Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Europeiska banktillsynen i översikt

4 november 2016 (uppdaterad 31 december 2020)

Inom den europeiska banktillsynen står banker under tillsyn av ECB och de nationella tillsynsmyndigheterna i de deltagande länderna, dvs. alla länder i euroområdet som deltar samt de EU-länder som är med i den europeiska banktillsynen. ECB övervakar de största bankerna i dessa länder, medan de mindre bankerna står under nationell tillsyn.

Europeiska banktillsynens mål

Säkra och sunda banker

Ett stabilt och integrerat finansiellt system

Enhetlig tillsyn av alla banker

Interaktiv karta över deltagande länder

På denna interaktiva karta kan du se vilka 21 EU-länder som har anslutit sig till den europeiska banktillsynen.

Välj ett land

Andorra

Icke EU-land

Albanien

Icke EU-land

Österrike

Land i euroområdet som deltar i den europeiska banktillsynen

Bosnien och Hercegovina

Icke EU-land

Belgien

Land i euroområdet som deltar i den europeiska banktillsynen

Bulgarien

Land utanför euroområdet som deltar i den europeiska banktillsynen genom nära samarbete

Schweiz

Icke EU-land

Cypern

Land i euroområdet som deltar i den europeiska banktillsynen

Tjeckien

Land utanför euroområdet som inte deltar i den europeiska banktillsynen

Tyskland

Land i euroområdet som deltar i den europeiska banktillsynen

Danmark

Land utanför euroområdet som inte deltar i den europeiska banktillsynen

Estland

Land i euroområdet som deltar i den europeiska banktillsynen

Spanien

Land i euroområdet som deltar i den europeiska banktillsynen

Finland

Land i euroområdet som deltar i den europeiska banktillsynen

Frankrike

Land i euroområdet som deltar i den europeiska banktillsynen

Förenade kungariket

Icke EU-land

Grekland

Land i euroområdet som deltar i den europeiska banktillsynen

Kroatien

Land utanför euroområdet som deltar i den europeiska banktillsynen genom nära samarbete

Ungern

Land utanför euroområdet som inte deltar i den europeiska banktillsynen

Irland

Land i euroområdet som deltar i den europeiska banktillsynen

Island

Icke EU-land

Italien

Land i euroområdet som deltar i den europeiska banktillsynen

Liechtenstein

Icke EU-land

Litauen

Land i euroområdet som deltar i den europeiska banktillsynen

Luxemburg

Land i euroområdet som deltar i den europeiska banktillsynen

Lettland

Land i euroområdet som deltar i den europeiska banktillsynen

Monaco

Icke EU-land

Montenegro

Icke EU-land

Nordmakedonien

Icke EU-land

Malta

Land i euroområdet som deltar i den europeiska banktillsynen

Nederländerna

Land i euroområdet som deltar i den europeiska banktillsynen

Norge

Icke EU-land

Polen

Land utanför euroområdet som inte deltar i den europeiska banktillsynen

Portugal

Land i euroområdet som deltar i den europeiska banktillsynen

Rumänien

Land utanför euroområdet som inte deltar i den europeiska banktillsynen

Serbien

Icke EU-land

Sverige

Land utanför euroområdet som inte deltar i den europeiska banktillsynen

Slovenien

Land i euroområdet som deltar i den europeiska banktillsynen

Slovakien

Land i euroområdet som deltar i den europeiska banktillsynen

San Marino

Icke EU-land

Kosovo

Icke EU-land

Fakta och siffror

1 100 tjänstemän sysslar med tillsyn

Mer än 1 100 personer arbetar med tillsyn på ECB

4 700 tjänstemän sysslar med tillsyn

Mer än 4 700 personer arbetar med tillsyn vid de nationella myndigheterna

115 betydande banker

115 betydande banker står under direkt tillsyn av ECB, vilket motsvarar 81 procent av de totala banktillgångarna i euroområdet

2 552 mindre betydande banker

2 552 mindre betydande banker står under direkt tillsyn av nationella tillsynsmyndigheter, vilket motsvarar 19 procent av de totala banktillgångarna i euroområdet

SE ÄVEN

Läs annat relaterat innehåll

Whistleblowing