Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Evropský bankovní dohled stručně a jasně

4. listopadu 2016 (aktualizováno 31. prosince 2020)

Dohled nad bankami v systému evropského bankovního dohledu vykonávají ECB a vnitrostátní orgány dohledu zemí, které se systému účastní: všechny země eurozóny automaticky a dále ty z ostatních zemí EU, které se rozhodly k evropskému bankovnímu dohledu přistoupit. Ve všech těchto zemích vykonává dohled nad největšími bankami ECB, zatímco menší banky podléhají vnitrostátnímu dohledu.

Cíle evropského bankovního dohledu

Bezpečné a odolné banky

Stabilní a integrovaný finanční systém

Konzistentní dohled nad všemi bankami

Interaktivní mapa zúčastněných zemích

Na interaktivní mapě naleznete 21 zemí Evropské unie, které přistoupily k evropskému bankovnímu dohledu.

Prosím zvolte zemi

Andorra

Země mimo EU

Albánie

Země mimo EU

Rakousko

Země eurozóny účastnící se evropského bankovního dohledu

Bosna a Hercegovina

Země mimo EU

Belgie

Země eurozóny účastnící se evropského bankovního dohledu

Bulharsko

Země mimo eurozónu účastnící se evropského bankovního dohledu prostřednictvím úzké spolupráce

Švýcarsko

Země mimo EU

Kypr

Země eurozóny účastnící se evropského bankovního dohledu

Česká republika

Země mimo eurozónu neúčastnící se evropského bankovního dohledu

Německo

Země eurozóny účastnící se evropského bankovního dohledu

Dánsko

Země mimo eurozónu neúčastnící se evropského bankovního dohledu

Estonsko

Země eurozóny účastnící se evropského bankovního dohledu

Španělsko

Země eurozóny účastnící se evropského bankovního dohledu

Finsko

Země eurozóny účastnící se evropského bankovního dohledu

Francie

Země eurozóny účastnící se evropského bankovního dohledu

Spojené království

Země mimo EU

Řecko

Země eurozóny účastnící se evropského bankovního dohledu

Chorvatsko

Země mimo eurozónu účastnící se evropského bankovního dohledu prostřednictvím úzké spolupráce

Maďarsko

Země mimo eurozónu neúčastnící se evropského bankovního dohledu

Irsko

Země eurozóny účastnící se evropského bankovního dohledu

Island

Země mimo EU

Itálie

Země eurozóny účastnící se evropského bankovního dohledu

Lichtenštejnsko

Země mimo EU

Litva

Země eurozóny účastnící se evropského bankovního dohledu

Lucembursko

Země eurozóny účastnící se evropského bankovního dohledu

Lotyšsko

Země eurozóny účastnící se evropského bankovního dohledu

Monako

Země mimo EU

Černá Hora

Země mimo EU

Severní Makedonie

Země mimo EU

Malta

Země eurozóny účastnící se evropského bankovního dohledu

Nizozemsko

Země eurozóny účastnící se evropského bankovního dohledu

Norsko

Země mimo EU

Polsko

Země mimo eurozónu neúčastnící se evropského bankovního dohledu

Portugalsko

Země eurozóny účastnící se evropského bankovního dohledu

Rumunsko

Země mimo eurozónu neúčastnící se evropského bankovního dohledu

Srbsko

Země mimo EU

Švédsko

Země mimo eurozónu neúčastnící se evropského bankovního dohledu

Slovinsko

Země eurozóny účastnící se evropského bankovního dohledu

Slovensko

Země eurozóny účastnící se evropského bankovního dohledu

San Marino

Země mimo EU

Kosovo

Země mimo EU

Fakta a čísla

1 100 pracovníků dohledu

Více než 1 100 pracovníků dohledu v ECB

4 700 pracovníků dohledu

Více než 4 700 pracovníků dohledu ve vnitrostátních orgánech

115 významných bank

115 významných bank pod přímým dohledem ECB představujících 81 % bankovních aktiv v eurozóně

2 552 méně významných bank

2 552 méně významných bank pod přímým vnitrostátním dohledem představujících 19 % bankovních aktiv v eurozóně

VIZ TAKÉ

Související informace

Whistleblowing