Bankovní dohled ECB stručně a jasně

4. listopadu 2016

ECB začala vykonávat dohled nad bankami v eurozóně před dvěma lety, dne 4. listopadu 2014. Z grafických informací níže se o cílech a funkcích bankovního dohledu ECB dozvíte více.

Cíle bankovního dohledu

Finanční integrace
a stabilita

Bezpečný a odolný
bankovní systém

Důsledný dohled
nad bankami

19 
zúčastněných
zemí


Jednotný mechanismus dohledu (SSM)

Více než
900 pracovníků dohledu
v ECB
Více než
4 700 pracovníků dohledu
z vnitrostátních orgánů

Rozhodnutí Rady dohledu v roce 2015

Celkově více než
1 500 
rozhodnutí

921 
povolovacích řízení
213 
rozhodnutí SREP
(proces dohledu a hodnocení orgány dohledu)

Dohlížené banky (k 31. květnu 2016)

129
významných bank
pod přímým dohledem ECB
3 500
méně významných bank
pod vnitrostátním dohledem

82 % 
bankovních aktiv
eurozóny

18 %