Menu

Europeiska banktillsynen i översikt

4 november 2016 (uppdaterad 1 oktober 2020)

Inom den europeiska banktillsynen står banker under tillsyn av ECB och av de nationella tillsynsmyndigheterna i de deltagande länderna, dvs. alla länder i euroområdet som deltar samt de EU-länder som är med i den europeiska banktillsynen. ECB övervakar de största bankernas i dessa länder medan de mindre bankerna står under nationell tillsyn.

Titta på informationsgrafiken nedan och lär mer om den europeiska banktillsynens mål och funktioner.

Europeiska banktillsynens mål

Säkra och sunda banker

Säkra och sunda banker

Stabila och integrerade finanssystem

Stabila och integrerade finanssystem

Enhetlig tillsyn av alla banker

Enhetlig tillsyn av alla banker


21 deltagande länder.

Andorra

Icke EU-land

Albanien

Icke EU-land

Österrike

Land i euroområdet som deltar i den europeiska banktillsynen

Bosnien och Hercegovina

Icke EU-land

Belgien

Land i euroområdet som deltar i den europeiska banktillsynen

Bulgarien

Land utanför euroområdet som deltar i den europeiska banktillsynen genom nära samarbete

Schweiz

Icke EU-land

Cypern

Land i euroområdet som deltar i den europeiska banktillsynen

Tjeckien

Land utanför euroområdet som inte deltar i den europeiska banktillsynen

Tyskland

Land i euroområdet som deltar i den europeiska banktillsynen

Danmark

Land utanför euroområdet som inte deltar i den europeiska banktillsynen

Estland

Land i euroområdet som deltar i den europeiska banktillsynen

Spanien

Land i euroområdet som deltar i den europeiska banktillsynen

Finland

Land i euroområdet som deltar i den europeiska banktillsynen

Frankrike

Land i euroområdet som deltar i den europeiska banktillsynen

Förenade kungariket

Icke EU-land

Grekland

Land i euroområdet som deltar i den europeiska banktillsynen

Kroatien

Land utanför euroområdet som deltar i den europeiska banktillsynen genom nära samarbete

Ungern

Land utanför euroområdet som inte deltar i den europeiska banktillsynen

Irland

Land i euroområdet som deltar i den europeiska banktillsynen

Island

Icke EU-land

Italien

Land i euroområdet som deltar i den europeiska banktillsynen

Liechtenstein

Icke EU-land

Litauen

Land i euroområdet som deltar i den europeiska banktillsynen

Luxemburg

Land i euroområdet som deltar i den europeiska banktillsynen

Lettland

Land i euroområdet som deltar i den europeiska banktillsynen

Monaco

Icke EU-land

Montenegro

Icke EU-land

Nordmakedonien

Icke EU-land

Malta

Land i euroområdet som deltar i den europeiska banktillsynen

Nederländerna

Land i euroområdet som deltar i den europeiska banktillsynen

Norge

Icke EU-land

Polen

Land utanför euroområdet som inte deltar i den europeiska banktillsynen

Portugal

Land i euroområdet som deltar i den europeiska banktillsynen

Rumänien

Land utanför euroområdet som inte deltar i den europeiska banktillsynen

Serbien

Icke EU-land

Sverige

Land utanför euroområdet som inte deltar i den europeiska banktillsynen

Slovenien

Land i euroområdet som deltar i den europeiska banktillsynen

Slovakien

Land i euroområdet som deltar i den europeiska banktillsynen

San Marino

Icke EU-land

Kosovo

Icke EU-land


Personal vid den europeiska banktillsynen

Mer än
1 100 personer arbetar med tillsyn
på ECB
Mer än
4 700 personer arbetar med tillsyn
vid de nationella myndigheterna

Banker under tillsyn (per den 1 augusti 2020)

115
betydande banker
under ECB:s direkta tillsyn
2 611
mindre betydande banker
under direkt nationell tillsyn

82 %
av banktillgångarna
i euroområdet

18 %

Senaste information om antalet enheter som står under tillsyn

Uppdatering: Texten uppdaterades den 1 oktober 2020 som resultat av att ett nära samarbete med Bulgarien och Kroatien har upprättats.