Menu


Organisation och styrning

ECB har, tillsammans med de nationella tillsynsmyndigheterna, ansvaret för att se till att banktillsynen inom den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM) fungerar effektivt och enhetligt.

Organisation

Se hur tillsynen är organiserad på ECB och vem som gör vad när det gäller den löpande verksamheten.

Vem gör vad?


Styrning

Hur fattas tillsynsbesluten och av vem?

Beslutsprocess


Tillsynsavgifter

Vad är tillsynsavgifter? Hur beräknas de? Hur ska de betalas och av vem?

Avgifter