Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Organisation och styrning

Vi ser till att tillsynen fungerar på ett effektivt och enhetligt sätt.

På ECB finns särskilda grupper som arbetar specifikt med banktillsyn. Vi har även ett nära samarbete med nationella tillsynsmyndigheter. Tillsammans säkerställer vi en effektiv och enhetlig tillsyn av banker.

Styrning

Se ECB:s ledningsstruktur och vem som arbetar där.

Organisationsstrukturer

Organisation

Läs mer om hur banktillsynen är organiserad på ECB.

Organisationsschema

Nationella tillsynsmyndigheter

Läs mer om vem som ansvarar för tillsyn på nationell nivå i deltagande medlemsstater.

Nationella tillsynsmyndigheter

Beslutsfattande

Upptäck hur tillsynsbesluten fattas, vilka som är involverade och hur vi håller ansvar för penningpolitik och för tillsyn skilt från varandra.

Beslutsfattande

Upprätthålla förtroendet

Vi har ansvar för det vi gör. Varje år utarbetar ECB en rapport om verksamheten och besvarar dessutom regelbundet frågor från Europaparlamentets ledamöter.

Ansvarighet

Hur täcks kostnaderna för banktillsyn?

Banker under tillsyn betalar en årlig avgift. Läs mer om hur avgiften beräknas.

Tillsynsavgifter

Hur väljs tillsynsnämndens ordförande?

Vart femte år får tillsynsnämnden en ny ordförande. Läs mer om vem som är med och utser den slutliga kandidaten och vad som krävs för att faktiskt bli ordförande.

ÖPPENHET

Se vilka engagemang tillsynsnämndens ledamöter har inbokade och ta del av olika handlingar

VECKOÖVERSIKT ÖVER TAL VID EVENEMANG OCH ANDRA AKTIVITETER

I veckoöversikten ser du kommande publikationer och evenemang, möten för de beslutsfattande organen, presskonferenser och tal. Agendan uppdateras varje fredag.

Veckoöversikt

OFFENTLIGT REGISTER ÖVER HANDLINGAR

Förutom pressmeddelanden, tal, intervjuer och publikationer publicerar vi också ett offentligt register över handlingar.

Tillgång till handlingar

Alla sidor i detta avsnitt

Visselblåsning