Kortfattat om ECB:s banktillsyn

4 november 2016

ECB:s tillsyn av banker i euroområdet startade för två år sedan, den 4 november 2014. Titta på informationsgrafiken nedan och se vilka målen är för ECB:s banktillsyn och hur den fungerar.

Mål för banktillsyn

Finansiell integration
och stabilitet

Ett säkert och sunt
banksystem

Enhetlig tillsyn
av banker

19
deltagande
länder


Den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM)

Tillsynspersonal på över
900 personer
på ECB
En personalstyrka på över
4 700 personer
från nationella tillsynsmyndigheter

Beslut av tillsynsnämnden under 2015

Mer än
1 500
beslut totalt

921
tillståndsförfaranden
213
ÖUP-beslut
(översyns- och utvärderingsprocessen)

Banker under tillsyn (per den 31 maj 2016)

129
betydande banker
under ECB:s direkta tillsyn
3 500
mindre betydande banker
under nationell tillsyn

82 %
av banktillgångarna
i euroområdet

18 %