%
RBC Investor Services Bank S.A. 2,00% 1,13% 2,10% 1,18% 2,30% 1,29%
RCI Banque SA 2,00% 1,13% 2,01% 1,13% 2,01% 1,13%
Sberbank Europe AG in Abwicklung5 3,25% 1,83% 3,25% 1,83% не е приложимо не е приложимо
SFIL S.A. 0,75% 0,42% 0,75% 0,42% 0,75% 0,42%
Société Générale S.A. 1,75% 0,98% 2,12% 1,19% 2,14% 1,20%
State Street Europe Holdings Germany S.à.r.l. & Co. KG 2,00% 1,13% 2,40% 1,35% 2,80% 1,58%
Swedbank Baltics AS не е приложимо не е приложимо не е приложимо не е приложимо 1,80% 1,01%
The Bank of New York Mellon SA 2,00% 1,13% 2,00% 1,13% 2,10% 1,18%
UBS Europe SE 2,50% 1,41% 2,25% 1,27% 2,00% 1,13%
Ulster Bank Ireland Designated Activity Company* 3,50% 1,97% 3,60% 2,03% 3,60% 2,03%
Unicaja Banco, S.A. 1,75% 0,98% не е приложимо не е приложимо 2,25% 1,27%
UniCredit S.p.A. 1,75% 0,98% 1,75% 0,98% 2,00% 1,13%
Volksbank Wien AG 2,50% 1,41% 2,50% 1,41% 2,50% 1,41%
Volkswagen Bank GmbH 2,00% 1,13% 2,25% 1,27% 2,25% 1,27%
  1. Институцията все още не е получила решение относно капитала.
  2. Институцията е клон и не получава решения относно капитала.
  3. Институцията е дъщерно дружество на HSBC Continental Europe от 1 февруари 2023 г.
  4. Съгласно принципите, изложени в Ръководството на ЕЦБ относно надзорния подход към консолидацията в банковия сектор, HSBC Continental Europe не беше включена в редовния график на ПНПО през 2022 г.,тъй като участваше в операция по консолидация. След като бъде прието ново решение за капитала на HSBC Continental Europe, ще бъде публикувано приложимото P2R. Дотогова към HSBC Continental Europe ще се прилагат изискванията за собствен капитал, определени в предишното решение по ПНПО.
  5. Вече не е налице консолидираният пруденциален периметър, обект на наложено решение за P2R. В резултат на това по отношение на тази институция не е приложимо P2R.
Whistleblowing